Chémia

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Všeobecná chémia

Vlastnosti látok, skupenstvá

Zmesi

Atóm, prvky

Rádioaktivita

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Chemická väzba, molekuly, ióny

Prvky, molekuly a počet častíc

Príklady iónov

Úvod do chemických reakcií

Vyčíslovanie chemických rovníc

Redoxné reakcie

Chemické reakcie: mix

Elektrochémia

Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH

Látkové množstvo, molárna hmotnosť

Výpočty z chemických rovníc

Látková koncentrácia

Hmotnostný zlomok

Výpočty z chemických vzorcov

Chemické výpočty: mix

Anorganická chémia

Kyslík, vodík

Významné nekovy: dusík, síra, fosfor, uhlík

Úžitkové kovy

Alkalické kovy

Kovy alkalických zemín

Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix

Prechodné kovy 3.–7. skupiny

Prechodné kovy 8.–12. skupiny

Prechodné kovy: mix

Pentely (15. skupina)

Chalkogény (16. skupina)

Halogény, vzácne plyny (17. a 18. skupina)

Dvojprvkové zlúčeniny vodíka

Halogenidy

Oxidy

Sulfidy

Kyseliny a hydroxidy

Soli

Anorganické zlúčeniny: mix

Organická chémia

Úvod do organickej chémie

Zdroje organických látok (ropa, uhlie, zemný plyn)

Reakcie v organickej chémii, indukčný a mezomérny efekt

Uhľovodíky: (cyklo)alkány/alkény/alkíny

Aromatické uhľovodíky

Uhľovodíky: mix

Halogénderiváty a dusíkaté deriváty uhľovodíkov

Alkoholy, fenoly, étery

Aldehydy, ketóny

Karboxylové kyseliny

Deriváty karboxylových kyselín

Deriváty uhľovodíkov: mix

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia