Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika

   Všeobecná biológia
   Bunka
   Mikrobiológia
   Genetika

Rastliny

   Stavba a funkcie rastlinného tela
   Riasy, machorasty, plavúne, paprade a prasličky
Nahosemenné rastliny
   Systém rastlín
   Krytosemenné rastliny – čeľade

Živočíchy

   Živočíchy všeobecne
   Živočíchy bezstavovce
   Stavovce

Človek

Úvod do biológie človeka, tkanivá
   Oporná a pohybová sústava
   Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
   Sústavy riadiace telo, zmysly
   Rozmnožovanie človeka
Ľudské telo: mix
Vývoj ľudského jedinca

Zdravie

   Prvá pomoc
Krízové situácie, mimoriadné udalosti
Životný štýl
   Výživa a metabolizmus
Závislostné správanie
   Ochorenia, prevencia, liečba
Dospievanie a reprodukčné zdravie
   Duševné zdravie a rozvoj osobnosti

Ekológia a ochrana životného prostredia

   Ekológia (vzťahy v prírode)
   Ochrana životného prostredia

Geológia (neživá príroda)

Stavba zeme
   Minerály a horniny
   Geologické deje
Pôdy
Geologické obdobia
Geológia: mix
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia