Rozhodovačka – 5. ročník

Základné a rýchle cvičenie na precvičenie znalostí. Ku každej otázke vyberte z dvoch možností tú správnu odpoveď.

Vybraný ročník: 5. ročník (široký výber)

Biológia

Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Všeobecná biológia
Úvod do biologie, znaky živých soustav
Mikrobiológia
Vírusy
Podľa prostredia (ekologický prírodopis)
Les
Les všeobecne
Huby a rastliny v lese
Živočíchy v lese
Les: mix
Pole
Ľudské obydlia a ich okolie
Hospodárske zvieratá
Podnebné pásy a biómy
Huby a lišajníky
Huby: mix
Rastliny
Stavba a funkcie rastlinného tela
Stavba a funkcia rastlinného tela: mix
Nahosemenné rastliny
Systém rastlín
Listnaté stromy a kry
Živočíchy
Živočíchy všeobecne
Časti tela živočíchov
Živočíchy bezstavovce
Mäkkýše
Mäkkýše všeobecne, ulitníky
Lastúrniky, hlavonožce
Mäkkýše: mix
Pavúkovce
Hmyz
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Hmyz: mix
Čím sa živia bezstavovce
Stavovce
Vtáky
Čím sa živia vtáky Slovenska
Cicavce
Šelmy
Cicavce: mix
Čím sa živia exotické cicavce
Čím sa živia cicavce Slovenska
Človek
Oporná a pohybová sústava
Kostra a kĺby
Kosti v tele
Kostra a kĺby: mix
Svalstvo
Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
Obehová sústava
Obehová sústava: mix
Dýchacia sústava
Tráviaca sústava
Sústavy riadiace telo, zmysly
Nervová sústava
Zmysly
Zrak
Sluch a ďalšie zmysly
Zmysly: mix
Rozmnožovanie človeka
Pohlavná sústava muža a ženy: mix
Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
Rozmnožovanie človeka: mix
Ľudské telo: mix
Zdravie
Prvá pomoc
Prvá pomoc všeobecne, stavy ohrozujúce život
Úrazy, neúrazové stavy, ohrozené zdravie
Prvá pomoc: mix
Krízové situácie, mimoriadné udalosti
Výživa a metabolizmus
Ochorenia, prevencia, liečba
Lékárnička
Ekológia a ochrana životného prostredia
Ekológia (vzťahy v prírode)
Úvod do ekológie
Živá a neživá príroda, ekosystémy
Potravinové reťazce a vzťahy
Úvod do ekológie: mix
Vzťahy s neživou prírodou
Podmienky života: neživá príroda
Ekológia: mix
Geológia (neživá príroda)
Minerály a horniny
Minerály a horniny: mix

Zemepis

Svet
Svet štáty (najvýznamnejšie)
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia