Slepé mapy

K zadanému pojmu vyberáte miesto na mape (a naopak).


Biológia
Neživá příroda
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje
Huby
Fyziológia húb

Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Biológia
Neživá příroda
Vonkajšie geologické deje
Vonkajšie geologické deje: príklady
Vnútorné geologické deje
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka
Buňka – pojmy
Baktérie, vírusy
Bakteriálne a vírusové ochorenia
Huby
Fyziológia húb
Skupiny a zástupci hub
Rastliny
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité
Růžovité, bobovité
Miříkovité, hluchavkovité
Lilkovité, hvězdnicovité
Čeledi jednoděložných rostlin
Systém rostlin
Stromy a kry
Byliny v lese, keřové patro
Vodné rastliny
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
Okrasné a pokojové rostliny
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Úžitkové rastliny (sub)trópov
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Živočíchy
Mäkkýše
Pavúkovce
Kôrovce
Hmyz všeobecne
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Bezstavovce
Paryby
Naše ryby
Exotické zvieratá: ryby a paryby
Obojživelníky
Plazy
Vtáky
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další
Spevavce
Exotické zvieratá: vtáky
Naše cicavce
Stopy savců
Exotické zvieratá: cicavce


Otázky

Výber správnej odpovede z ponúkaných možností.


Biológia
Neživá příroda
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje: pôvodcovia
Vonkajšie geologické deje: príklady
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka
Buňka – pojmy
Baktérie, vírusy
Bakteriálne a vírusové ochorenia
Huby
Skupiny a zástupci hub
Rastliny
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité
Růžovité, bobovité
Miříkovité, hluchavkovité
Lilkovité, hvězdnicovité
Čeledi jednoděložných rostlin
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Systém rostlin
Stromy a kry
Byliny v lese, keřové patro
Vodné rastliny
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
Okrasné a pokojové rostliny
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Úžitkové rastliny (sub)trópov
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Živočíchy
Mäkkýše
Pavúkovce
Kôrovce
Hmyz všeobecne
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Bezstavovce
Paryby
Naše ryby
Exotické zvieratá: ryby a paryby
Obojživelníky
Plazy
Vtáky
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další
Spevavce
Exotické zvieratá: vtáky
Naše cicavce
Stopy savců
Exotické zvieratá: cicavce


Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Biológia
Neživá příroda
Stavba zeme
Horniny a minerály
Minerály a ich vlastnosti
Systém a zástupcovia minerálov
Usazené horniny
Vyvřelé horniny
Přeměněné horniny
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje
Pôdy
Vznik a vývoj života na Zemi
Geologická stavba Česka
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka
Vírusy
Baktérie
Prvoky
Huby
Houby: mix
Fyziológia húb
Lišajníky
Rastliny
Stavba a funkcie tela rastlín, koreň
Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
Kvet a kvetenstvo, opelenie a oplodenie
Plody, semená a ich šírenie
Mechorosty
Plavúňorasty, papraďorasty a prasličky
Nahosemenné rostliny
Živočíchy
Pŕhlivce
Ploskavce a hlístovce
Hlístovce
Mäkkýše
Pavúkovce
Kôrovce
Hmyz všeobecne
Hmyz s premenou nedokonalou
Plazy
Naše cicavce
Savci obecně, vejcorodí, vačnatci
Šelmy
Hlodavce a zajacovce
Párnokopytníky, veľryby
Zdraví
Životní styl
Výživa
Závislostní chování
Onemocnění, prevence, léčba
Dospívání a reprodukční zdraví
Léky a léčiva
Krizové situace, mimořádné události
Prvá pomoc
Genetika
Typy znakov, dedičné choroby
Ochrana životního prostředí
Ochrana území a druhov
Ovzdušie a klíma
Voda, krajina, produkce potravin
Odpady, životní prostředí a zdraví člověka


Poznávačka

Cvičenie na správne písanie slovíčok. Obsahuje dynamického pomocníka.


Biológia
Neživá příroda
Vonkajšie geologické deje
Vonkajšie geologické deje: príklady
Vnútorné geologické deje
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka
Buňka – pojmy
Baktérie, vírusy
Bakteriálne a vírusové ochorenia
Huby
Fyziológia húb
Skupiny a zástupci hub
Rastliny
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité
Růžovité, bobovité
Miříkovité, hluchavkovité
Lilkovité, hvězdnicovité
Čeledi jednoděložných rostlin
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Systém rostlin
Stromy a kry
Byliny v lese, keřové patro
Vodné rastliny
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
Okrasné a pokojové rostliny
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Úžitkové rastliny (sub)trópov
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Živočíchy
Mäkkýše
Pavúkovce
Kôrovce
Hmyz všeobecne
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Bezstavovce
Paryby
Naše ryby
Exotické zvieratá: ryby a paryby
Obojživelníky
Plazy
Vtáky
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další
Spevavce
Exotické zvieratá: vtáky
Naše cicavce
Stopy savců
Exotické zvieratá: cicavce
Zvířata na statku


Príbehy

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Biológia
Neživá příroda
Horniny a minerály
Systém a zástupcovia minerálov
Usazené horniny
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje
Vznik a vývoj života na Zemi
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka
Vírusy
Baktérie
Prvoky
Prvoky
Huby
Fyziológia húb
Skupiny a zástupci hub
Lišajníky
Rastliny
Stavba a funkcie tela rastlín, koreň
Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
Kvet a kvetenstvo, opelenie a oplodenie
Plody, semená a ich šírenie
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité
Růžovité, bobovité
Miříkovité, hluchavkovité
Lilkovité, hvězdnicovité
Čeledi jednoděložných rostlin
Systém rostlin
Stromy a kry
Byliny v lese, keřové patro
Vodné rastliny
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
Okrasné a pokojové rostliny
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Úžitkové rastliny (sub)trópov
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Živočíchy
Pŕhlivce
Mäkkýše
Pavúkovce
Hmyz všeobecne
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Naše ryby
Vtáky
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další
Spevavce
Naše cicavce
Šelmy
Hlodavce a zajacovce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Genetika
Dedičnosť a rozmnožovania, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy
Typy znakov, dedičné choroby
Praktické využitie genetiky
Genetika – shrnutí
Ekológia
Úvod do ekológie
Abiotické faktory
Biotické faktory


Pojmy vo vetách

Dopĺňanie slovíčok do viet.


Biológia
Neživá příroda
Horniny a minerály
Minerály a ich vlastnosti
Vyvřelé horniny
Pôdy
Rastliny
Řasy
Živočíchy
Obrúčkavce
Kôrovce
Hmyz všeobecne
Paryby
Obojživelníky
Vtáky  Nový obsah


NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia