Rozhodovačka

Rýchle precvičovanie výberom z dvoch možností.


Všeobecná chémia
Látky a častice
Vlastnosti látok, skupenstvá
Atóm, prvky
Rádioaktivita
Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla
Chemická väzba, molekuly, ióny
Prvky, molekuly a počet častíc
Chemické reakcie
Úvod do chemických reakcií
Vyčíslovanie rovníc
Redoxné reakcie
Chemické reakcie: mix
Elektrochémia
Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH
Chemické výpočty
Látkové množstvo, molárna hmotnosť
Látková koncentrácia
Hmotnostný zlomok
Výpočty z chemických vzorcov
Chemické výpočty: mix


Otázky

Výber správnej odpovede z ponúkaných možností.


Všeobecná chémia
Látky a častice
Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla
Prvky, molekuly a počet častíc
Príklady iónov


Pexeso

Hľadanie dvojíc, ktoré k sebe patria.


Všeobecná chémia
Látky a častice
Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla
Príklady iónov


Poznávačka

Precvičovanie pojmov alebo názvov. Obsahuje dynamickú nápovedu.


Všeobecná chémia
Látky a častice
Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla
Príklady iónov


Vpisovanie

Cvičenie, v ktorom píšete odpoveď na klávesnici.


Všeobecná chémia
Chemické reakcie
Vyčíslovanie rovníc
Redoxné reakcie
Chemické výpočty
Látkové množstvo, molárna hmotnosť
Výpočty z chemických rovníc
Látková koncentrácia
Hmotnostný zlomok
Chemické výpočty: mix


Pojmy vo vetách

Dopĺňanie slovíčok do viet.


Všeobecná chémia
Látky a častice
Zmesi


NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia