Biológia

Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika
Bunka
Bunka všeobecne
Mikrobiológia
Vírusy
Baktérie
Prvoky, protisty
Genetika
Dedičnosť a rozmnožovanie
Nukleové kyseliny, proteosyntéza
Typy znakov, dedičné choroby
Praktické využitie genetiky
Genetika: mix
Huby a lišajníky
Huby všeobecne
Skupiny a zástupcovia húb
Lišajníky
Rastliny
Stavba a funkcie rastlinného tela
Rastliny všeobecne, koreň
Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie
Plody, semená a ich šírenie
Stavba a funkcia rastlinného tela: mix
Nahosemenné rastliny
Systém rastlín
Listnaté stromy a kry
Byliny v lese, kríkové poschodie
Vodné rastliny
Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská
Okrasné a izbové rastliny
Ovocie a zelenina, aromatické rastliny
Poľné plodiny a buriny
Úžitkové rastliny (sub)trópov
Sukulenty, parazity, invazívne rastliny
Krytosemenné rastliny – čeľade
Iskerníkovité, kapustovité
Ružovité, bôbovité
Mrkvovité, hluchavkovité
Ľuľkovité, astrovité
Čeľade jednoklíčnolistových rastlín
Krytosemenné rastliny – čeľade: mix
Živočíchy
Živočíchy bezstavovce
Pŕhlivce
Mäkkýše
Mäkkýše: mix
Pavúkovce
Hmyz
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Hmyz: mix
Stavovce
Lúčoplutvovce
Vtáky
Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky
Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie
Spevavce
Vtáky: mix
Cicavce
Šelmy
Hlodavce a dvojitozubce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Cicavce: mix
Človek
Oporná a pohybová sústava
Kostra a kĺby
Kostra a kĺby: mix
Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
Obehová sústava
Srdce, cievy, krvný obeh
Obehová sústava: mix
Dýchacia sústava
Tráviaca sústava
Vylučovacia sústava
Koža
Sústavy riadiace telo, zmysly
Lymfatická sústava a imunita
Hormonálna sústava
Nervová sústava
Nervová sústava vo všeobecnosti
Súčasti nervovej sústavy, ochorenia
Zmysly
Zrak
Sluch a ďalšie zmysly
Zmysly: mix
Rozmnožovanie človeka
Pohlavná sústava muža a ženy: mix
Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
Rozmnožovanie človeka: mix
Ľudské telo: mix
Ekológia a ochrana životného prostredia
Ekológia (vzťahy v prírode)
Úvod do ekológie
Abiotické faktory
Biotické faktory
Ekológia: mix
Geológia (neživá príroda)
Minerály a horniny
Systém a príklady minerálov
Usadené horniny
Geologické deje
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje
Geologické obdobia

Chémia

Anorganická chémia
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Alkalické kovy, kovy alkalických zemín
Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix
Prechodné (a ďalšie) kovy
Prechodné a ďalšie kovy: mix

Ukážky

Svet po druhej svetovej vojne

Konec války v Evropě

Druhá světová válka skončila v Evropě v   roku   . Přesný datum je stanoven na 8. května. To   oficiální konec druhé světové války na celém světě. Boje dále pokračovaly v   , kde proti sobě stály   a   . Po ukončení války v Evropě se tam plně soustředila veškerá americká vojenská síla. Sovětský svaz navíc   smlouvu o neútočení v souvislosti s Japonskem. Stalo se tak po   konferenci v únoru 1945. Tam bylo také rozhodnuto o svolání ustanovujícího zasedání   neboli   na duben 1945.

Staroorientálna despocia

Počátky Mezopotámie

Území Mezopotámie se rozkládalo mezi   řekami – jednalo se o   a   . Z toho pochází i název oblasti, který v překladu znamená meziříčí. Tato poloha byla důležitá pro rozvoj zemědělství. Mezopotámie se tak řadí k zemím   . Postupně začaly vznikat   státy, jejichž středobodem byl   v čele s veleknězem. Na základě toho vznikl pojem   hospodářství, kdy se veškerá úroda shromáždila v chrámu a znovu rozdělovala. Prvním národem, který ovládl Mezopotámii, byli   . Jejich městské státy mezi sebou často soupeřily o nadvládu, proto se do jejich čela dostali   . Jejich pozice se postupně proměnila v královskou. Král byl považován za zástupce boha na zemi a disponoval neomezenou mocí. Takový typ vlády nazýváme   . Došlo také k přeměně chrámového hospodářství na   . Sumerové také vynalezli několik zásadních předmětů jako například kolo nebo hrnčířský kruh.

Vonkajšie geologické deje

Gravitace

Gravitace   vnějšími geologickými ději. Díky ní se pohybují úlomky hornin vzniklé   , půda (dochází např. k jejím sesuvům) nebo voda. Co se týká vody v pevném stavu, gravitace je zodpovědná za pohyb   . Nahromadění kamenné suti vlivem gravitace se říká   . Když gravitace posunuje půdu a stromy jsou nucené měnit směr růstu, vzniká tzv.   les.

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia