Fakty: 5. trieda (5. ročník)

Kompaktný výpis Výpis spolu s ukážkami 

Biológia: Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika

Úvod do biológie, znaky živých sústav

Vírusy

Biológia: Podľa prostredia (ekologický prírodopis)

Les všeobecne

Huby a rastliny v lese

Živočíchy v lese

Les: mix

Lúka, pastvina

Pole

Mesto, parky a mestská zeleň

Hospodárske zvieratá

Ľudské obydlia: ďalšie živočíchy

Ľudské obydlia a okolie: rastliny

Ľudské obydlia a okolie: mix

Rybník, rieka, potok

More a oceány

Podnebné pásy a biómy

Biológia: Rastliny

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Nahosemenné rastliny

Listnaté stromy a kry

Byliny v lese, krovité poschodie

Vodné rastliny, rastliny v blízkosti vody

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumoviská

Okrasné a izbové rastliny

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Poľné plodiny a buriny

Úžitkové rastliny trópov a subtrópov

Sukulenty, parazity, invázne rastliny

Jedovaté a liečivé rastliny

Ľuľkovité, astrovité

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Biológia: Živočíchy

Skupiny živočíchov, stavba tela

Lastúrniky, hlavonožce

Mäkkýše: mix

Pavúkovce

Kôrovce

Hmyz s nedokonalou premenou

Hmyz s dokonalou premenou

Hmyz: mix

Čím sa živia bezstavovce

Bezstavovce: mix

Lúčoplutvovce

Obojživelníky

Plazy

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné skupiny

Vtáky: mix

Exotické zvieratá: vtáky

Čím sa živia exotické vtáky

Čím sa živia vtáky Slovenska

Vtáčie siluety

Šelmy

Cicavce: mix

Stopy cicavcov

Exotické zvieratá: cicavce

Čím sa živia exotické cicavce

Čím sa živia cicavce Slovenska

Biológia: Ekológia a ochrana životného prostredia

Živá a neživá príroda, ekosystémy

Potravinové reťazce a vzťahy

Úvod do ekológie: mix

Podmienky života: neživá príroda

Ekológia: mix

Biológia: Geológia (neživá príroda)

Minerály a horniny: mix

NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia