Tímovka

  1. Učiteľ alebo prvý hráč vytvorí hru.
  2. Ostatní hráči sa pripoja k hre a správca hry ju odštartuje.
  3. Spoločne ako tím odpovedáte na otázky.
  4. Po každej otázke zistíte, koľko ľudí odpovedalo správne a koľko nesprávne.
  5. Učiteľ alebo iný žiak môže daný jav vysvetliť ostatným.
Biológia
    Neživá příroda
       Stavba zeme
       Horniny a minerály
          Přeměněné horniny
       Vonkajšie geologické deje
          Vonkajšie geologické deje: príklady
       Vnútorné geologické deje
    Obecná biologie a mikrobiologie
       Buňka
       Bakteriální a virová onemocnění
    Huby
       Fyziológia húb
       Skupiny a zástupci hub
       Lišajníky
    Rastliny
       Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
       Kvet a kvetenstvo, opelenie a oplodenie
       Plody, semená a ich šírenie
       Mechorosty
       Plavúňorasty, papraďorasty a prasličky
       Nahosemenné rostliny
       Krytosemenné rostliny – čeledi
          Pryskyřníkovité, brukvovité
          Růžovité, bobovité
          Miříkovité, hluchavkovité
          Lilkovité, hvězdnicovité
          Čeledi jednoděložných rostlin
          Krytosemenné rostliny – čeledi: mix
       Systém rostlin
          Stromy a kry
          Byliny v lese, keřové patro
          Vodné rastliny
          Louky, stepi, pastviny, křoviny, rumiště
          Okrasné a pokojové rostliny
          Ovoce a zelenina, aromatické rostliny
          Polní plodiny
          Úžitkové rastliny (sub)trópov
          Sukulenty, masožravé rostliny, paraziti, invazní rostliny
    Živočíchy
       Ploskavce a hlístovce
       Hlístovce
       Mäkkýše
       Pavúkovce
       Kôrovce
       Hmyz všeobecne
          Hmyz s premenou nedokonalou
          Hmyz s premenou dokonalou
       Bezstavovce
       Paryby
       Naše ryby
          Exotické zvieratá: ryby a paryby
       Obojživelníky
       Plazy
       Vtáky
          Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny
          Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další
          Spevavce
          Exotické zvieratá: vtáky
       Naše cicavce
          Savci obecně, vejcorodí, vačnatci
          Stopy savců
          Exotické zvieratá: cicavce
    Zdraví
       Prvá pomoc
Zemepis
    Zemepis, pojmy
       Prírodné oblasti a javy
       Počasie, klíma a atmosféra
       Priemysel, nerastné bohatstvo a poľnohospodárstvo
    Svet
       Svet štáty (najvýznamnejšie)
             Populácia štátov sveta
             Náboženstvá vo svete
             Zamestnanosť v odvetviach
       Svet štáty vlajky
       Svet: mix
             Pamětihodnosti (fotky)
    Európa
       Európa štáty
       Európa mestá
       Európa štáty vlajky
       Európa rieky
       Európa moria
       Európa hory
    Afrika
       Afrika štáty
       Afrika mestá
       Afrika rieky
    Ázia
       Ázia štáty
       Ázia rieky
       Ázia hory
       Ázia mestá
    Južná Amerika
       Južná Amerika štáty
       Južná Amerika mestá
    Severná Amerika
       Severná Amerika štáty
       Severná Amerika mestá
       Severná Amerika rieky
    Slovensko
       Slovensko mestá
       Slovensko rieky
    Nemecko
       Nemecko spolkové krajiny
       Nemecko mestá
    Rakúsko
       Rakúsko spolkové krajiny
    USA
       USA štáty
       USA mestá
    Mapy
       Turistické mapy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia