Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.
Biológia
    Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika
       Bunka
          Bunka všeobecne
       Mikrobiológia
          Bakteriálne a vírusové onemocnenia
    Huby a lišajníky
       Huby všeobecne
       Skupiny a zástupcovia húb
       Lišajníky
    Rastliny
       Stavba a funkcie rastlinného tela
          Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
          Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie
          Plody, semená a ich šírenie
          Stavba a funkcia rastlinného tela: mix
       Výtrusné rastliny
          Machorasty
          Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty
       Nahosemenné rastliny
       Krytosemenné rastliny – čeľade
          Iskerníkovité, kapustovité
          Ružovité, bôbovité
          Mrkvovité, hluchavkovité
          Ľuľkovité, astrovité
          Čeľade jednoklíčnolistových rastlín
          Krytosemenné rastliny – čeľade: mix
       Systém rastlín
          Stromy a kry
          Byliny v lese, kríkové poschodie
          Vodné rastliny
          Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská
          Okrasné a izbové rastliny
          Ovocie a zelenina, aromatické rastliny
          Poľné plodiny a buriny
          Úžitkové rastliny (sub)trópov
          Sukulenty, parazity, invazívne rastliny
    Živočíchy
       Živočíchy bezstavovce
          Ploskavce
          Hlístovce
          Mäkkýše
             Lastúrniky, hlavonožce
             Mäkkýše: mix
          Pavúkovce
          Kôrovce
          Hmyz
             Hmyz s premenou nedokonalou
             Hmyz s premenou dokonalou
             Hmyz: mix
          Čím sa živia bezstavovce
       Stavovce
          Paryby
          Ryby
          Obojživelníky
          Plazy
          Vtáky
             Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky
             Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie
             Spevavce
             Vtáky: mix
             Exotické zvieratá: vtáky
             Čím sa živia exotické vtáky
             Čím sa živia vtáky Českej republiky
          Cicavce
             Cicavci všeobecne, vajcorodé, vačkovce
             Cicavce: mix
             Stopy cicavcov
             Exotické zvieratá: cicavce
             Čím sa živia exotické cicavce
             Čím sa živia cicavce Českej republiky
             Kde žijú cicavce Českej republiky
    Človek
       Oporná a pohybová sústava
          Kostra a kĺby
             Kostra všeobecne
             Kosti v tele
             Kostra a kĺby: mix
          Svalstvo
       Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
          Obehová sústava
             Krv
             Obehová sústava: mix
          Dýchacia sústava
          Tráviaca sústava
          Vylučovacia sústava
          Koža
       Sústavy riadiace telo, zmysly
          Nervová sústava
          Zmysly
             Zrak
             Sluch a ďalšie zmysly
             Zmysly: mix
       Rozmnožovanie človeka
          Pohlavná sústava muža a ženy: mix
          Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
       Ľudské telo: mix
    Zdravie
       Výživa a metabolizmus
    Ekológia a ochrana životného prostredia
       Ochrana životného prostredia
          Ochrana životného prostredia: mix
    Geológia (neživá príroda)
       Stavba zeme
       Minerály a horniny
          Premenené horniny
       Geologické deje
          Vonkajšie geologické deje
                   Vnější geologické děje: příklady
          Vnútorné geologické deje
       Geológia: mix
Zemepis
    Zemepis, pojmy
       Prírodné oblasti a javy
       Počasie, klíma a atmosféra
       Priemysel, nerastné bohatstvo a poľnohospodárstvo
    Svet
       Svet štáty (najvýznamnejšie)
             Populácia štátov sveta
             Náboženstvá vo svete
             Zamestnanosť v odvetviach
       Svet štáty vlajky
       Svet: mix
             Pamětihodnosti (fotky)
    Európa
       Európa štáty
       Európa mestá
       Európa štáty vlajky
       Európa rieky
       Európa moria
       Európa hory
    Afrika
       Afrika štáty
       Afrika mestá
       Afrika rieky
    Ázia
       Ázia štáty
       Ázia rieky
       Ázia hory
       Ázia mestá
    Južná Amerika
       Južná Amerika štáty
       Južná Amerika mestá
    Severná Amerika
       Severná Amerika štáty
       Severná Amerika mestá
       Severná Amerika rieky
    Slovensko
       Slovensko mestá
       Slovensko rieky
    Nemecko
       Nemecko spolkové krajiny
       Nemecko mestá
    Rakúsko
       Rakúsko spolkové krajiny
    USA
       USA štáty
       USA mestá
    Mapy
       Turistické mapy
Chémia
    Všeobecná chémia
       Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla
    Periodická sústava prvkov
       Značky chemických prvkov
       Orientácia v periodickej tabuľke
       s-prvky
       p-prvky
       d-prvky
    Anorganická chémia
       Vzácné plyny, halogény
       Oxidy
       Sulfidy
    Organická chémia
       Deriváty uhlovodíkov: mix
    Biochémia
       Sacharidy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia