Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika

Všeobecná biológia
Úvod do biológie, znaky živých sústav
Astrobiológia
Bunka
Bunka všeobecne
Bunkový cyklus, delenie buniek
Mikrobiológia
Vírusy
Baktérie
Prvoky, protisty
Genetika
Dedičnosť a rozmnožovanie

Podľa prostredia (ekologický prírodopis)

Ľudské obydlia a ich okolie
Hospodárske zvieratá

Huby a lišajníky

Lišajníky

Rastliny

Krytosemenné rastliny – čeľade
Iskerníkovité, kapustovité

Živočíchy

Živočíchy bezstavovce
Čím sa živia bezstavovce
Stavovce
Vtáky
Čím sa živia exotické vtáky
Čím sa živia vtáky Slovenska
Cicavce
Čím sa živia exotické cicavce
Čím sa živia cicavce Slovenska
Kde žijú cicavce Slovenska

Človek

Sústavy riadiace telo, zmysly
Lymfatická sústava a imunita
Nervová sústava
Zmysly
Zrak
Sluch a ďalšie zmysly
Zmysly: mix
Rozmnožovanie človeka
Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
Rozmnožovanie človeka: mix
Ontogenéza človeka

Zdravie

Prvá pomoc
Prvá pomoc všeobecne, stavy ohrozujúce život
Úrazy, neúrazové stavy, ohrozené zdravie
Prvá pomoc: mix
Krízové situácie, mimoriadné udalosti
Životný štýl
Výživa a metabolizmus
Závislostné správanie
Ochorenia, prevencia, liečba
Dospievanie a reprodukčné zdravie
Lieky a liečivá
Lekárnička

Ekológia a ochrana životného prostredia

Ekológia (vzťahy v prírode)
Živá a neživá príroda, ekosystémy
Podmienky života: neživá príroda
Potravové reťazce a vzťahy
Abiotické faktory
Ochrana životného prostredia
Ochrana území a druhov
Ovzdušie a klíma
Voda, krajina, produkcia potravín
Odpady, životné prostredie a zdravie človeka
Ochrana životného prostredia: mix

Geológia (neživá príroda)

Stavba zeme
Minerály a horniny
Minerály a ich vlastnosti
Systém a príklady minerálov
Usadené horniny
Vyvreté horniny
Premenené horniny
Horniny: mix
Minerály a horniny: mix
Geologické deje
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje
Pôdy
Geologické obdobia
Geológia: mix
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia