Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika

Bunka
Bunka všeobecne
Bunkový cyklus, delenie buniek
Mikrobiológia
Vírusy
Baktérie
Prvoky
Genetika
Typy znakov, dedičné choroby

Podľa prostredia (ekologický prírodopis)

Podnebné pásy a biómy

Huby a lišajníky

Huby všeobecne
Lišajníky
Huby a lišajníky: mix

Rastliny

Stavba a funkcie rastlinného tela
Rastliny všeobecne, koreň
Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie
Plody, semená a ich šírenie
Stavba a funkcia rastlinného tela: mix
Výtrusné rastliny
Machorasty
Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty
Nahosemenné rastliny
Krytosemenné rastliny – čeľade
Iskerníkovité, kapustovité
Ružovité, bôbovité

Živočíchy

Živočíchy všeobecne
Časti tela živočíchov
Živočíchy bezstavovce
Pŕhlivce
Ploskavce
Hlístovce
Mäkkýše
Mäkkýše všeobecne, ulitníky
Lastúrniky, hlavonožce
Mäkkýše: mix
Pavúkovce
Kôrovce
Hmyz
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Hmyz: mix
Čím sa živia bezstavovce
Stavovce
Obojživelníky
Plazy
Vtáky
Čím sa živia exotické vtáky
Čím sa živia vtáky Českej republiky
Cicavce
Cicavci všeobecne, vajcorodé, vačkovce
Šelmy
Hlodavce a zajacovce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Cicavce: mix
Čím sa živia exotické cicavce
Čím sa živia cicavce Českej republiky
Kde žijú cicavce Českej republiky

Človek

Úvod do biológie človeka, tkanivá
Oporná a pohybová sústava
Kostra a kĺby
Kostra všeobecne
Kosti v tele
Kostra a kĺby: mix
Svalstvo
Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
Obehová sústava
Krv
Srdce, cievy, krvný obeh
Obehová sústava: mix
Dýchacia sústava
Tráviaca sústava
Vylučovacia sústava
Koža
Sústavy riadiace telo, zmysly
Lymfatická sústava a imunita
Hormonálna sústava
Nervová sústava
Zmysly
Zrak
Sluch a ďalšie zmysly
Zmysly: mix
Rozmnožovanie človeka
Pohlavná sústava muža a ženy: mix
Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
Pohlavná sústava: mix
Ľudské telo: mix
Ontogenéza človeka

Zdravie

Krízové situácie, mimoriadné udalosti
Životný štýl
Výživa a metabolizmus
Závislostné správanie
Ochorenia, prevencia, liečba
Dospievanie a reprodukčné zdravie
Lieky a liečivá

Ekológia a ochrana životného prostredia

Ekológia (vzťahy v prírode)
Živá a neživá príroda, ekosystémy
Potravové reťazce a vzťahy
Abiotické faktory (podmienky života na Zemi – neživá príroda)
Ochrana životného prostredia
Ochrana území a druhov
Ovzdušie a klíma
Voda, krajina, produkcia potravín
Odpady, životné prostredie a zdravie človeka
Ochrana životného prostredia: mix

Geológia (neživá príroda)

Stavba zeme
Minerály a horniny
Minerály a ich vlastnosti
Systém a príklady minerálov
Usadené horniny
Vyvreté horniny
Premenené horniny
Horniny: mix
Minerály a horniny: mix
Geologické deje
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje
Pôdy
Geologické obdobia
Geológia: mix

Ukážky

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia