Rozhodovačka – 4. stredná škola

Základné a rýchle cvičenie na precvičenie znalostí. Ku každej otázke vyberte z dvoch možností tú správnu odpoveď.

Filter podľa ročníka

Biológia

Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika
Všeobecná biológia
Úvod do biológie, znaky živých sústav
Astrobiológia
Bunka
Bunka všeobecne
Bunkový cyklus, delenie buniek
Mikrobiológia
Vírusy
Baktérie
Baktérie a vírusy: mix
Mikrobiológia: mix
Genetika
Dedičnosť a rozmnožovanie
Nukleové kyseliny, proteosyntéza
Prejavy a dedičnosť znakov, kríženie
Typy znakov, dedičné choroby
Huby a lišajníky
Huby všeobecne
Rastliny
Stavba a funkcie rastlinného tela
Rastliny všeobecne, koreň
Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie
Plody, semená a ich šírenie
Vodný režim rastlín
Stavba a funkcia rastlinného tela: mix
Riasy, machorasty, plavúne, paprade a prasličky
Riasy
Machorasty
Plavúňorasty, papraďorasty a prasličkorasty
Nahosemenné rastliny
Krytosemenné rastliny – tematické skupiny
Listnaté stromy a kry
Mäsožravé rastliny
Krytosemenné rastliny – čeľade
Iskerníkovité, kapustovité
Ružovité, bôbovité
Mrkvovité, hluchavkovité
Ľuľkovité, astrovité
Vyššie dvojklíčnolisté: mix
Čeľade jednoklíčnolistových rastlín
Krytosemenné rastliny – čeľade: mix
Živočíchy
Živočíchy bezstavovce
Pŕhlivce
Mäkkýše
Mäkkýše všeobecne, ulitníky
Mäkkýše: mix
Pavúkovce
Viacnôžky
Kôrovce
Hmyz
Hmyz s dokonalou premenou
Stavovce
Lúčoplutvovce
Obojživelníky
Plazy
Cicavce
Cicavce všeobecne, vajcorodé, vačkovce
Šelmy
Párnokopytníky a veľrybotvaré
Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty
Človek
Úvod do biológie človeka, tkanivá
Oporná a pohybová sústava
Kostra a kĺby
Kostra všeobecne
Kosti v tele
Kostra a kĺby: mix
Svaly
Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
Obehová sústava
Krv
Srdce, cievy, krvný obeh
Obehová sústava: mix
Dýchacia sústava
Tráviaca sústava
Koža
Sústavy riadiace telo, zmysly
Lymfatická sústava a imunita
Nervová sústava
Nervová sústava všeobecne
Súčasti nervovej sústavy
Nervová sústava: mix
Zmysly
Zrak
Zmysly: mix
Rozmnožovanie človeka
Pohlavná sústava muža
Pohlavná sústava ženy
Pohlavná sústava muža a ženy: mix
Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
Rozmnožovanie človeka: mix
Ľudské telo: mix
Zdravie
Prvá pomoc
Prvá pomoc všeobecne, stavy ohrozujúce život
Úrazy, neúrazové stavy, ohrozenie zdravia
Prvá pomoc: mix
Výživa a metabolizmus
Výživa a metabolizmus všeobecne
Látky ako súčasť výživy
Spôsoby stravovania, výživové doplnky
Výber a úprava potravín, stravovanie
Údaje na obaloch potravín
Ochorenia spojené s výživou
Ochorenia, prevencia, liečba
Ochorenia všeobecne, prevencia
Lekárnička
Infekčné ochorenia
Civilizačné a genetické choroby
Ochorenia, prevencia, liečba: mix
Dospievanie a reprodukčné zdravie
Duševné zdravie a rozvoj osobnosti
Regulácia emócií
Porozumenie emóciam
Ako fungujú emócie
Ako fungujú potreby
Rozpoznávanie emócií
Rozpoznávanie potrieb
Riadenie jednotlivých emócií
Regulácia strachu
Regulácia hnevu
Regulácia smútku
Emočné reakcie a obrany
Obrany proti emóciam
Kognitívne omyly
Ekológia a ochrana životného prostredia
Ekológia (vzťahy v prírode)
Úvod do ekológie
Ekológia ako veda, ekosystémy: pokročilejšie súvislosti
Potravinové reťazce a vzťahy
Kolobehy látok v prírode
Úvod do ekológie: mix
Vzťahy s neživou prírodou
Abiotické faktory
Biotické faktory
Ekológia: mix
Ochrana životného prostredia
Klimatická zmena
Klimatický systém a jeho vývoj
Skleníkové plyny
Dôsledky klimatických zmien, adaptácia
Rokovanie o klimatických zmenách, výskum
Klimatická zmena: mix
Ochrana životného prostredia: mix
Geológia (neživá príroda)
Geologické obdobia

Zemepis

Svet
Svet štáty (najvýznamnejšie)
Náboženstvá vo svete
Zamestnanosť v odvetviach
Svet štáty vlajky
Svet: mix

Chémia

Všeobecná chémia
Látky a častice
Atóm, prvky
Rádioaktivita
Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla
Chemická väzba, molekuly, ióny
Prvky, molekuly a počet častíc
Chemické reakcie
Úvod do chemických reakcií
Redoxné reakcie
Chemické reakcie: mix
Elektrochémia
Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH
Chemické výpočty
Látkové množstvo, molárna hmotnosť
Látková koncentrácia
Výpočty z chemických vzorcov
Chemické výpočty: mix
Anorganická chémia
Prvky tematicky
Kyslík, vodík
Prvky podľa skupín
Alkalické kovy, kovy alkalických zemín (1. a 2. skupina)
Alkalické kovy
Kovy alkalických zemín
Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix
Prechodné kovy
Prechodné kovy 3.–7. skupiny
Prechodné kovy 8.–12. skupiny
Prechodné kovy: mix
Chalkogény (16. skupina)
Halogény, vzácne plyny (17. a 18. skupina)
Organická chémia
Organická chémia všeobecne
Úvod do organickej chémie
Zdroje organických látok (ropa, uhlie, zemný plyn)
Reakcie v organickej chémii, indukčný a mezomérny efekt
Uhľovodíky
Uhľovodíky: (cyklo)alkány/alkény/alkíny
Aromatické uhľovodíky
Uhľovodíky: mix
Deriváty uhľovodíkov
Halogénderiváty a dusíkaté deriváty uhľovodíkov
Alkoholy, fenoly, étery
Aldehydy, ketóny
Karboxylové kyseliny
Deriváty karboxylových kyselín
Deriváty uhľovodíkov: mix
Biochémia
Prírodné látky
Lipidy
Proteíny
Enzýmy
Nukleové kyseliny
Vitamíny
Skupiny prírodných látok: mix
Reakcie v živých organizmoch
Fotosyntéza
Chémia v praxi
Bezpečnosť, laboratórne vybavenie
Bezpečnosť
Laboratórne vybavenie
Chémia v bežnom živote
Kuchyňa, potravinárstvo
Plasty
Chemie a energie
Pohonné hmoty, doprava
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia