Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.

Vybraný ročník: 9. (široký výber)

Biológia
    Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika
       Bunka
          Bunka všeobecne
       Mikrobiológia
          Baktérie a vírusy: mix
    Rastliny
       Stavba a funkcie rastlinného tela
          Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie
          Plody, semená a ich šírenie
       Nahosemenné rastliny
       Krytosemenné rastliny – tematické skupiny
          Okrasné a izbové rastliny
          Úžitkové rastliny trópov a subtrópov
          Sukulenty, parazity, invázne rastliny
    Živočíchy
       Stavovce
          Vtáky
             Vrabcotvaré
             Vtáky: mix
          Cicavce
             Exotické zvieratá: cicavce
    Človek
       Oporná a pohybová sústava
          Svaly
       Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
          Obehová sústava
             Krv
          Dýchacia sústava
          Tráviaca sústava
          Vylučovacia sústava
          Koža
       Sústavy riadiace telo, zmysly
          Nervová sústava
          Zmysly
             Zrak
             Sluch a ďalšie zmysly
             Zmysly: mix
       Rozmnožovanie človeka
          Pohlavná sústava muža a ženy: mix
          Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
    Zdravie
       Výživa a metabolizmus
    Geológia (neživá príroda)
       Stavba Zeme
       Minerály a horniny
          Premenené horniny
       Geologické deje
          Vonkajšie geologické deje
                   Vonkajšie geologické deje: príklady
          Vnútorné geologické deje
Zemepis
    Svet
       Svet štáty (najvýznamnejšie)
             Populácia štátov sveta
             Náboženstvá vo svete
       Svet štáty vlajky
       Svet: mix
             Pamätihodnosti (fotky)
    Európa
       Európa mestá
       Európa štáty vlajky
       Európa rieky
       Európa moria
       Európa hory
    Afrika
       Afrika štáty
       Afrika rieky
    Ázia
       Ázia štáty
       Ázia hory
       Ázia mestá
    Južná Amerika
       Južná Amerika štáty
    Severná Amerika
       Severná Amerika mestá
       Severná Amerika rieky
    Slovensko
       Slovensko mestá
    USA
       USA štáty
Chémia
    Periodická tabuľka prvkov
       Orientácia v periodickej tabuľke
       Značky chemických prvkov
       s-prvky
       p-prvky
       d-prvky
    Anorganická chémia
       Anorganické zlúčeniny
          Oxidy
    Biochémia
       Prírodné látky
          Sacharidy
NAPÍŠTE NÁM

Ďakujeme za vašu správu, bola úspešne odoslaná.

Napíšte nám

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia