Rozhodovačka – 7. ročník

Základné a rýchle cvičenie na precvičenie znalostí. Ku každej otázke vyberte z dvoch možností tú správnu odpoveď.

Vybraný ročník: 7. ročník (široký výber)

Biológia

Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Všeobecná biológia
Úvod do biologie, znaky živých soustav
Bunka
Bunka všeobecne
Mikrobiológia
Vírusy
Baktérie
Prvoky, protisty
Mikrobiologie: mix
Podľa prostredia (ekologický prírodopis)
Les
Les všeobecne
Huby a rastliny v lese
Živočíchy v lese
Les: mix
Pole
Ľudské obydlia a ich okolie
Hospodárske zvieratá
Huby a lišajníky
Huby všeobecne
Lišajníky
Huby a lišajníky: mix
Rastliny
Stavba a funkcie rastlinného tela
Rastliny všeobecne, koreň
Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie
Plody, semená a ich šírenie
Stavba a funkcia rastlinného tela: mix
Riasy, machorasty, plavúne, paprade a prasličky
Riasy
Machorasty
Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty
Nahosemenné rastliny
Systém rastlín
Listnaté stromy a kry
Poľné plodiny a buriny
Mäsožravé rastliny
Krytosemenné rastliny – čeľade
Iskerníkovité, kapustovité
Ružovité, bôbovité
Mrkvovité, hluchavkovité
Ľuľkovité, astrovité
Vyššie dvojklíčnolisté: mix
Čeľade jednoklíčnolistových rastlín
Krytosemenné rastliny – čeľade: mix
Živočíchy
Živočíchy všeobecne
Správanie sa živočíchov
Živočíchy bezstavovce
Pŕhlivce
Ploskavce
Hlístovce
Mäkkýše
Mäkkýše všeobecne, ulitníky
Lastúrniky, hlavonožce
Mäkkýše: mix
Pavúkovce
Viacnôžky
Kôrovce
Hmyz
Hmyz s premenou nedokonalou
Hmyz s premenou dokonalou
Hmyz: mix
Čím sa živia bezstavovce
Bezstavovce: mix
Stavovce
Obojživelníky
Plazy
Vtáky
Čím sa živia exotické vtáky
Čím sa živia vtáky Slovenska
Cicavce
Cicavce všeobecne, vajcorodé, vačkovce
Šelmy
Hlodavce a dvojitozubce
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Cicavce: mix
Čím sa živia exotické cicavce
Čím sa živia cicavce Slovenska
Kde žijú cicavce Slovenska
Človek
Oporná a pohybová sústava
Kostra a kĺby
Kostra všeobecne
Kosti v tele
Kostra a kĺby: mix
Svalstvo
Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
Obehová sústava
Krv
Srdce, cievy, krvný obeh
Obehová sústava: mix
Dýchacia sústava
Tráviaca sústava
Kůže
Sústavy riadiace telo, zmysly
Nervová sústava
Zmysly
Zrak
Sluch a ďalšie zmysly
Zmysly: mix
Rozmnožovanie človeka
Pohlavná sústava mužov
Pohlavná sústava žien
Pohlavná sústava muža a ženy: mix
Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
Rozmnožovanie človeka: mix
Ľudské telo: mix
Vývoj lidského jedince
Zdravie
Prvá pomoc
Prvá pomoc všeobecne, stavy ohrozujúce život
Úrazy, neúrazové stavy, ohrozené zdravie
Prvá pomoc: mix
Krízové situácie, mimoriadné udalosti
Výživa a metabolizmus
Závislostné správanie
Ochorenia, prevencia, liečba
Lékárnička
Dospievanie a reprodukčné zdravie
Ekológia a ochrana životného prostredia
Ekológia (vzťahy v prírode)
Úvod do ekológie
Potravinové reťazce a vzťahy
Ochrana životného prostredia
Ovzdušie a klíma
Odpady, životné prostredie a zdravie človeka
Geológia (neživá príroda)
Stavba zeme
Minerály a horniny
Minerály a ich vlastnosti
Systém a príklady minerálov
Premenené horniny
Pôdy

Zemepis

Svet
Svet štáty (najvýznamnejšie)

Chémia

Všeobecná chémia
Látky a častice
Vlastnosti látok, skupenstvá
Atóm, prvky
Chemická väzba, molekuly, ióny
Prvky, molekuly a počet častíc
Chemické reakcie
Vyčíslovanie rovníc
Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH
Chemické výpočty
Látkové množstvo, molárna hmotnosť
Hmotnostný zlomok
Periodická tabuľka prvkov
Orientácia v periodickej tabuľke
Anorganická chémia
Prvky tematicky
Kyslík, vodík, voda a vzduch
Dusík, síra, fosfor, uhlík
Prvky podle skupin
Halogény, vzácne plyny (17. a 18. skupina)
Anorganické zlúčeniny
Halogenidy
Oxidy
Kyseliny a hydroxidy
Chémia v praxi
Bezpečnosť, laboratórne vybavenie
Bezpečnosť
Chemie v běžném životě
Kuchyňa, potravinárstvo
Lieky a liečivá
Pohonné látky
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia