Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika

Bunka
Bunka všeobecne
Bunka: pojmy
Mikrobiológia
Bakteriálne a vírusové onemocnenia

Podľa prostredia (ekologický prírodopis)

Les
Huby a rastliny v lese
Živočíchy v lese
Les: mix

Huby a lišajníky

Skupiny a zástupcovia húb
Jedlé, nejedlé a jedovaté huby

Rastliny

Nahosemenné rastliny
Krytosemenné rastliny – čeľade
Iskerníkovité, kapustovité
Ružovité, bôbovité
Mrkvovité, hluchavkovité
Ľuľkovité, astrovité
Čeľade jednoklíčnolistových rastlín
Krytosemenné rastliny – čeľade: mix
Systém rastlín
Stromy a kry
Byliny v lese, kríkové poschodie
Vodné rastliny
Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská
Okrasné a izbové rastliny
Ovocie a zelenina, aromatické rastliny
Poľné plodiny a buriny
Úžitkové rastliny (sub)trópov
Sukulenty, parazity, invazívne rastliny
Jedovaté a liečivé rastliny

Živočíchy

Živočíchy bezstavovce
Mäkkýše
Mäkkýše všeobecne, ulitníky
Lastúrniky, hlavonožce
Mäkkýše: mix
Pavúkovce
Kôrovce
Hmyz
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Hmyz: mix
Bezstavovce: mix
Stavovce
Paryby
Ryby
Exotické ryby
Obojživelníky
Plazy
Vtáky
Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky
Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie
Spevavce
Vtáky: mix
Exotické zvieratá: vtáky
Vtáčie siluety
Cicavce
Šelmy
Hlodavce a zajacovce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Cicavce: mix
Stopy cicavcov
Exotické zvieratá: cicavce

Človek

Oporná a pohybová sústava
Kostra a kĺby
Latinské názvy kostí
Ľudské telo: mix

Zdravie

Lekárske odbory

Geológia (neživá príroda)

Minerály a horniny
Minerály a horniny: mix
Geologické deje
Vonkajšie geologické deje
Vnější geologické děje: původci
Vnější geologické děje: příklady
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia