Chémia – 9. trieda (9. ročník)

UJL
Zkopírovat krátkou adresu (viemeto.eu/UJL)
Ukázať QR kód

viemeto.eu/UJL


Stiahnuť QR kód
Ukázať/skryť súhrn
Súhrn je skrytý.

Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Chémia
Všeobecná chémia
Látky a častice
Vlastnosti látok, skupenstvá
Atóm, prvky
Rádioaktivita
Chemická väzba, molekuly, ióny
Prvky, molekuly a počet častíc
Chemické reakcie
Úvod do chemických reakcií
Vyčíslovanie chemických rovníc
Redoxné reakcie
Chemické reakcie: mix
Elektrochémia
Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH
Chemické výpočty
Látkové množstvo, molárna hmotnosť
Látková koncentrácia
Výpočty z chemických vzorcov
Chemické výpočty: mix
Periodická tabuľka prvkov
Orientácia v periodickej tabuľke
Anorganická chémia
Prvky tematicky
Kyslík, vodík
Významné nekovy: dusík, síra, fosfor, uhlík
Prvky podľa skupín
Alkalické kovy, kovy alkalických zemín (1. a 2. skupina)
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemín
Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix
Pentely (15. skupina)
Chalkogény (16. skupina)
Halogény, vzácne plyny (17. a 18. skupina)
Anorganické zlúčeniny
Halogenidy
Oxidy
Kyseliny a hydroxidy
Organická chémia
Organická chémia všeobecne
Úvod do organickej chémie
Zdroje organických látok (ropa, uhlie, zemný plyn)
Uhľovodíky
Uhľovodíky: (cyklo)alkány/alkény/alkíny
Aromatické uhľovodíky
Uhľovodíky: mix
Deriváty uhľovodíkov
Halogénderiváty a dusíkaté deriváty uhľovodíkov
Alkoholy, fenoly, étery
Aldehydy, ketóny
Karboxylové kyseliny
Deriváty karboxylových kyselín
Deriváty uhľovodíkov: mix
Biochémia
Prírodné látky
Lipidy
Sacharidy
Proteíny
Nukleové kyseliny
Vitamíny
Alkaloidy a návykové látky
Skupiny prírodných látok: mix
Reakcie v živých organizmoch
Fotosyntéza
Bunkové dýchanie, kvasenie
Reakcie v živých organizmoch: mix
Chémia v praxi
Bezpečnosť, laboratórne vybavenie
Bezpečnosť
Laboratórne vybavenie
Voda a vzduch v súvislostiach
Znečistenie ovzdušia
Chémia v bežnom živote
Kuchyňa, potravinárstvo
Lieky a liečivá
Plasty
Chemie a energie
Pohonné hmoty, doprava


Otázky

Výber správnej odpovede z ponúkaných možností.


Chémia
Všeobecná chémia
Látky a častice
Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla
Prvky, molekuly a počet častíc
Príklady iónov
Periodická tabuľka prvkov
Značky chemických prvkov
Prvky podľa popisu
Anorganická chémia
Anorganické zlúčeniny
Halogenidy
Oxidy
Sulfidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli
Anorganické zlúčeniny: mix
Chémia v praxi
Bezpečnosť, laboratórne vybavenie
Laboratórne vybavenie
Laboratórne vybavenie: foto
Laboratórne vybavenie: popis


Slepé mapy

K zadanému pojmu vyberáte miesto na mape (a naopak).


Chémia
Periodická tabuľka prvkov
Orientácia v periodickej tabuľke
s-prvky
p-prvky
d-prvky


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Chémia
Všeobecná chémia
Látky a častice
Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla
Príklady iónov
Periodická tabuľka prvkov
Orientácia v periodickej tabuľke
Značky chemických prvkov
Prvky podľa popisu
s-prvky
p-prvky
d-prvky
Anorganická chémia
Anorganické zlúčeniny
Halogenidy
Oxidy
Sulfidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli
Anorganické zlúčeniny: mix
Chémia v praxi
Bezpečnosť, laboratórne vybavenie
Laboratórne vybavenie
Laboratórne vybavenie: foto
Laboratórne vybavenie: popis
Voda a vzduch v súvislostiach
Voda a vzduch: mix


Krok po kroku

Doplňovanie jednotlivých krokov v rozsiahlejšom postupe.


Chémia
Anorganická chémia
Anorganické zlúčeniny
Halogenidy
Halogenidy: názov na vzorec
Halogenidy: vzorec na názov
Oxidy
Oxidy: názov na vzorec
Oxidy: vzorec na názov
Kyseliny a hydroxidy
Kyseliny a hydroxidy: názov na vzorec
Kyseliny a hydroxidy: vzorec na názov


Poznávačka

Precvičovanie pojmov alebo názvov. Obsahuje dynamickú nápovedu.


Chémia
Všeobecná chémia
Látky a častice
Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla
Príklady iónov
Periodická tabuľka prvkov
Orientácia v periodickej tabuľke
Značky chemických prvkov
Prvky podľa popisu
s-prvky
p-prvky
d-prvky
Anorganická chémia
Anorganické zlúčeniny
Halogenidy
Oxidy
Sulfidy
Kyseliny a hydroxidy
Soli
Anorganické zlúčeniny: mix
Chémia v praxi
Bezpečnosť, laboratórne vybavenie
Laboratórne vybavenie
Laboratórne vybavenie: foto
Laboratorní vybavení: popis


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Chémia
Všeobecná chémia
Chemické reakcie
Vyčíslovanie chemických rovníc
Redoxné reakcie
Chemické výpočty
Látkové množstvo, molárna hmotnosť
Výpočty z chemických rovníc
Látková koncentrácia
Hmotnostný zlomok
Chemické výpočty: mix


Doplňovanie textu

Krátke texty, do ktorých dopĺňate na vybrané miesta správnu z dvoch možností.


Chémia
Anorganická chémia
Prvky tematicky
Úžitkové kovy
Chémia v praxi
Voda a vzduch v súvislostiach
Voda a vzduch: mix


Pojmy vo vetách

Dopĺňanie slovíčok do viet.


Chémia
Všeobecná chémia
Látky a častice
Zmesi


NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia