Biológia: Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika

Vírusy

Vírusy

Rozhodovačka: stredné

Biológia: Rastliny

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Rozhodovačka: ľahké

Nahosemenné rastliny

Nahosemenné rastliny

Poznávačka: stredné

Nahosemenné rastliny

Otázky: stredné

Nahosemenné rastliny

Pexeso: stredné

Nahosemenné rastliny

Rozhodovačka: ľahké

Ľuľkovité, astrovité

Ľuľkovité, astrovité

Pexeso: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Poznávačka: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Otázky: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Pexeso: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Poznávačka: ľahké

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Pexeso: ľahké

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Otázky: ľahké

Stromy a kry

Stromy a kry

Otázky: stredné

Stromy a kry

Pexeso: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Byliny v lese, kríkové poschodie

Otázky: stredné

Vodné rastliny

Vodné rastliny

Otázky: stredné

Vodné rastliny

Pexeso: stredné

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Poznávačka: stredné

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Pexeso: stredné

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Otázky: stredné

Okrasné a izbové rastliny

Okrasné a izbové rastliny

Otázky: stredné

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Pexeso: stredné

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Otázky: stredné

Poľné plodiny a buriny

Poľné plodiny a buriny

Poznávačka: stredné

Poľné plodiny a buriny

Pexeso: stredné

Poľné plodiny a buriny

Otázky: stredné

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Otázky: stredné

Sukulenty, parazity, invazívne rastliny

Sukulenty, parazity, invazívne rastliny

Pexeso: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Jedovaté a liečivé rastliny

Otázky: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Pexeso: stredné

Biológia: Živočíchy

Časti tela živočíchov

Časti tela živočíchov

Rozhodovačka: ľahké

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Rozhodovačka: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Lastúrniky, hlavonožce

Rozhodovačka: stredné

Mäkkýše: mix

Mäkkýše: mix

Rozhodovačka: ľahké

Mäkkýše: mix

Rozhodovačka: stredné

Pavúkovce

Pavúkovce

Rozhodovačka: stredné

Pavúkovce

Pexeso: stredné

Kôrovce

Kôrovce

Poznávačka: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Hmyz s premenou nedokonalou

Rozhodovačka: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Poznávačka: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Hmyz s premenou dokonalou

Poznávačka: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Pexeso: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Rozhodovačka: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Poznávačka: stredné

Hmyz: mix

Hmyz: mix

Rozhodovačka: stredné

Hmyz: mix

Pexeso: ľahké

Hmyz: mix

Pexeso: stredné

Hmyz: mix

Otázky: ľahké

Hmyz: mix

Otázky: stredné

Hmyz: mix

Poznávačka: ľahké

Hmyz: mix

Poznávačka: stredné

Čím sa živia bezstavovce

Čím sa živia bezstavovce

Rozhodovačka: stredné

Bezstavovce: mix

Bezstavovce: mix

Otázky: stredné

Bezstavovce: mix

Poznávačka: stredné

Bezstavovce: mix

Pexeso: stredné

Paryby

Paryby

Otázky: stredné

Paryby

Pexeso: stredné

Ryby

Exotické ryby

Pexeso: ľahké

Exotické ryby

Poznávačka: ľahké

Obojživelníky

Obojživelníky

Pexeso: stredné

Plazy

Plazy

Pexeso: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Poznávačka: stredné

Vtáky: mix

Vtáky: mix

Poznávačka: ľahké

Vtáky: mix

Otázky: ľahké

Vtáky: mix

Otázky: stredné

Vtáky: mix

Pexeso: ľahké

Vtáky: mix

Pexeso: stredné

Exotické zvieratá: vtáky

Exotické zvieratá: vtáky

Pexeso: ľahké

Exotické zvieratá: vtáky

Poznávačka: ľahké

Exotické zvieratá: vtáky

Otázky: ľahké

Čím sa živia exotické vtáky

Čím sa živia exotické vtáky

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia vtáky Českej republiky

Čím sa živia vtáky Českej republiky

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia vtáky Českej republiky

Rozhodovačka: stredné

Čím sa živia vtáky Českej republiky

Rozhodovačka: ťažké

Vtáčie siluety

Vtáčie siluety

Otázky: stredné

Vtáčie siluety

Pexeso: stredné

Šelmy

Šelmy

Rozhodovačka: ľahké

Šelmy

Rozhodovačka: stredné

Cicavce: mix

Cicavce: mix

Otázky: ľahké

Cicavce: mix

Otázky: stredné

Cicavce: mix

Pexeso: ľahké

Cicavce: mix

Pexeso: stredné

Cicavce: mix

Pexeso: ťažké

Cicavce: mix

Rozhodovačka: ľahké

Stopy cicavcov

Stopy cicavcov

Poznávačka: stredné

Stopy cicavcov

Otázky: stredné

Stopy cicavcov

Pexeso: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Exotické zvieratá: cicavce

Poznávačka: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: ťažké

Čím sa živia exotické cicavce

Čím sa živia exotické cicavce

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia cicavce Českej republiky

Čím sa živia cicavce Českej republiky

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia cicavce Českej republiky

Rozhodovačka: stredné

Biológia: Zdravie

Krízové situácie, mimoriadné udalosti

Krízové situácie, mimoriadné udalosti

Rozhodovačka: stredné

Životný štýl

Životný štýl

Rozhodovačka: stredné

Ochorenia, prevencia, liečba

Ochorenia, prevencia, liečba

Rozhodovačka: ľahké

Biológia: Ekológia a ochrana životného prostredia

Živá a neživá príroda, ekosystémy

Živá a neživá príroda, ekosystémy

Rozhodovačka: ľahké

Potravové reťazce a vzťahy

Potravové reťazce a vzťahy

Rozhodovačka: ľahké

Abiotické faktory (podmienky života na Zemi – neživá príroda)

Abiotické faktory (podmienky života na Zemi – neživá príroda)

Rozhodovačka: ľahké

Biológia: Geológia (neživá príroda)

Minerály a horniny: mix

Minerály a horniny: mix

Rozhodovačka: ľahké

Geologické obdobia

Geologické obdobia

Rozhodovačka: ľahké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia