Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Biológia
    Huby a lišajníky
       Huby všeobecne
       Skupiny a zástupcovia húb
       Lišajníky
    Rastliny
       Stavba a funkcie rastlinného tela
          Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
          Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie
          Plody, semená a ich šírenie
          Stavba a funkcia rastlinného tela: mix
       Výtrusné rastliny
          Machorasty
          Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty
       Krytosemenné rastliny – čeľade
          Iskerníkovité, kapustovité
          Ružovité, bôbovité
          Mrkvovité, hluchavkovité
          Ľuľkovité, astrovité
          Čeľade jednoklíčnolistových rastlín
          Krytosemenné rastliny – čeľade: mix
       Systém rastlín
          Stromy a kry
          Byliny v lese, kríkové poschodie
          Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská
          Okrasné a izbové rastliny
          Ovocie a zelenina, aromatické rastliny
          Poľné plodiny a buriny
          Úžitkové rastliny (sub)trópov
          Sukulenty, parazity, invazívne rastliny
    Živočíchy
       Živočíchy bezstavovce
          Ploskavce
          Hlístovce
          Mäkkýše
             Lastúrniky, hlavonožce
             Mäkkýše: mix
          Hmyz
             Hmyz s premenou nedokonalou
             Hmyz s premenou dokonalou
             Hmyz: mix
          Čím sa živia bezstavovce
       Stavovce
          Ryby
          Plazy
          Vtáky
             Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky
             Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie
             Vtáky: mix
             Exotické zvieratá: vtáky
             Čím sa živia exotické vtáky
             Čím sa živia vtáky Českej republiky
          Cicavce
             Cicavci všeobecne, vajcorodé, vačkovce
             Cicavce: mix
             Exotické zvieratá: cicavce
             Čím sa živia exotické cicavce
             Čím sa živia cicavce Českej republiky
             Kde žijú cicavce Českej republiky
    Človek
       Oporná a pohybová sústava
          Kostra a kĺby
             Kostra všeobecne
             Kosti v tele
             Kostra a kĺby: mix
          Svalstvo
       Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
          Obehová sústava
             Krv
             Obehová sústava: mix
          Dýchacia sústava
          Tráviaca sústava
          Vylučovacia sústava
          Koža
       Sústavy riadiace telo, zmysly
          Nervová sústava
          Zmysly
             Zrak
             Sluch a ďalšie zmysly
             Zmysly: mix
       Rozmnožovanie človeka
          Pohlavná sústava muža a ženy: mix
          Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
       Ľudské telo: mix
    Zdravie
       Výživa a metabolizmus
    Ekológia a ochrana životného prostredia
       Ochrana životného prostredia
          Ochrana životného prostredia: mix
    Geológia (neživá príroda)
       Stavba zeme
       Minerály a horniny
          Premenené horniny
       Geológia: mix
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia