Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Vybraný ročník: 8. (široký výber)

Biológia
    Rastliny
       Stavba a funkcie rastlinného tela
          Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie
          Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie
          Plody, semená a ich šírenie
       Riasy, machorasty, plavúne, paprade a prasličky
          Machorasty
          Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty
    Živočíchy
       Stavovce
          Plazy
          Vtáky
             Čím sa živia vtáky Slovenska
          Cicavce
             Cicavce všeobecne, vajcorodé, vačkovce
             Čím sa živia cicavce Slovenska
             Kde žijú cicavce Slovenska
    Človek
       Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
          Obehová sústava
             Krv
          Dýchacia sústava
          Tráviaca sústava
          Vylučovacia sústava
          Kůže
       Sústavy riadiace telo, zmysly
          Nervová sústava
          Zmysly
             Zrak
             Sluch a ďalšie zmysly
       Rozmnožovanie človeka
          Pohlavná sústava muža a ženy: mix
          Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
    Zdravie
       Výživa a metabolizmus
    Geológia (neživá príroda)
       Stavba zeme
       Minerály a horniny
          Premenené horniny
Chémia
    Biochémia
       Prírodné látky
          Sacharidy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia