Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.
Biológia
    Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika
       Bunka
          Buňka obecně
       Mikrobiológia
          Baktérie a vírusy: mix
    Huby a lišajníky
       Huby všeobecne
       Lišajníky
    Rastliny
       Stavba a funkcie rastlinného tela
          Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
          Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie
          Plody, semená a ich šírenie
          Stavba a funkcia rastlinného tela: mix
       Riasy, machorasty, plavúne, paprade a prasličky
          Machorasty
          Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty
       Nahosemenné rastliny
       Systém rastlín
          Listnaté stromy a kry
          Byliny v lese, kríkové poschodie
          Vodné rastliny
          Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská
          Ovocie a zelenina, aromatické rastliny
          Poľné plodiny a buriny
       Krytosemenné rastliny – čeľade
          Iskerníkovité, kapustovité
          Čeľade jednoklíčnolistových rastlín
    Živočíchy
       Živočíchy bezstavovce
          Ploskavce
          Hlístovce
          Mäkkýše
             Lastúrniky, hlavonožce
             Mäkkýše: mix
          Pavúkovce
          Kôrovce
          Hmyz
             Hmyz s premenou nedokonalou
             Hmyz s premenou dokonalou
             Hmyz: mix
          Čím sa živia bezstavovce
       Stavovce
          Paryby
          Obojživelníky
          Vtáky
             Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky
             Exotické zvieratá: vtáky
             Čím sa živia exotické vtáky
             Čím sa živia vtáky Slovenska
          Cicavce
             Cicavce všeobecne, vajcorodé, vačkovce
             Exotické zvieratá: cicavce
             Čím sa živia exotické cicavce
             Čím sa živia cicavce Slovenska
             Kde žijú cicavce Slovenska
    Človek
       Oporná a pohybová sústava
          Kostra a kĺby
             Kostra všeobecne
             Kosti v tele
             Kostra a kĺby: mix
       Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
          Obehová sústava
             Krv
             Obehová sústava: mix
          Dýchacia sústava
          Tráviaca sústava
          Vylučovacia sústava
          Pokožka
       Sústavy riadiace telo, zmysly
          Nervová sústava
          Zmysly
             Zrak
             Sluch a ďalšie zmysly
       Rozmnožovanie človeka
          Pohlavná sústava muža a ženy: mix
          Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
       Ľudské telo: mix
    Zdravie
       Výživa a metabolizmus
    Ekológia a ochrana životného prostredia
       Ochrana životného prostredia
          Ochrana životného prostredia: mix
    Geológia (neživá príroda)
       Stavba zeme
       Minerály a horniny
          Systém a príklady minerálov
          Premenené horniny
       Geológia: mix
Zemepis
    Svet
       Svet štáty (najvýznamnejšie)
             Populácia štátov sveta
             Náboženstvá vo svete
             Zamestnanosť v odvetviach
       Svet štáty vlajky
       Svet: mix
             Pamätihodnosti (fotky)
    Európa
       Európa štáty
       Európa mestá
       Európa štáty vlajky
       Európa rieky
       Európa moria
       Európa hory
    Afrika
       Afrika štáty
       Afrika mestá
       Afrika rieky
    Ázia
       Ázia štáty
       Ázia rieky
       Ázia hory
       Ázia mestá
    Južná Amerika
       Južná Amerika štáty
       Južná Amerika mestá
    Severná Amerika
       Severná Amerika štáty
       Severná Amerika mestá
       Severná Amerika rieky
    Slovensko
       Slovensko mestá
       Slovensko rieky
    Nemecko
       Nemecko spolkové krajiny
       Nemecko mestá
    Rakúsko
       Rakúsko spolkové krajiny
    USA
       USA štáty
       USA mestá
Chémia
    Všeobecná chémia
       Látky a častice
          Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla
    Periodická tabuľka prvkov
       Značky chemických prvkov
       Orientácia v periodickej tabuľke
       s-prvky
       p-prvky
       d-prvky
    Anorganická chémia
       Prvky podľa skupín
          Halogény, vzácne plyny (17. a 18. skupina)
       Anorganické zlúčeniny
          Oxidy
    Organická chémia
       Deriváty uhľovodíkov
          Deriváty uhľovodíkov: mix
    Biochémia
       Prírodné látky
          Sacharidy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia