Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Biológia
Všeobecná biológia a mikrobiológia
Bunka
Bunkový cyklus, delenie buniek
Vírusy
Baktérie
Prvoky
Podľa prostredia (ekologický prírodopis)
Podnebné pásy a biómy
Huby
Huby všeobecne
Lišajníky
Huby a lišajníky: mix
Rastliny
Stavba a funkcie tela rastlín, koreň
Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
Kvet a kvetenstvo, opelenie a oplodenie
Plody, semená a ich šírenie
Stavba a funkcie rastlinného tela: mix
Machorasty
Plavúňorasty, papraďorasty a prasličky
Nahosemenné rastliny
Krytosemenné rastliny – čeľade
Iskerníkovité, kapustovité
Ružovité, bôbovité
Živočíchy
Živočíchy všeobecne, časti tela
Pŕhlivce
Ploskavce a hlístovce
Hlístovce
Mäkkýše
Mäkkýše všeobecne, ulitníky
Lastúrniky, hlavonožce
Mäkkýše: mix
Pavúkovce
Kôrovce
Hmyz všeobecne
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Hmyz: mix
Obojživelníky
Plazy
Naše cicavce
Cicavci všeobecne, vajcorodé, vačkovce
Šelmy
Hlodavce a zajacovce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Cicavce: mix
Člověk
Úvod do biológie človeka, tkanivá
Kostra a kĺby
Kostra všeobecne
Kosti v tele
Kostra a kĺby: mix
Svalstvo
Obehová sústava
Krv
Srdce, cievy, krvný obeh
Obehová sústava: mix
Lymfatická sústava a imunita
Dýchacia sústava
Tráviaca sústava
Metabolizmus
Vylučovacia sústava
Vývoj človeka
Hormonálna sústava
Nervová sústava
Zmysly
Zrak
Sluch a ďalšie zmysly
Zmysly: mix
Pohlavní soustava
Pohlavní soustava muže a ženy: mix
Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
Pohlavná sústava: mix
Ľudské telo: mix
Ontogenéza človeka
Zdravie
Životný štýl
Výživa
Závislostné správanie
Ochorenia, prevencia, liečba
Dospievanie a reprodukčné zdravie
Lieky a liečivá
Krízové situácie, mimoriadné udalosti
Prvá pomoc
Genetika
Typy znakov, dedičné choroby
Ekológia (vzťahy v prírode)
Živá a neživá príroda, ekosystémy
Potravové reťazce a vzťahy
Abiotické faktory (podmienky života na Zemi – neživá príroda)
Ochrana životného prostredia
Ochrana území a druhov
Ovzdušie a klíma
Voda, krajina, produkcia potravín
Odpady, životné prostredie a zdravie človeka
Ochrana životného prostredia: mix
Geológia (neživá príroda)
Stavba zeme
Minerály a horniny
Minerály a ich vlastnosti
Systém a príklady minerálov
Usadené horniny
Vyvreté horniny
Premenené horniny
Horniny: mix
Minerály a horniny: mix
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje
Pôdy
Vznik a vývoj života na Zemi
Geológia: mix


Otázky

Výber správnej odpovede z ponúkaných možností.


Biológia
Všeobecná biológia a mikrobiológia
Bunka
Bunka – pojmy
Bakteriálne a vírusové ochorenia
Podľa prostredia (ekologický prírodopis)
Les
Huby a rastliny v lese
Živočíchy v lese
Les: mix
Huby
Skupiny a zástupcovia húb
Jedlé, nejedlé a jedovaté huby
Rastliny
Nahosemenné rastliny
Krytosemenné rastliny – čeľade
Iskerníkovité, kapustovité
Ružovité, bôbovité
Mrkvovité, hluchavkovité
Ľuľkovité, astrovité
Čeľade jednoklíčnolistových rastlín
Krytosemenné rastliny – čeľade: mix
Systém rastlín
Stromy a kry
Byliny v lese, kríkové poschodie
Vodné rastliny
Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská
Okrasné a izbové rastliny
Ovocie a zelenina, aromatické rastliny
Poľné plodiny a buriny
Úžitkové rastliny (sub)trópov
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny
Jedovaté a liečivé rastliny
Živočíchy
Mäkkýše
Mäkkýše všeobecne, ulitníky
Lastúrniky, hlavonožce
Mäkkýše: mix
Pavúkovce
Kôrovce
Hmyz všeobecne
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Hmyz: mix
Bezstavovce
Paryby
Naše ryby
Exotické zvieratá: ryby a paryby
Obojživelníky
Plazy
Vtáky
Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky
Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie
Spevavce
Vtáky: mix
Exotické zvieratá: vtáky
Vtáčie siluety
Naše cicavce
Šelmy
Hlodavce a zajacovce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Cicavce: mix
Stopy cicavcov
Exotické zvieratá: cicavce
Člověk
Kostra a kĺby
Latinské názvy kostí
Ľudské telo: mix
Zdravie
Lekárske odbory
Geológia (neživá príroda)
Minerály a horniny
Minerály a horniny: mix
Vonkajšie geologické deje
Vonkajšie geologické deje: pôvodcovia
Vonkajšie geologické deje: príklady
Biologická olympiáda 2021/2022
Rastliny, huby a lišajníky (BiO, kat. C, D)
Živočíchy (BiO, kat. C, D)


Slepé mapy

K zadanému pojmu vyberáte miesto na mape (a naopak).


Biológia
Huby
Huby všeobecne
Člověk
Kostra a kĺby
Kosti v tele
Svalstvo
Obehová sústava
Obehová sústava: mix
Dýchacia sústava
Tráviaca sústava
Vylučovacia sústava
Nervová sústava
Zmysly
Zmysly: mix
Pohlavní soustava
Pohlavní soustava muže a ženy: mix
Geológia (neživá príroda)
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje

Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Biológia
Všeobecná biológia a mikrobiológia
Bunka
Bunka – pojmy
Bakteriálne a vírusové ochorenia
Podľa prostredia (ekologický prírodopis)
Les
Živočíchy v lese
Les: mix
Huby
Huby všeobecne
Skupiny a zástupcovia húb
Rastliny
Nahosemenné rastliny
Krytosemenné rastliny – čeľade
Iskerníkovité, kapustovité
Ružovité, bôbovité
Mrkvovité, hluchavkovité
Ľuľkovité, astrovité
Čeľade jednoklíčnolistových rastlín
Krytosemenné rastliny – čeľade: mix
Systém rastlín
Stromy a kry
Byliny v lese, kríkové poschodie
Vodné rastliny
Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská
Okrasné a izbové rastliny
Ovocie a zelenina, aromatické rastliny
Poľné plodiny a buriny
Úžitkové rastliny (sub)trópov
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny
Jedovaté a liečivé rastliny
Živočíchy
Mäkkýše
Mäkkýše všeobecne, ulitníky
Lastúrniky, hlavonožce
Mäkkýše: mix
Pavúkovce
Kôrovce
Hmyz všeobecne
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Hmyz: mix
Bezstavovce
Paryby
Naše ryby
Exotické zvieratá: ryby a paryby
Obojživelníky
Plazy
Vtáky
Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky
Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie
Spevavce
Vtáky: mix
Exotické zvieratá: vtáky
Vtáčie siluety
Naše cicavce
Šelmy
Hlodavce a zajacovce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Cicavce: mix
Stopy cicavcov
Exotické zvieratá: cicavce
Člověk
Kostra a kĺby
Kosti v tele
Latinské názvy kostí
Svalstvo
Obehová sústava
Obehová sústava: mix
Dýchacia sústava
Tráviaca sústava
Vylučovacia sústava
Nervová sústava
Zmysly
Zmysly: mix
Pohlavní soustava
Pohlavní soustava muže a ženy: mix
Zdravie
Lekárske odbory
Geológia (neživá príroda)
Vonkajšie geologické deje
Vonkajšie geologické deje: príklady
Vnútorné geologické deje
Biologická olympiáda 2021/2022
Rastliny, huby a lišajníky (BiO, kat. C, D)
Živočíchy (BiO, kat. C, D)


Poznávačka

Cvičenie na správne písanie slovíčok. Obsahuje dynamického pomocníka.


Biológia
Všeobecná biológia a mikrobiológia
Bunka
Bunka – pojmy
Bakteriálne a vírusové ochorenia
Podľa prostredia (ekologický prírodopis)
Les
Huby a rastliny v lese
Živočíchy v lese
Les: mix
Ľudské obydlia a ich okolie
Hospodárske zvieratá
Huby
Skupiny a zástupcovia húb
Rastliny
Nahosemenné rastliny
Krytosemenné rastliny – čeľade
Iskerníkovité, kapustovité
Ružovité, bôbovité
Mrkvovité, hluchavkovité
Ľuľkovité, astrovité
Čeľade jednoklíčnolistových rastlín
Krytosemenné rastliny – čeľade: mix
Systém rastlín
Stromy a kry
Byliny v lese, kríkové poschodie
Vodné rastliny
Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská
Okrasné a izbové rastliny
Ovocie a zelenina, aromatické rastliny
Poľné plodiny a buriny
Úžitkové rastliny (sub)trópov
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny
Jedovaté a liečivé rastliny
Živočíchy
Mäkkýše
Mäkkýše všeobecne, ulitníky
Lastúrniky, hlavonožce
Mäkkýše: mix
Pavúkovce
Kôrovce
Hmyz všeobecne
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Hmyz: mix
Bezstavovce
Paryby
Naše ryby
Exotické zvieratá: ryby a paryby
Obojživelníky
Plazy
Vtáky
Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky
Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie
Spevavce
Vtáky: mix
Exotické zvieratá: vtáky
Naše cicavce
Šelmy
Hlodavce a zajacovce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Cicavce: mix
Stopy cicavcov
Exotické zvieratá: cicavce
Člověk
Kostra a kĺby
Kosti v tele
Latinské názvy kostí
Svalstvo
Dýchacia sústava
Tráviaca sústava
Vylučovacia sústava
Nervová sústava
Zmysly
Zmysly: mix
Pohlavní soustava
Pohlavní soustava muže a ženy: mix
Zdravie
Lekárske odbory
Geológia (neživá príroda)
Vonkajšie geologické deje
Vonkajšie geologické deje: príklady
Biologická olympiáda 2021/2022
Rastliny, huby a lišajníky (BiO, kat. C, D)
Živočíchy (BiO, kat. C, D)


Príbehy

Rýchla príprava na diktáty. Do textu dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Biológia
Všeobecná biológia a mikrobiológia
Bunka
Vírusy
Baktérie
Prvoky
Huby
Huby všeobecne
Skupiny a zástupcovia húb
Lišajníky
Rastliny
Stavba a funkcie tela rastlín, koreň
Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
Kvet a kvetenstvo, opelenie a oplodenie
Plody, semená a ich šírenie
Stavba a funkcie rastlinného tela: mix
Nahosemenné rastliny
Krytosemenné rastliny – čeľade
Iskerníkovité, kapustovité
Ružovité, bôbovité
Mrkvovité, hluchavkovité
Ľuľkovité, astrovité
Čeľade jednoklíčnolistových rastlín
Krytosemenné rastliny – čeľade: mix
Systém rastlín
Stromy a kry
Byliny v lese, kríkové poschodie
Vodné rastliny
Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská
Okrasné a izbové rastliny
Ovocie a zelenina, aromatické rastliny
Poľné plodiny a buriny
Úžitkové rastliny (sub)trópov
Sukulenty, paraziti, invazní rostliny
Živočíchy
Pŕhlivce
Mäkkýše
Mäkkýše: mix
Pavúkovce
Hmyz všeobecne
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Naše ryby
Vtáky
Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky
Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie
Spevavce
Vtáky: mix
Naše cicavce
Šelmy
Hlodavce a zajacovce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Cicavce: mix
Člověk
Kostra a kĺby
Kostra a kĺby: mix
Obehová sústava
Srdce, cievy, krvný obeh
Lymfatická sústava a imunita
Dýchacia sústava
Tráviaca sústava
Vylučovacia sústava
Vývoj človeka
Hormonálna sústava
Nervová sústava
Nervová soustava obecně
Součásti nervové soustavy, onemocnění
Zmysly
Zrak
Sluch a ďalšie zmysly
Zmysly: mix
Pohlavní soustava
Pohlavní soustava muže a ženy: mix
Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
Pohlavná sústava: mix
Genetika
Dedičnosť a rozmnožovania, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy
Typy znakov, dedičné choroby
Praktické využitie genetiky
Genetika: mix
Ekológia (vzťahy v prírode)
Úvod do ekológie
Abiotické faktory (podmienky života na Zemi – neživá príroda)
Biotické faktory
Ekológia: mix
Geológia (neživá príroda)
Minerály a horniny
Systém a príklady minerálov
Usadené horniny
Vonkajšie geologické deje
Vnútorné geologické deje
Vznik a vývoj života na Zemi


Pojmy vo vetách

Dopĺňanie slovíčok do viet.


Biológia
Živočíchy
Obrúčkavce
Kôrovce
Hmyz všeobecne
Paryby
Obojživelníky
Vtáky
Vtáky všeobecne
Člověk
Kostra a kĺby
Kostra a kĺby: mix
Svalstvo
Geológia (neživá príroda)
Minerály a horniny
Minerály a ich vlastnosti
Vyvreté horniny
Pôdy


NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia