Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.
Biológia
    Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika
       Bunka
          Buňka obecně
       Mikrobiológia
          Baktérie a vírusy: mix
    Huby a lišajníky
       Huby všeobecne
       Lišajníky
    Rastliny
       Stavba a funkcie rastlinného tela
          Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
          Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie
          Plody, semená a ich šírenie
          Stavba a funkcia rastlinného tela: mix
       Riasy, machorasty, plavúne, paprade a prasličky
          Machorasty
          Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty
       Nahosemenné rastliny
       Systém rastlín
          Listnaté stromy a kry
          Byliny v lese, kríkové poschodie
          Vodné rastliny
          Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská
          Ovocie a zelenina, aromatické rastliny
          Poľné plodiny a buriny
       Krytosemenné rastliny – čeľade
          Iskerníkovité, kapustovité
          Čeľade jednoklíčnolistových rastlín
    Živočíchy
       Živočíchy bezstavovce
          Ploskavce
          Hlístovce
          Mäkkýše
             Lastúrniky, hlavonožce
             Mäkkýše: mix
          Pavúkovce
          Kôrovce
          Hmyz
             Hmyz s premenou nedokonalou
             Hmyz s premenou dokonalou
             Hmyz: mix
          Čím sa živia bezstavovce
       Stavovce
          Paryby
          Obojživelníky
          Vtáky
             Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky
             Exotické zvieratá: vtáky
             Čím sa živia exotické vtáky
             Čím sa živia vtáky Slovenska
          Cicavce
             Cicavce všeobecne, vajcorodé, vačkovce
             Exotické zvieratá: cicavce
             Čím sa živia exotické cicavce
             Čím sa živia cicavce Slovenska
             Kde žijú cicavce Slovenska
    Človek
       Oporná a pohybová sústava
          Kostra a kĺby
             Kostra všeobecne
             Kosti v tele
             Kostra a kĺby: mix
       Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
          Obehová sústava
             Krv
             Obehová sústava: mix
          Dýchacia sústava
          Tráviaca sústava
          Vylučovacia sústava
          Pokožka
       Sústavy riadiace telo, zmysly
          Nervová sústava
          Zmysly
             Zrak
             Sluch a ďalšie zmysly
       Rozmnožovanie človeka
          Pohlavná sústava muža a ženy: mix
          Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
       Ľudské telo: mix
    Zdravie
       Výživa a metabolizmus
    Ekológia a ochrana životného prostredia
       Ochrana životného prostredia
          Ochrana životného prostredia: mix
    Geológia (neživá príroda)
       Stavba zeme
       Minerály a horniny
          Systém a príklady minerálov
          Premenené horniny
       Geológia: mix
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia