Rozhodovačka – 3. stredná škola

Základné a rýchle cvičenie na precvičenie znalostí. Ku každej otázke vyberte z dvoch možností tú správnu odpoveď.

Vybraný ročník: 3. stredná škola (široký výber)

Biológia

Obecná biologie, mikrobiologie, genetika
Všeobecná biológia
Úvod do biologie, znaky živých soustav
Astrobiológia
Bunka
Bunka všeobecne
Bunkový cyklus, delenie buniek
Mikrobiológia
Vírusy
Baktérie
Prvoky, protisty
Mikrobiologie: mix
Genetika
Dedičnosť a rozmnožovanie
Nukleové kyseliny, proteosyntéza
Prejavy a dedičnosť znakov, kríženie
Typy znakov, dedičné choroby
Huby a lišajníky
Huby všeobecne
Rastliny
Stavba a funkcie rastlinného tela
Rastliny všeobecne, koreň
Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie
Plody, semená a ich šírenie
Stavba a funkcia rastlinného tela: mix
Riasy, machorasty, plavúne, paprade a prasličky
Riasy
Machorasty
Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty
Nahosemenné rastliny
Systém rastlín
Listnaté stromy a kry
Mäsožravé rastliny
Krytosemenné rastliny – čeľade
Iskerníkovité, kapustovité
Ružovité, bôbovité
Mrkvovité, hluchavkovité
Ľuľkovité, astrovité
Vyššie dvojklíčnolisté: mix
Čeľade jednoklíčnolistových rastlín
Krytosemenné rastliny – čeľade: mix
Živočíchy
Živočíchy bezstavovce
Pŕhlivce
Mäkkýše
Mäkkýše všeobecne, ulitníky
Lastúrniky, hlavonožce
Mäkkýše: mix
Pavúkovce
Viacnôžky
Kôrovce
Hmyz
Hmyz s premenou dokonalou
Stavovce
Obojživelníky
Plazy
Cicavce
Cicavce všeobecne, vajcorodé, vačkovce
Šelmy
Párnokopytníky, veľryby
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Človek
Oporná a pohybová sústava
Kostra a kĺby
Kostra všeobecne
Kosti v tele
Kostra a kĺby: mix
Svalstvo
Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
Obehová sústava
Krv
Srdce, cievy, krvný obeh
Obehová sústava: mix
Dýchacia sústava
Tráviaca sústava
Vylučovacia sústava
Kůže
Sústavy riadiace telo, zmysly
Lymfatická sústava a imunita
Nervová sústava
Zmysly
Zrak
Zmysly: mix
Rozmnožovanie človeka
Pohlavná sústava mužov
Pohlavná sústava žien
Pohlavná sústava muža a ženy: mix
Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
Rozmnožovanie človeka: mix
Ľudské telo: mix
Zdravie
Prvá pomoc
Prvá pomoc všeobecne, stavy ohrozujúce život
Úrazy, neúrazové stavy, ohrozené zdravie
Prvá pomoc: mix
Ochorenia, prevencia, liečba
Lékárnička
Dospievanie a reprodukčné zdravie
Ekológia a ochrana životného prostredia
Ekológia (vzťahy v prírode)
Úvod do ekológie
Ekológia ako veda, ekosystémy: pokročilejšie súvislosti
Potravinové reťazce a vzťahy
Kolobehy látok v prírode
Úvod do ekológie: mix
Vzťahy s neživou prírodou
Abiotické faktory
Ekológia: mix
Ochrana životného prostredia
Ochrana životného prostredia: mix
Geológia (neživá príroda)
Geologické obdobia

Chémia

Všeobecná chémia
Látky a častice
Atóm, prvky
Rádioaktivita
Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla
Chemická väzba, molekuly, ióny
Prvky, molekuly a počet častíc
Chemické reakcie
Úvod do chemických reakcií
Chemické reakcie: mix
Elektrochémia
Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH
Chemické výpočty
Látkové množstvo, molárna hmotnosť
Látková koncentrácia
Hmotnostný zlomok
Výpočty z chemických vzorcov
Chemické výpočty: mix
Anorganická chémia
Prvky tematicky
Kyslík, vodík, voda a vzduch
Prvky podle skupin
Alkalické kovy, kovy alkalických zemín (1. a 2. skupina)
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemín
Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix
Prechodné kovy
Prechodné kovy 3.–7. skupiny
Prechodné kovy 8.–12. skupiny
Prechodné kovy: mix
Chalkogény (16. skupina)
Organická chémia
Organická chémia všeobecne
Úvod do organickej chémie
Zdroje organických látok (ropa, uhlie, zemný plyn)
Reakcie v organickej chémii, indukčný a mezomerný efekt
Uhľovodíky
Uhľovodíky: (cyklo)alkány/alkény/alkíny
Aromatické uhľovodíky
Uhľovodíky: mix
Deriváty uhľovodíkov
Halogénderiváty a dusíkaté deriváty uhľovodíka
Alkoholy, fenoly, étery
Aldehydy, ketóny
Karboxylové kyseliny
Deriváty karboxylových kyselín
Deriváty uhľovodíkov: mix
Biochémia
Prírodné látky
Lipidy
Sacharidy
Proteíny
Nukleové kyseliny
Vitamíny
Enzýmy
Alkaloidy a návykové látky
Skupiny prírodných látok: mix
Reakcie v živých organizmoch
Fotosyntéza
Reakcie v živých organizmoch: mix
Chémia v praxi
Bezpečnosť, laboratórne vybavenie
Bezpečnosť
Laboratórne vybavenie
Chemie v běžném životě
Kuchyňa, potravinárstvo
Pohonné látky

Ukážky

Srdce, cievy, krvný obeh

Rozhodovačka • ťažké

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia