Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Biológia
    Huby a lišajníky
       Lišajníky
    Živočíchy
       Živočíchy bezstavovce
          Čím sa živia bezstavovce
       Stavovce
          Vtáky
             Čím sa živia exotické vtáky
             Čím sa živia vtáky Slovenska
          Cicavce
             Čím sa živia exotické cicavce
             Čím sa živia cicavce Slovenska
             Kde žijú cicavce Slovenska
    Človek
       Sústavy riadiace telo, zmysly
          Nervová sústava
          Zmysly
             Zrak
             Sluch a ďalšie zmysly
             Zmysly: mix
       Rozmnožovanie človeka
          Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
    Zdravie
       Výživa a metabolizmus
    Ekológia a ochrana životného prostredia
       Ochrana životného prostredia
          Ochrana životného prostredia: mix
    Geológia (neživá príroda)
       Stavba zeme
       Minerály a horniny
          Premenené horniny
       Geológia: mix
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia