Novinky

30 dní 90 dní 365 dní

Nové cvičenia

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • ťažké

Jednotky s předponami

Rozhodovačka • stredné

Chalkogény (16. skupina)

Rozhodovačka • ťažké

Chalkogény (16. skupina)

Rozhodovačka • stredné

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • ťažké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • ťažké

Prvoky, protisty

Rozhodovačka • ťažké

Lékárnička

Rozhodovačka • ľahké

Mikrobiologie: mix

Rozhodovačka • stredné

Geologické obdobia

Rozhodovačka • ťažké

Krv

Rozhodovačka • ťažké

Enzýmy

Rozhodovačka • ťažké

Vylučovacia sústava

Rozhodovačka • ťažké

Namibie

Príbehy • ľahké

Anorganické sloučeniny: mix

Poznávačka • stredné

Anorganické sloučeniny: mix

Poznávačka • ťažké

Anorganické sloučeniny: mix

Pexeso • stredné

Anorganické sloučeniny: mix

Pexeso • ťažké

Anorganické sloučeniny: mix

Otázky • stredné

Anorganické sloučeniny: mix

Otázky • ťažké

Elektrochémia

Rozhodovačka • ťažké

Bezstavovce: mix

Rozhodovačka • stredné

Skupiny prírodných látok: mix

Rozhodovačka • ťažké

Lipidy

Rozhodovačka • ťažké

Sacharidy

Rozhodovačka • ťažké

Proteíny

Rozhodovačka • ťažké

Archimédův zákon

Príbehy • stredné

Skupiny prírodných látok: mix

Rozhodovačka • stredné

Ekológia: mix

Rozhodovačka • ľahké

Ekológia: mix

Rozhodovačka • stredné

Úvod do ekológie: mix

Rozhodovačka • ľahké

Úvod do ekológie: mix

Rozhodovačka • stredné

Ekológia ako veda…

Rozhodovačka • stredné

Bunka všeobecne

Rozhodovačka • ľahké

Potravinové reťazce a vzťahy

Rozhodovačka • stredné

Kolobehy látok v prírode

Rozhodovačka • stredné

Lipidy

Rozhodovačka • ľahké

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • ľahké

Uhľovodíky…

Rozhodovačka • ľahké

Krytosemenné rastliny –…

Rozhodovačka • stredné

Krytosemenné rastliny –…

Rozhodovačka • ťažké

Čeľade jednoklíčnolistových…

Rozhodovačka • stredné

Čeľade jednoklíčnolistových…

Rozhodovačka • ťažké

Ľudské telo: mix

Príbehy • stredné

Podnebné pásy a biómy

Rozhodovačka • stredné

Typy znakov, dedičné choroby

Rozhodovačka • ťažké

Bunkové dýchanie, kvasenie

Rozhodovačka • stredné

Fotosyntéza

Rozhodovačka • stredné

Fotosyntéza

Rozhodovačka • ťažké

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • stredné

Prejavy a dedičnosť znakov…

Rozhodovačka • ťažké

Elektrochémia

Rozhodovačka • stredné

Huby: mix

Rozhodovačka • ľahké

Byliny v lese, kríkové…

Poznávačka • ľahké

Byliny v lese, kríkové…

Pexeso • ľahké

Byliny v lese, kríkové…

Otázky • ľahké

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Rozhodovačka • stredné

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Rozhodovačka • ťažké

Ľuľkovité, astrovité

Rozhodovačka • stredné

Ľuľkovité, astrovité

Rozhodovačka • ťažké

Prejavy a dedičnosť znakov…

Rozhodovačka • stredné

Nukleové kyseliny…

Rozhodovačka • ťažké

Dedičnosť a rozmnožovanie

Rozhodovačka • stredné

Nukleové kyseliny…

Príbehy • stredné

Laboratórne vybavenie

Rozhodovačka • ťažké

Mrkvovité, hluchavkovité

Rozhodovačka • stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Rozhodovačka • ťažké

Hmyz: mix

Príbehy • stredné

Hmotnostný zlomok

Rozhodovačka • ťažké

Cicavce všeobecne, vajcorodé…

Rozhodovačka • ťažké

Látkové množstvo, molárna…

Vpisovanie • stredné

Chemické výpočty: mix

Vpisovanie • stredné

Látková koncentrácia

Vpisovanie • stredné

Správanie sa živočíchov

Rozhodovačka • stredné

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka • stredné

Dvojprvkové zlúčeniny vodíka

Poznávačka • stredné

Dvojprvkové zlúčeniny vodíka

Pexeso • stredné

Dvojprvkové zlúčeniny vodíka

Otázky • stredné

Hmotnostný zlomok

Vpisovanie • stredné

Viacnôžky

Rozhodovačka • stredné

Rádioaktivita

Rozhodovačka • stredné

Lékárnička

Rozhodovačka • stredné

Deriváty uhľovodíkov: mix

Rozhodovačka • stredné

Deriváty uhľovodíkov: mix

Rozhodovačka • ťažké

Orientácia v periodickej…

Rozhodovačka • stredné

Deriváty karboxylových…

Rozhodovačka • ťažké

Výpočty z chemických rovníc

Vpisovanie • stredné

Chemické výpočty: mix

Rozhodovačka • stredné

Chemické reakcie: mix

Rozhodovačka • ľahké

Chemické reakcie: mix

Rozhodovačka • stredné

Prechodné kovy: mix

Rozhodovačka • stredné

Prechodné kovy 8.–12. skupiny

Rozhodovačka • stredné

Prechodné kovy 3.–7. skupiny

Rozhodovačka • stredné

Poľné plodiny a buriny

Rozhodovačka • ľahké

Lastúrniky, hlavonožce

Rozhodovačka • ťažké

Elektrónová konfigurácia…

Rozhodovačka • ťažké

Rozšírené cvičenia

Hlodavce a dvojitozubce

Príbehy • stredné

Úvod do ekológie: mix

Príbehy • stredné

Sluch a ďalšie zmysly

Príbehy • stredné

Rastliny všeobecne, koreň

Príbehy • stredné

Tráviaca sústava

Príbehy • stredné

Kvet a súkvetie, opelenie…

Príbehy • stredné

Párnokopytníky, veľryby

Príbehy • stredné

Ružovité, bôbovité

Príbehy • stredné

Kostra a kĺby: mix

Príbehy • stredné

Spevavce

Príbehy • stredné

Mäkkýše: mix

Príbehy • stredné

Lúčoplutvovce

Príbehy • stredné

Astrobiológia

Rozhodovačka • stredné

Uhľovodíky: mix

Rozhodovačka • ťažké

Uhľovodíky: mix

Rozhodovačka • stredné

Aromatické uhľovodíky

Rozhodovačka • stredné

Aromatické uhľovodíky

Rozhodovačka • ťažké

Uhľovodíky…

Rozhodovačka • stredné

Uhľovodíky…

Rozhodovačka • ťažké

Úvod do biológie, znaky…

Rozhodovačka • ťažké

Úvod do biológie, znaky…

Rozhodovačka • ľahké

Úvod do biológie, znaky…

Rozhodovačka • stredné

Hospodárske zvieratá

Rozhodovačka • ľahké

Hospodárske zvieratá

Rozhodovačka • stredné

Minerály a horniny: mix

Rozhodovačka • ľahké

Minerály a horniny: mix

Rozhodovačka • stredné

Obehová sústava: mix

Rozhodovačka • ľahké

Huby všeobecne

Rozhodovačka • ľahké

Potravinové reťazce a vzťahy

Rozhodovačka • ľahké

Deriváty karboxylových…

Rozhodovačka • stredné

Mäkkýše: mix

Rozhodovačka • stredné

Mäkkýše: mix

Rozhodovačka • ťažké

Lastúrniky, hlavonožce

Rozhodovačka • stredné

Kostra a kĺby: mix

Rozhodovačka • ľahké

Kostra a kĺby: mix

Rozhodovačka • stredné

Kostra a kĺby: mix

Rozhodovačka • ťažké

Kosti v tele

Rozhodovačka • ľahké

Kosti v tele

Rozhodovačka • stredné

Kosti v tele

Rozhodovačka • ťažké

Obehová sústava: mix

Rozhodovačka • stredné

Obehová sústava: mix

Rozhodovačka • ťažké

Cicavce: mix

Rozhodovačka • ľahké

Cicavce: mix

Rozhodovačka • stredné

Stavba a funkcia rastlinného…

Rozhodovačka • ľahké

Stavba a funkcia rastlinného…

Rozhodovačka • stredné

Stavba a funkcia rastlinného…

Rozhodovačka • ťažké

Ľudské telo: mix

Rozhodovačka • ľahké

Ľudské telo: mix

Rozhodovačka • stredné

Ľudské telo: mix

Rozhodovačka • ťažké

Geológia: mix

Rozhodovačka • stredné

Horniny: mix

Rozhodovačka • stredné

Výpočty z chemických vzorcov

Rozhodovačka • stredné

Hmotnostný zlomok

Rozhodovačka • stredné

Huby a lišajníky: mix

Rozhodovačka • stredné

Bunka všeobecne

Rozhodovačka • ťažké

Vonkajšie geologické deje

Rozhodovačka • stredné

Dusík, síra, fosfor, uhlík

Rozhodovačka • stredné

Usadené horniny

Rozhodovačka • stredné

Lieky a liečivá

Rozhodovačka • stredné

Typy znakov, dedičné choroby

Rozhodovačka • stredné

Cicavce všeobecne, vajcorodé…

Rozhodovačka • ľahké

Vírusy

Rozhodovačka • ťažké

Vírusy

Rozhodovačka • stredné

Lymfatická sústava a imunita

Rozhodovačka • ťažké

Lymfatická sústava a imunita

Rozhodovačka • stredné

Huby všeobecne

Rozhodovačka • ťažké

Huby všeobecne

Rozhodovačka • stredné

Svalstvo

Rozhodovačka • ťažké

Svalstvo

Rozhodovačka • stredné

Svalstvo

Rozhodovačka • ľahké

Tráviaca sústava

Rozhodovačka • ťažké

Tráviaca sústava

Rozhodovačka • ľahké

Dýchacia sústava

Rozhodovačka • ťažké

Dýchacia sústava

Rozhodovačka • ľahké

Reakcie v živých organizmoch…

Rozhodovačka • stredné

Proteíny

Rozhodovačka • stredné

Lipidy

Rozhodovačka • stredné

Prvoky, protisty

Rozhodovačka • stredné

Kvet a súkvetie, opelenie…

Rozhodovačka • ťažké

Sacharidy

Rozhodovačka • stredné

Kvet a súkvetie, opelenie…

Rozhodovačka • stredné

Vylučovacia sústava

Rozhodovačka • stredné

Cicavce všeobecne, vajcorodé…

Rozhodovačka • stredné

Tráviaca sústava

Rozhodovačka • stredné

Dýchacia sústava

Rozhodovačka • stredné

Krv

Rozhodovačka • stredné

Bunka všeobecne

Rozhodovačka • stredné

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia