Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Chémia
Všeobecná chémia
Látky a častice
Vlastnosti látok, skupenstvá
Atóm, prvky
Chemická väzba, molekuly, ióny
Prvky, molekuly a počet častíc
Chemické reakcie
Úvod do chemických reakcií
Vyčíslovanie rovníc
Chemické reakcie: mix
Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH
Chemické výpočty
Látkové množstvo, molárna hmotnosť
Látková koncentrácia
Hmotnostný zlomok
Výpočty z chemických vzorcov
Chemické výpočty: mix
Periodická tabuľka prvkov
Orientácia v periodickej tabuľke
Anorganická chémia
Prvky tematicky
Kyslík, vodík, voda a vzduch
Dusík, síra, fosfor, uhlík
Prvky podle skupin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemín (1. a 2. skupina)
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemín
Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix
Chalkogény (16. skupina)
Halogény, vzácne plyny (17. a 18. skupina)
Anorganické zlúčeniny
Halogenidy
Oxidy
Kyseliny a hydroxidy
Organická chémia
Organická chémia všeobecne
Úvod do organickej chémie
Zdroje organických látok (ropa, uhlie, zemný plyn)
Uhľovodíky
Uhľovodíky: (cyklo)alkány/alkény/alkíny
Deriváty uhľovodíkov
Halogénderiváty a dusíkaté deriváty uhľovodíka
Alkoholy, fenoly, étery
Aldehydy, ketóny
Karboxylové kyseliny
Deriváty karboxylových kyselín
Deriváty uhľovodíkov: mix
Biochémia
Prírodné látky
Lipidy
Sacharidy
Nukleové kyseliny
Skupiny prírodných látok: mix
Reakcie v živých organizmoch
Fotosyntéza
Bunkové dýchanie, kvasenie
Chémia v praxi
Bezpečnosť, laboratórne vybavenie
Bezpečnosť
Chemie v běžném životě
Kuchyňa, potravinárstvo
Lieky a liečivá
Pohonné látky
Plasty


Otázky

Výber správnej odpovede z ponúkaných možností.


Chémia
Všeobecná chémia
Látky a častice
Prvky, molekuly a počet častíc
Príklady iónov
Periodická tabuľka prvkov
Značky chemických prvkov
Prvky podľa popisu
Anorganická chémia
Prvky tematicky
Kyslík, vodík, voda a vzduch
Anorganické zlúčeniny
Halogenidy
Oxidy
Sulfidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli
Anorganické sloučeniny: mix
Organická chémia
Uhľovodíky
Uhľovodíky: mix
Deriváty uhľovodíkov
Deriváty uhľovodíkov: mix
Chémia v praxi
Bezpečnosť, laboratórne vybavenie
Laboratórne vybavenie
Laboratórne vybavenie: foto
Laboratórne vybavenie: popis


Slepé mapy

K zadanému pojmu vyberáte miesto na mape (a naopak).


Chémia
Periodická tabuľka prvkov
Orientácia v periodickej tabuľke
s-prvky
p-prvky
d-prvky


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Chémia
Všeobecná chémia
Látky a častice
Príklady iónov
Periodická tabuľka prvkov
Značky chemických prvkov
Prvky podľa popisu
Orientácia v periodickej tabuľke
s-prvky
p-prvky
d-prvky
Anorganická chémia
Prvky tematicky
Kyslík, vodík, voda a vzduch
Anorganické zlúčeniny
Halogenidy
Oxidy
Sulfidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli
Anorganické sloučeniny: mix
Organická chémia
Uhľovodíky
Uhľovodíky: mix
Deriváty uhľovodíkov
Deriváty uhľovodíkov: mix
Chémia v praxi
Bezpečnosť, laboratórne vybavenie
Laboratórne vybavenie
Laboratórne vybavenie: foto
Laboratórne vybavenie: popis


Krok po kroku

V tomto cvičení dopĺňate jednotlivé kroky v rozsiahlejšom postupe. Jednotlivé úlohy zahŕňajú napr. rozoznávanie organizmov so zameraním na ich znaky alebo riešenie príkladov.


Chémia
Anorganická chémia
Anorganické zlúčeniny
Halogenidy
Halogenidy: názov na vzorec
Halogenidy: vzorec na názov
Oxidy
Oxidy: názov na vzorec
Oxidy: vzorec na názov
Kyseliny a hydroxidy
Kyseliny a hydroxidy: názov na vzorec
Kyseliny a hydroxidy: vzorec na názov


Poznávačka

Precvičovanie pojmov alebo názvov. Obsahuje dynamickú nápovedu.


Chémia
Všeobecná chémia
Látky a častice
Príklady iónov
Periodická tabuľka prvkov
Značky chemických prvkov
Prvky podľa popisu
Orientácia v periodickej tabuľke
s-prvky
p-prvky
d-prvky
Anorganická chémia
Anorganické zlúčeniny
Halogenidy
Oxidy
Sulfidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli
Anorganické sloučeniny: mix
Organická chémia
Uhľovodíky
Uhľovodíky: mix
Deriváty uhľovodíkov
Deriváty uhľovodíkov: mix


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Chémia
Všeobecná chémia
Chemické reakcie
Vyčíslovanie rovníc
Chemické výpočty
Látkové množstvo, molárna hmotnosť
Výpočty z chemických rovníc
Látková koncentrácia
Hmotnostný zlomok
Chemické výpočty: mix


Príbehy

Krátke texty, do ktorých dopĺňate na vybrané miesta správny variant z dvoch možností.


Chémia
Anorganická chémia
Prvky tematicky
Kyslík, vodík, voda a vzduch
Úžitkové kovy


Pojmy vo vetách

Dopĺňanie slovíčok do viet.


Chémia
Všeobecná chémia
Látky a častice
Zmesi


NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia