Príbehy

Do textu s rozsahom jedného odstavca dopĺňajte na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.

Biologie

Obecná biologie a mikrobiologie
Buňka
Vírusy
Baktérie
Prvoky
Huby
Houby obecně
Skupiny a zástupci hub
Lišajníky
Rostliny
Stavba a funkcie tela rastlín, koreň
Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
Kvet a kvetenstvo, opelenie a oplodenie
Plody, semená a ich šírenie
Stavba a funkce rostlinného těla: mix
Nahosemenné rostliny
Krytosemenné rostliny – čeledi
Pryskyřníkovité, brukvovité
Růžovité, bobovité
Miříkovité, hluchavkovité
Lilkovité, hvězdnicovité
Čeledi jednoděložných rostlin
Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
Systém rostlin
Stromy a kry
Byliny v lese, keřové patro
Vodné rastliny
Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
Okrasné a pokojové rostliny
Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
Polní plodiny
Úžitkové rastliny (sub)trópov
Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
Živočichové
Pŕhlivce
Mäkkýše
Měkkýši: mix
Pavúkovce  Nový obsah
Hmyz všeobecne
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Naše ryby
Vtáky
Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další
Spevavce
Ptáci: mix
Naše cicavce
Šelmy  Nový obsah
Hlodavce a zajacovce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Savci: mix
Genetika
Dedičnosť a rozmnožovania, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy
Typy znakov, dedičné choroby
Praktické využitie genetiky
Genetika: mix
Ekologie (vztahy v přírodě)
Úvod do ekologie
Abiotické faktory (podmínky života na Zemi – neživá příroda)
Biotické faktory
Ekologie: mix
Geologie (neživá příroda)
Minerály a horniny
Systém a příklady minerálů
Usazené horniny
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje
Vznik a vývoj života na Zemi

Ukážky

Genetika: mix

DNA → protein → znak

Stavebními jednotkami proteinů (   ) jsou   . Proteiny získáváme většinou z potravy.   aminokyseliny si tělo dokáže vyrobit přeměnou jiných látek. Na bílkoviny jsou bohaté např.   ,   nebo   . Bílkoviny z jídla v naší trávicí soustavě rozštěpí trávicí   . Vzniklé aminokyseliny pak putují   na místo, kde jsou potřeba – do jednotlivých buněk. V těch se vytvářejí proteiny   . Například buňka svalu potřebuje vytvořit protein myozin, aby se sval mohl   . „Stavebním materiálem“ pro vznik tohoto proteinu jsou aminokyseliny z potravy, informace o podobě proteinu jsou zapsané v naší vlastní   .

Ptáci: mix

Běžci

Běžci jsou evolučně původní skupinou ptáků, kteří   přizpůsobeni létání. Dokáží však rychle   . V Jižní Americe žije   (a), v Austrálii je původní   hnědý (b). Pštros dvouprstý (c) pochází z   . I u nás se někdy chová pro maso či vejce.

Kvet a kvetenstvo, opelenie a oplodenie

Kdo může být opylovačem?

Pyl obvykle přenáší vítr či živočichové. Ti na sebe při sání   přichycují   a přenášejí ho na jiný květ. V našich podmínkách mezi nejčastější opylovače patří   . Včely   jedinými opylovači. Mezi další opylující živočichy patří třeba čmeláci,   či   . Zvláště v subtropech a tropech mnohdy rostliny opylují i   či   . Typickými ptačími opylovači jsou   . Některé rostliny (např. pěstovanou vanilku pravou) musí opylovat   .

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia