Biológia

Všeobecná biológia a mikrobiológia
Bunka
Bunkový cyklus, delenie buniek
Vírusy
Baktérie
Prvoky
Podľa prostredia (ekologický prírodopis)
Podnebné pásy a biómy
Huby
Huby všeobecne
Lišajníky
Huby a lišajníky: mix
Rastliny
Stavba a funkcie tela rastlín, koreň
Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
Kvet a kvetenstvo, opelenie a oplodenie
Plody, semená a ich šírenie
Stavba a funkcie rastlinného tela: mix
Machorasty
Plavúňorasty, papraďorasty a prasličky
Nahosemenné rastliny
Krytosemenné rastliny – čeľade
Iskerníkovité, kapustovité
Ružovité, bôbovité
Živočíchy
Živočíchy všeobecne, časti tela
Pŕhlivce
Ploskavce a hlístovce
Hlístovce
Mäkkýše
Mäkkýše všeobecne, ulitníky
Lastúrniky, hlavonožce
Mäkkýše: mix
Pavúkovce
Kôrovce
Hmyz všeobecne
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Hmyz: mix
Obojživelníky
Plazy
Naše cicavce
Cicavci všeobecne, vajcorodé, vačkovce
Šelmy
Hlodavce a zajacovce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Cicavce: mix
Člověk
Úvod do biológie človeka, tkanivá
Kostra a kĺby
Kostra všeobecne
Kosti v tele
Kostra a kĺby: mix
Svalstvo
Obehová sústava
Krv
Srdce, cievy, krvný obeh
Obehová sústava: mix
Lymfatická sústava a imunita
Dýchacia sústava
Tráviaca sústava
Metabolizmus
Vylučovacia sústava
Vývoj človeka
Hormonálna sústava
Nervová sústava
Zmysly
Zrak
Sluch a ďalšie zmysly
Zmysly: mix
Pohlavní soustava
Pohlavní soustava muže a ženy: mix
Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
Pohlavná sústava: mix
Ľudské telo: mix
Ontogenéza človeka
Zdravie
Životný štýl
Výživa
Závislostné správanie
Ochorenia, prevencia, liečba
Dospievanie a reprodukčné zdravie
Lieky a liečivá
Krízové situácie, mimoriadné udalosti
Prvá pomoc
Genetika
Typy znakov, dedičné choroby
Ekológia (vzťahy v prírode)
Živá a neživá príroda, ekosystémy
Potravové reťazce a vzťahy
Abiotické faktory (podmienky života na Zemi – neživá príroda)
Ochrana životného prostredia
Ochrana území a druhov
Ovzdušie a klíma
Voda, krajina, produkcia potravín
Odpady, životné prostredie a zdravie človeka
Ochrana životného prostredia: mix
Geológia (neživá príroda)
Stavba zeme
Minerály a horniny
Minerály a ich vlastnosti
Systém a príklady minerálov
Usadené horniny
Vyvreté horniny
Premenené horniny
Horniny: mix
Minerály a horniny: mix
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje
Pôdy
Vznik a vývoj života na Zemi
Geológia: mix

Zemepis

Svet
Svet štáty (najvýznamnejšie)
Populace států světa
Náboženství ve světě
Zaměstnanost v odvětvích
Európa
Európske jazyky
Mapy
Turistické mapy

Ukážky

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia