Tipy pre vás

Kinematika (popis…

Príbehy: stredné

Vláda Márie Terézie…

Príbehy: stredné

Veľká francúzska…

Príbehy: stredné

Biológia

Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika
Bunka
Bunka všeobecne
Mikrobiológia
Vírusy
Baktérie
Prvoky, protisty
Genetika
Dedičnosť a rozmnožovanie
Nukleové kyseliny, proteosyntéza
Typy znakov, dedičné choroby
Praktické využitie genetiky
Genetika: mix
Huby a lišajníky
Huby všeobecne
Skupiny a zástupcovia húb
Lišajníky
Rastliny
Stavba a funkcie rastlinného tela
Rastliny všeobecne, koreň
Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie
Plody, semená a ich šírenie
Stavba a funkcia rastlinného tela: mix
Nahosemenné rastliny
Systém rastlín
Listnaté stromy a kry
Byliny v lese, kríkové poschodie
Vodné rastliny
Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská
Okrasné a izbové rastliny
Ovocie a zelenina, aromatické rastliny
Poľné plodiny a buriny
Úžitkové rastliny (sub)trópov
Sukulenty, parazity, invazívne rastliny
Krytosemenné rastliny – čeľade
Iskerníkovité, kapustovité
Ružovité, bôbovité
Mrkvovité, hluchavkovité
Ľuľkovité, astrovité
Čeľade jednoklíčnolistových rastlín
Krytosemenné rastliny – čeľade: mix
Živočíchy
Živočíchy bezstavovce
Pŕhlivce
Mäkkýše
Mäkkýše: mix
Pavúkovce
Hmyz
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Hmyz: mix
Stavovce
Lúčoplutvovce
Vtáky
Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky
Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie
Spevavce
Vtáky: mix
Cicavce
Šelmy
Hlodavce a dvojitozubce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Cicavce: mix
Človek
Oporná a pohybová sústava
Kostra a kĺby
Kostra a kĺby: mix
Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
Obehová sústava
Srdce, cievy, krvný obeh
Obehová sústava: mix
Dýchacia sústava
Tráviaca sústava
Vylučovacia sústava
Koža
Sústavy riadiace telo, zmysly
Lymfatická sústava a imunita
Hormonálna sústava
Nervová sústava
Nervová sústava vo všeobecnosti
Súčasti nervovej sústavy, ochorenia
Zmysly
Zrak
Sluch a ďalšie zmysly
Zmysly: mix
Rozmnožovanie človeka
Pohlavná sústava muža a ženy: mix
Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
Rozmnožovanie človeka: mix
Ľudské telo: mix
Ekológia a ochrana životného prostredia
Ekológia (vzťahy v prírode)
Úvod do ekológie
Úvod do ekológie: mix
Vzťahy s neživou prírodou
Abiotické faktory
Biotické faktory
Ekológia: mix
Geológia (neživá príroda)
Minerály a horniny
Systém a príklady minerálov
Usadené horniny
Geologické deje
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje
Geologické obdobia

Chémia

Anorganická chémia
Voda, vzduch, kyslík, vodík
Alkalické kovy, kovy alkalických zemín
Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix
Prechodné (a ďalšie) kovy
Prechodné a ďalšie kovy: mix

Ukážky

Staroveké Grécko

Kréta

Za první   civilizaci považujeme Řecko. Začalo se formovat v   oblasti, kde se nachází i ostrov   . Panovaly zde   přírodní podmínky pro pěstování plodin jako pšenice, fíky či vinná réva. Na Krétě vládl král   , podle kterého se první období starověkého Řecka nazývá   . Vznikala zde města, z nichž nejznámější je   . Hlavním centrem dění byly   , které díky své rozloze přispěly ke vzniku pověstí o labyrintu, jako například té o   . Úroda se uchovávala na jednom místě v paláci a rozdělovala se bezplatně mezi obyvatele – tomu se říká   hospodářství. Mínojská civilizace zanikla pravděpodobně po vpádu   do měst oslabených   .

Storočná vojna

Počátek války

Na počátku   století nastoupil ve Francii na trůn rod   . Předchozím vládnoucím rodem byl rod   . S nástupem nového rodu nesouhlasil   král Eduard III., jehož matka byla členkou rodu   . Chtěl hlavně získat větší vliv ve   , kde zpracovávali   z Anglie. Také chtěl   území anglických držav v kontinentální Evropě. Francie   také získat kontrolu nad Flandry a zároveň chtěla sjednotit všechny   mluvící obyvatele do jednoho státu.

Srdce, cievy, krvný obeh

Pomoc při krvácení

Při   krvácení (např. při   ) se obvykle rána uzavře sama. Je-li rána znečištěná, je vhodné nečistoty odstranit. Ránu je pak   překrýt. Při krvácení   z rány vytéká temně červená krev. Při   krvácení může světle červená krev z rány i vystřikovat. V případě tepenného a žilního krvácení   namístě vyhledat lékařskou pomoc nebo volat záchrannou službu.

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia