Prehľad všetkých tém


Biológia

Neživá príroda
              Stavba zeme
              Horniny a minerály
                          Minerály a ich vlastnosti
                          Systém a zástupcovia minerálov
                          Usadené horniny
                          Premenené horniny
              Vonkajšie geologické deje
                          Vonkajšie geologické deje: príklady
              Vnútorné geologické deje
              Vznik a vývoj života na Zemi
Huby
              Fyziológia húb
              Systém húb
              Lišajníky
Rastliny
              Stavba a funkcie tela rastlín, koreň
              Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
              Kvet a kvetenstvo, opelenie a oplodenie
              Plody, semená a ich šírenie
              Machy a pečeňovky
              Plavúňorasty, papraďorasty a prasličky
              Nahosemenné rastliny
              Krytosemenné rostliny – čeledi
                          Pryskyřníkovité, brukvovité
                          Růžovité, bobovité
                          Miříkovité, hluchavkovité
                          Lilkovité, hvězdnicovité
                          Čeledi jednoděložných rostlin
                          Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
              Systém rostlin
                          Stromy a kry
                          Byliny v lese, keřové patro
                          Vodné rastliny
                          Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
                          Okrasné a pokojové rostliny
                          Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
                          Polní plodiny
                          Úžitkové rastliny (sub)trópov
                          Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Živočíchy
              Pŕhlivce
              Ploskavce a hlístovce
              Hlístovce
              Mäkkýše
              Pavúkovce
              Kôrovce
              Hmyz všeobecne
                          Hmyz s premenou nedokonalou
                          Hmyz s premenou dokonalou
              Bezstavovce
              Paryby
              Naše ryby
                          Exotické zvieratá: ryby a paryby
              Obojživelníky
              Plazy
              Vtáky
                          Kury, holuby a vodné skupiny
                          Sovy, dravce a ďalšie
                          Spevavce
                          Exotické zvieratá: vtáky
              Naše cicavce
                          Savci obecně, vejcorodí, vačnatci
                          Šelmy
                          Hlodavce a zajacovce
                          Párnokopytníky, veľryby
                          Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
                          Stopy savců
                          Exotické zvieratá: cicavce
Ekológia
              Úvod do ekológie
Všeobecná biológia
              Bunka
                          Rastlinná bunka
                          Živočíšna bunka
                          Rastlinná a živočíšna bunka
Genetika
              Dedičnosť a rozmnožovania, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy
              Typy znakov, dedičné choroby
              Praktické využitie genetiky
              Genetika – shrnutí
Mikrobiológia
              Vírusy
              Baktérie
              Baktérie, vírusy
                          Bakteriálne a vírusové ochorenia
              Prvoky

Zemepis

Zemepis, pojmy
              Prírodné oblasti a javy
              Počasie, klíma a atmosféra
              Priemysel, nerastné bohatstvo a poľnohospodárstvo
Svet
              Svet mestá
              Svet pamiatky
              Svet štáty (najvýznamnejšie)
              Svet štáty vlajky
              Svet rieky
              Svet pohorí
              Svet: mix
Európa
              Európa štáty
              Európa hlavné mestá
              Európa mestá
              Európa štáty vlajky
              Európa rieky
              Európa moria
              Európa hory
Afrika
              Afrika štáty
              Afrika mestá
              Afrika rieky
Ázia
              Ázia štáty
              Ázia rieky
              Ázia hory
              Ázia mestá
Južná Amerika
              Južná Amerika štáty
              Južná Amerika mestá
Severná Amerika
              Severná Amerika štáty
              Severná Amerika mestá
              Severná Amerika rieky
Slovensko
              Slovensko mestá
              Slovensko rieky
Nemecko
              Nemecko spolkové krajiny
              Nemecko mestá
Rakúsko
              Rakúsko spolkové krajiny
USA
              USA štáty
              USA mestá
Mapy
              Turistické mapy
              Vrstevnice

Chémia

Laboratorní vybavení
              Laboratorní vybavení: foto
              Laboratorní vybavení: popis
Prvky
              Značky chemických prvkov
              Periodická tabuľka: mix
              Vlastnosti prvkov 1. skupiny
              Vlastnosti prvkov 2. skupiny
              Elektrónová konfigurácia
              s-prvky
                          s-prvky: I.A skupina
                          s-prvky: II.A skupina
              p-prvky
              d-prvky
Biochemie
              Sacharidy
              Lipidy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia