Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.

Vybraný ročník: 8. (úzky výber)

Biológia
    Rastliny
       Stavba a funkcie rastlinného tela
          Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
          Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie
          Plody, semená a ich šírenie
       Riasy, machorasty, plavúne, paprade a prasličky
          Machorasty
          Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty
       Systém rastlín
          Byliny v lese, kríkové poschodie
       Krytosemenné rastliny – čeľade
          Iskerníkovité, kapustovité
          Čeľade jednoklíčnolistových rastlín
    Živočíchy
       Stavovce
          Paryby
          Obojživelníky
          Vtáky
             Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky
             Exotické zvieratá: vtáky
             Čím sa živia vtáky Slovenska
          Cicavce
             Cicavce všeobecne, vajcorodé, vačkovce
             Exotické zvieratá: cicavce
             Kde žijú cicavce Slovenska
    Človek
       Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
          Obehová sústava
             Krv
          Dýchacia sústava
          Tráviaca sústava
          Vylučovacia sústava
          Kůže
       Sústavy riadiace telo, zmysly
          Nervová sústava
          Zmysly
             Zrak
             Sluch a ďalšie zmysly
       Rozmnožovanie človeka
          Pohlavná sústava muža a ženy: mix
          Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
    Zdravie
       Výživa a metabolizmus
    Geológia (neživá príroda)
       Stavba zeme
       Minerály a horniny
          Premenené horniny
Zemepis
    Svet
       Svet štáty (najvýznamnejšie)
             Populácia štátov sveta
             Náboženstvá vo svete
       Svet štáty vlajky
       Svet: mix
             Pamätihodnosti (fotky)
    Európa
       Európa štáty
       Európa mestá
       Európa štáty vlajky
       Európa rieky
       Európa moria
       Európa hory
    Afrika
       Afrika štáty
       Afrika rieky
    Ázia
       Ázia štáty
       Ázia mestá
    Južná Amerika
       Južná Amerika štáty
    Severná Amerika
       Severná Amerika štáty
       Severná Amerika mestá
Chémia
    Periodická tabuľka prvkov
       Značky chemických prvkov
       Orientácia v periodickej tabuľke
       s-prvky
       p-prvky
       d-prvky
    Organická chémia
       Deriváty uhľovodíkov
          Deriváty uhľovodíkov: mix
    Biochémia
       Prírodné látky
          Sacharidy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia