Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.

Vybraný ročník: 7. (široký výber)

Biológia
    Huby a lišajníky
       Huby všeobecne
       Lišajníky
    Rastliny
       Stavba a funkcie rastlinného tela
          Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
          Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie
          Plody, semená a ich šírenie
       Riasy, machorasty, plavúne, paprade a prasličky
          Machorasty
          Plavúňorasty, papraďorasty a prasličkorasty
       Nahosemenné rastliny
       Krytosemenné rastliny – tematické skupiny
          Listnaté stromy a kry
          Byliny v lese, krovité poschodie
          Vodné rastliny, rastliny v blízkosti vody
          Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumoviská
          Ovocie a zelenina, aromatické rastliny
          Poľné plodiny a buriny
          Úžitkové rastliny trópov a subtrópov
       Krytosemenné rastliny – čeľade
          Iskerníkovité, kapustovité
          Ružovité, bôbovité
          Mrkvovité, hluchavkovité
          Ľuľkovité, astrovité
          Čeľade jednoklíčnolistových rastlín
    Živočíchy
       Živočíchy bezstavovce
          Ploskavce
          Hlístovce
          Pavúkovce
          Kôrovce
          Hmyz
             Hmyz s nedokonalou premenou
             Hmyz s dokonalou premenou
          Čím sa živia bezstavovce
       Stavovce
          Drsnokožce
          Obojživelníky
          Plazy
          Vtáky
             Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné skupiny
             Sovy, sokoly, jastrabovité, ďatlotvaré a ďalšie
             Vrabcotvaré
             Vtáky: mix
             Exotické zvieratá: vtáky
             Čím sa živia exotické vtáky
             Čím sa živia vtáky Slovenska
          Cicavce
             Cicavce všeobecne, vajcorodé, vačkovce
             Stopy cicavcov
             Exotické zvieratá: cicavce
             Čím sa živia exotické cicavce
             Čím sa živia cicavce Slovenska
             Kde žijú cicavce Slovenska
    Človek
       Oporná a pohybová sústava
          Svaly
       Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
          Obehová sústava
             Krv
          Dýchacia sústava
          Tráviaca sústava
          Vylučovacia sústava
          Koža
       Sústavy riadiace telo, zmysly
          Nervová sústava
          Zmysly
             Zrak
             Sluch a ďalšie zmysly
             Zmysly: mix
       Rozmnožovanie človeka
          Pohlavná sústava muža a ženy: mix
          Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
    Zdravie
       Výživa a metabolizmus
Zemepis
    Svet
       Svet štáty (najvýznamnejšie)
             Populácia štátov sveta
       Svet štáty vlajky
    Európa
       Európa štáty
       Európa mestá
       Európa štáty vlajky
       Európa rieky
       Európa moria
       Európa hory
    Afrika
       Afrika štáty
    Južná Amerika
       Južná Amerika štáty
    Severná Amerika
       Severná Amerika štáty
Chémia
    Periodická tabuľka prvkov
       Orientácia v periodickej tabuľke
       Značky chemických prvkov
       s-prvky
       p-prvky
       d-prvky
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia