Biológia

Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika
Bunka
Bunka všeobecne
Bunka: pojmy
Mikrobiológia
Bakteriálne a vírusové onemocnenia
Podľa prostredia (ekologický prírodopis)
Les
Huby a rastliny v lese
Živočíchy v lese
Les: mix
Huby a lišajníky
Skupiny a zástupcovia húb
Jedlé, nejedlé a jedovaté huby
Rastliny
Nahosemenné rastliny
Krytosemenné rastliny – čeľade
Iskerníkovité, kapustovité
Ružovité, bôbovité
Mrkvovité, hluchavkovité
Ľuľkovité, astrovité
Čeľade jednoklíčnolistových rastlín
Krytosemenné rastliny – čeľade: mix
Systém rastlín
Stromy a kry
Byliny v lese, kríkové poschodie
Vodné rastliny
Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská
Okrasné a izbové rastliny
Ovocie a zelenina, aromatické rastliny
Poľné plodiny a buriny
Úžitkové rastliny (sub)trópov
Sukulenty, parazity, invazívne rastliny
Jedovaté a liečivé rastliny
Živočíchy
Živočíchy bezstavovce
Mäkkýše
Mäkkýše všeobecne, ulitníky
Lastúrniky, hlavonožce
Mäkkýše: mix
Pavúkovce
Kôrovce
Hmyz
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Hmyz: mix
Bezstavovce: mix
Stavovce
Paryby
Ryby
Exotické ryby
Obojživelníky
Plazy
Vtáky
Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky
Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie
Spevavce
Vtáky: mix
Exotické zvieratá: vtáky
Vtáčie siluety
Cicavce
Šelmy
Hlodavce a zajacovce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Cicavce: mix
Stopy cicavcov
Exotické zvieratá: cicavce
Človek
Oporná a pohybová sústava
Kostra a kĺby
Latinské názvy kostí
Ľudské telo: mix
Zdravie
Lekárske odbory
Geológia (neživá príroda)
Minerály a horniny
Minerály a horniny: mix
Geologické deje
Vonkajšie geologické deje
Vnější geologické děje: původci
Vnější geologické děje: příklady
Biologická olympiáda 2021/2022
Rastliny, huby a lišajníky (BiO, kat. C, D)
Živočíchy (BiO, kat. C, D)

Zemepis

Zemepis, pojmy
Prírodné oblasti a javy
Počasie, klíma a atmosféra
Priemysel, nerastné bohatstvo a poľnohospodárstvo
Svet
Štáty a kontinenty
Svet štáty vlajky
Svet: mix
Pamätihodnosti (fotky)
Európa
Európa mestá
Evropská města a státy
Európa štáty vlajky
Európa: mix
Regiony evropských států

Chémia

Úvod do chémie, bezpečnosť
Laboratórne vybavenie
Laboratórne vybavenie: foto
Laboratórne vybavenie: popis
Všeobecná chémia
Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla
Prvky, molekuly a počet častíc
Príklady iónov
Periodická sústava prvkov
Značky chemických prvkov
Prvky podľa popisu
Anorganická chémia
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Halogenidy
Oxidy
Sulfidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli
Organická chémia
Uhlovodíky
Uhlovodíky: mix
Deriváty uhlovodíkov: mix

Ukážky

Bunka všeobecne

cytoskelet
cytosól
Golgiho komplex
ribozómy

Oxidy

oxid antimoničný

Sb₂O₅
Cl₂O₇
W₂O₃
Cs₂O

Soli

chlorečnan draselný

NaCl
KClO₃
NH₄NO₃
NaNO₃
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia