Otázky

Toto je klasické cvičenie, v ktorom vyberáte správnu odpoveď z ponúkaných možností.

Výber správnej odpovede z ponúkaných možností.


Biológia

Neživá príroda
Vonkajšie geologické deje
Vonkajšie geologické deje: príklady
Huby
Systém húb
Rastliny
Nahosemenné rastliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité
Růžovité, bobovité
Miříkovité, hluchavkovité
Lilkovité, hvězdnicovité
Čeledi jednoděložných rostlin
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Systém rostlin
Stromy a kry
Byliny v lese, keřové patro
Vodné rastliny
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
Okrasné a pokojové rostliny
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Úžitkové rastliny (sub)trópov
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Živočíchy
Mäkkýše
Pavúkovce
Kôrovce
Hmyz všeobecne
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Paryby
Naše ryby
Exotické zvieratá: ryby a paryby
Obojživelníky
Plazy
Vtáky
Kury, holuby a vodné skupiny
Sovy, dravce a ďalšie
Spevavce
Exotické zvieratá: vtáky
Naše cicavce
Stopy savců
Exotické zvieratá: cicavce
Všeobecná biológia
Bunka
Rastlinná bunka
Živočíšna bunka
Rastlinná a živočíšna bunka
Mikrobiológia
Baktérie, vírusy
Bakteriálne a vírusové ochorenia

Zemepis

Zemepis, pojmy
Prírodné oblasti a javy
Počasie, klíma a atmosféra
Priemysel, nerastné bohatstvo a poľnohospodárstvo
Svet
Svet štáty vlajky
Svet: mix
Pamätihodnosti (fotky)
Európa
Európa štáty vlajky

Chémia

Laboratorní vybavení
Laboratorní vybavení: foto
Laboratorní vybavení: popis
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia