Rozhodovačka – 8. trieda (8. ročník)

Základné a rýchle cvičenie na precvičenie znalostí. Ku každej otázke vyberte z dvoch možností tú správnu odpoveď.

Filter podľa ročníka

Biológia

Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika
Všeobecná biológia
Úvod do biológie, znaky živých sústav
Astrobiológia
Bunka
Bunka všeobecne
Mikrobiológia
Prvoky, protisty
Mikrobiológia: mix
Genetika
Dedičnosť a rozmnožovanie
Typy znakov, dedičné choroby
Podľa prostredia (ekologický prírodopis)
Ľudské obydlia a ich okolie
Hospodárske zvieratá
Huby a lišajníky
Huby všeobecne
Lišajníky
Huby a lišajníky: mix
Rastliny
Stavba a funkcie rastlinného tela
Rastliny všeobecne, koreň
Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie
Plody, semená a ich šírenie
Stavba a funkcia rastlinného tela: mix
Riasy, machorasty, plavúne, paprade a prasličky
Machorasty
Plavúňorasty, papraďorasty a prasličkorasty
Nahosemenné rastliny
Krytosemenné rastliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a kry
Poľné plodiny a buriny
Mäsožravé rastliny
Krytosemenné rastliny – čeľade
Iskerníkovité, kapustovité
Ružovité, bôbovité
Mrkvovité, hluchavkovité
Ľuľkovité, astrovité
Vyššie dvojklíčnolisté: mix
Čeľade jednoklíčnolistových rastlín
Krytosemenné rastliny – čeľade: mix
Živočíchy
Živočíchy všeobecne
Správanie sa živočíchov
Živočíchy bezstavovce
Ploskavce
Hlístovce
Mäkkýše
Mäkkýše: mix
Viacnôžky
Hmyz
Hmyz s dokonalou premenou
Hmyz: mix
Stavovce
Drsnokožce
Lúčoplutvovce
Obojživelníky
Plazy
Vtáky
Čím sa živia exotické vtáky
Čím sa živia vtáky Slovenska
Cicavce
Cicavce všeobecne, vajcorodé, vačkovce
Šelmy
Hlodavce a dvojitozubce
Párnokopytníky a veľrybotvaré
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Cicavce: mix
Čím sa živia exotické cicavce
Čím sa živia cicavce Slovenska
Kde žijú cicavce Slovenska
Človek
Úvod do biológie človeka, tkanivá
Oporná a pohybová sústava
Kostra a kĺby
Kostra všeobecne
Kosti v tele
Kostra a kĺby: mix
Svaly
Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
Obehová sústava
Krv
Srdce, cievy, krvný obeh
Obehová sústava: mix
Dýchacia sústava
Tráviaca sústava
Vylučovacia sústava
Koža
Sústavy riadiace telo, zmysly
Lymfatická sústava a imunita
Hormonálna sústava
Nervová sústava
Nervová sústava všeobecne
Súčasti nervovej sústavy
Nervová sústava: mix
Zmysly
Zrak
Sluch a ďalšie zmysly
Zmysly: mix
Rozmnožovanie človeka
Pohlavná sústava muža
Pohlavná sústava ženy
Pohlavná sústava muža a ženy: mix
Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
Rozmnožovanie človeka: mix
Ľudské telo: mix
Vývoj ľudského jedinca
Zdravie
Prvá pomoc
Prvá pomoc všeobecne, stavy ohrozujúce život
Úrazy, neúrazové stavy, ohrozenie zdravia
Prvá pomoc: mix
Krízové situácie, mimoriadné udalosti
Životný štýl
Výživa a metabolizmus
Výživa a metabolizmus všeobecne
Látky ako súčasť výživy
Spôsoby stravovania, výživové doplnky
Výber a úprava potravín, stravovanie
Údaje na obaloch potravín
Ochorenia spojené s výživou
Výživa a metabolizmus: mix
Závislostné správanie
Ochorenia, prevencia, liečba
Ochorenia všeobecne, prevencia
Lekárnička
Infekčné ochorenia
Civilizačné a genetické choroby
Ochorenia, prevencia, liečba: mix
Dospievanie a reprodukčné zdravie
Duševné zdravie a rozvoj osobnosti
Regulácia emócií
Porozumenie emóciam
Ako fungujú emócie
Ako fungujú potreby
Rozpoznávanie emócií
Rozpoznávanie potrieb
Riadenie jednotlivých emócií
Regulácia strachu
Regulácia hnevu
Regulácia smútku
Emočné reakcie a obrany
Obrany proti emóciam
Kognitívne omyly
Ekológia a ochrana životného prostredia
Ekológia (vzťahy v prírode)
Úvod do ekológie
Ekológia ako veda, ekosystémy: pokročilejšie súvislosti
Potravinové reťazce a vzťahy
Úvod do ekológie: mix
Vzťahy s neživou prírodou
Abiotické faktory
Biotické faktory
Ekológia: mix
Ochrana životného prostredia
Ochrana území a druhov
Klimatická zmena
Klimatický systém a jeho vývoj
Skleníkové plyny
Dôsledky klimatických zmien, adaptácia
Rokovanie o klimatických zmenách, výskum
Klimatická zmena: mix
Voda, krajina, produkcia potravín
Odpady, životné prostredie a zdravie človeka
Ochrana životného prostredia: mix
Geológia (neživá príroda)
Stavba Zeme
Minerály a horniny
Vlastnosti minerálov
Systém a príklady minerálov
Usadené horniny
Vyvreté horniny
Premenené horniny
Horniny: mix
Minerály a horniny: mix
Geologické deje
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje
Pôdy
Geologické obdobia
Geológia: mix

Zemepis

Svet
Svet štáty (najvýznamnejšie)
Náboženstvá vo svete
Zamestnanosť v odvetviach
Svet štáty vlajky
Svet: mix

Chémia

Všeobecná chémia
Látky a častice
Vlastnosti látok, skupenstvá
Atóm, prvky
Chemická väzba, molekuly, ióny
Prvky, molekuly a počet častíc
Chemické reakcie
Úvod do chemických reakcií
Vyčíslovanie chemických rovníc
Chemické reakcie: mix
Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH
Chemické výpočty
Látkové množstvo, molárna hmotnosť
Látková koncentrácia
Výpočty z chemických vzorcov
Chemické výpočty: mix
Periodická tabuľka prvkov
Orientácia v periodickej tabuľke
Anorganická chémia
Prvky tematicky
Kyslík, vodík
Významné nekovy: dusík, síra, fosfor, uhlík
Prvky podľa skupín
Alkalické kovy, kovy alkalických zemín (1. a 2. skupina)
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemín
Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix
Pentely (15. skupina)
Chalkogény (16. skupina)
Halogény, vzácne plyny (17. a 18. skupina)
Anorganické zlúčeniny
Halogenidy
Oxidy
Kyseliny a hydroxidy
Organická chémia
Organická chémia všeobecne
Úvod do organickej chémie
Zdroje organických látok (ropa, uhlie, zemný plyn)
Uhľovodíky
Uhľovodíky: (cyklo)alkány/alkény/alkíny
Uhľovodíky: mix
Deriváty uhľovodíkov
Halogénderiváty a dusíkaté deriváty uhľovodíkov
Alkoholy, fenoly, étery
Aldehydy, ketóny
Karboxylové kyseliny
Deriváty karboxylových kyselín
Deriváty uhľovodíkov: mix
Biochémia
Prírodné látky
Lipidy
Sacharidy
Nukleové kyseliny
Skupiny prírodných látok: mix
Reakcie v živých organizmoch
Fotosyntéza
Bunkové dýchanie, kvasenie
Chémia v praxi
Bezpečnosť, laboratórne vybavenie
Bezpečnosť
Laboratórne vybavenie
Voda a vzduch v souvislostech
Znečistenie ovzdušia
Chémia v bežnom živote
Kuchyňa, potravinárstvo
Lieky a liečivá
Pohonné hmoty, doprava
Plasty
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia