Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka
Buněčný cyklus, dělení buněk
Vírusy
Baktérie
Prvoky
Huby
Houby obecně
Lišajníky
Houby a lišejníky: mix
Rostliny
Stavba a funkcie tela rastlín, koreň
Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
Kvet a kvetenstvo, opelenie a oplodenie
Plody, semená a ich šírenie
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Mechorosty
Plavúňorasty, papraďorasty a prasličky
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité
Růžovité, bobovité
Živočichové
Živočichové obecně, části těla
Pŕhlivce
Ploskavce a hlístovce
Hlístovce
Mäkkýše
Měkkýši obecně, plži
Mlži, hlavonožci
Měkkýši: mix
Pavúkovce
Kôrovce
Hmyz všeobecne
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Hmyz: mix
Obojživelníky
Plazy
Naše cicavce
Savci obecně, vejcorodí, vačnatci
Šelmy
Hlodavce a zajacovce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Savci: mix
Zdraví
Životní styl
Výživa
Závislostní chování
Onemocnění, prevence, léčba
Dospívání a reprodukční zdraví
Léky a léčiva
Krizové situace, mimořádné události
Prvá pomoc
Genetika
Typy znakov, dedičné choroby
Ekologie (vztahy v přírodě)
Živá a neživá příroda, ekosystémy
Potravní řetězce a vztahy
Podnebné pásy a biomy
Abiotické faktory (podmínky života na Zemi – neživá příroda)
Ochrana životního prostředí
Ochrana území a druhov
Ovzdušie a klíma
Voda, krajina, produkce potravin
Odpady, životní prostředí a zdraví člověka
Ochrana životního prostředí: mix
Geologie (neživá příroda)
Stavba zeme
Minerály a horniny
Minerály a ich vlastnosti
Systém a příklady minerálů
Usazené horniny
Vyvřelé horniny
Přeměněné horniny
Horniny: mix
Minerály a horniny: mix
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje
Pôdy
Vznik a vývoj života na Zemi
Geologická stavba Česka
Geologie: mix


Otázky

Výber správnej odpovede z ponúkaných možností.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka
Buňka – pojmy
Bakteriální a virová onemocnění
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Lidská obydlí a jejich okolí
Huby
Skupiny a zástupci hub
Jedlé, nejedlé a jedovaté houby
Rostliny
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité
Růžovité, bobovité
Miříkovité, hluchavkovité
Lilkovité, hvězdnicovité
Čeledi jednoděložných rostlin
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Systém rostlin
Stromy a kry
Byliny v lese, keřové patro
Vodné rastliny
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
Okrasné a pokojové rostliny
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Úžitkové rastliny (sub)trópov
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Jedovaté a léčivé rostliny
Živočichové
Mäkkýše
Měkkýši obecně, plži
Mlži, hlavonožci
Měkkýši: mix
Pavúkovce
Kôrovce
Hmyz všeobecne
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Hmyz: mix
Bezstavovce
Paryby
Naše ryby
Exotické zvieratá: ryby a paryby
Obojživelníky
Plazy
Vtáky
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další
Spevavce
Ptáci: mix
Exotické zvieratá: vtáky
Ptačí siluety
Naše cicavce
Šelmy
Hlodavce a zajacovce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Savci: mix
Stopy savců
Exotické zvieratá: cicavce
Zdraví
Lékařské obory
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Minerály a horniny: mix
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje: pôvodcovia
Vonkajšie geologické deje: príklady
Biologická olympiáda 2021/2022
Rostliny, houby a lišejníky (BiO, kat. C, D)
Živočichové (BiO, kat. C, D)


Slepé mapy

K zadanému pojmu vyberáte miesto na mape (a naopak).


Biologie
Huby
Houby obecně
Geologie (neživá příroda)
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje

Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka
Buňka – pojmy
Bakteriální a virová onemocnění
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Lidská obydlí a jejich okolí
Huby
Houby obecně
Skupiny a zástupci hub
Rostliny
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité
Růžovité, bobovité
Miříkovité, hluchavkovité
Lilkovité, hvězdnicovité
Čeledi jednoděložných rostlin
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Systém rostlin
Stromy a kry
Byliny v lese, keřové patro
Vodné rastliny
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
Okrasné a pokojové rostliny
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Úžitkové rastliny (sub)trópov
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Jedovaté a léčivé rostliny
Živočichové
Mäkkýše
Měkkýši obecně, plži
Mlži, hlavonožci
Měkkýši: mix
Pavúkovce
Kôrovce
Hmyz všeobecne
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Hmyz: mix
Bezstavovce
Paryby
Naše ryby
Exotické zvieratá: ryby a paryby
Obojživelníky
Plazy
Vtáky
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další
Spevavce
Ptáci: mix
Exotické zvieratá: vtáky
Ptačí siluety
Naše cicavce
Šelmy
Hlodavce a zajacovce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Savci: mix
Stopy savců
Exotické zvieratá: cicavce
Zdraví
Lékařské obory
Geologie (neživá příroda)
Vonkajšie geologické deje
Vonkajšie geologické deje: príklady
Vnútorné geologické deje
Biologická olympiáda 2021/2022
Rostliny, houby a lišejníky (BiO, kat. C, D)
Živočichové (BiO, kat. C, D)


Poznávačka

Cvičenie na správne písanie slovíčok. Obsahuje dynamického pomocníka.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka
Buňka – pojmy
Bakteriální a virová onemocnění
Podle prostředí (ekologický přírodopis)
Lidská obydlí a jejich okolí
Huby
Skupiny a zástupci hub
Rostliny
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité
Růžovité, bobovité
Miříkovité, hluchavkovité
Lilkovité, hvězdnicovité
Čeledi jednoděložných rostlin
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Systém rostlin
Stromy a kry
Byliny v lese, keřové patro
Vodné rastliny
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
Okrasné a pokojové rostliny
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Úžitkové rastliny (sub)trópov
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Jedovaté a léčivé rostliny
Živočichové
Mäkkýše
Měkkýši obecně, plži
Mlži, hlavonožci
Měkkýši: mix
Pavúkovce
Kôrovce
Hmyz všeobecne
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Hmyz: mix
Bezstavovce
Paryby
Naše ryby
Exotické zvieratá: ryby a paryby
Obojživelníky
Plazy
Vtáky
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další
Spevavce
Ptáci: mix
Exotické zvieratá: vtáky
Naše cicavce
Šelmy
Hlodavce a zajacovce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Savci: mix
Stopy savců
Exotické zvieratá: cicavce
Zvířata na statku
Zdraví
Lékařské obory
Geologie (neživá příroda)
Vonkajšie geologické deje
Vonkajšie geologické deje: príklady
Biologická olympiáda 2021/2022
Rostliny, houby a lišejníky (BiO, kat. C, D)
Živočichové (BiO, kat. C, D)


Príbehy

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Biologie
Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka
Vírusy
Baktérie
Prvoky
Huby
Houby obecně
Skupiny a zástupci hub
Lišajníky
Rostliny
Stavba a funkcie tela rastlín, koreň
Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
Kvet a kvetenstvo, opelenie a oplodenie
Plody, semená a ich šírenie
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité
Růžovité, bobovité
Miříkovité, hluchavkovité
Lilkovité, hvězdnicovité
Čeledi jednoděložných rostlin
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Systém rostlin
Stromy a kry
Byliny v lese, keřové patro
Vodné rastliny
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
Okrasné a pokojové rostliny
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Úžitkové rastliny (sub)trópov
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Živočichové
Pŕhlivce
Mäkkýše
Měkkýši: mix
Pavúkovce  Nový obsah
Hmyz všeobecne
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Naše ryby
Vtáky
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další
Spevavce
Ptáci: mix
Naše cicavce
Šelmy  Nový obsah
Hlodavce a zajacovce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Savci: mix
Genetika
Dedičnosť a rozmnožovania, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy
Typy znakov, dedičné choroby
Praktické využitie genetiky
Genetika: mix
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Abiotické faktory (podmínky života na Zemi – neživá příroda)
Biotické faktory
Ekologie: mix
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Systém a příklady minerálů
Usazené horniny
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje
Vznik a vývoj života na Zemi


Pojmy vo vetách

Dopĺňanie slovíčok do viet.


Biologie
Živočichové
Obrúčkavce
Kôrovce
Hmyz všeobecne
Paryby
Obojživelníky
Vtáky
Ptáci obecně
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Minerály a ich vlastnosti
Vyvřelé horniny
Pôdy


NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia