Aktívne závody

Vytvorenie nových pretekov

Vybraný ročník: 9. (široký výber)

Biológia
    Rastliny
       Stavba a funkcie rastlinného tela
          Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie
          Plody, semená a ich šírenie
    Živočíchy
       Stavovce
          Cicavce
             Čím sa živia cicavce Slovenska
    Človek
       Sústavy zaisťujúce presun a spracovanie látok
          Obehová sústava
             Krv
          Dýchacia sústava
          Tráviaca sústava
          Vylučovacia sústava
          Kůže
       Sústavy riadiace telo, zmysly
          Nervová sústava
          Zmysly
             Zrak
             Sluch a ďalšie zmysly
       Rozmnožovanie človeka
          Pohlavná sústava muža a ženy: mix
          Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby
    Zdravie
       Výživa a metabolizmus
    Geológia (neživá príroda)
       Stavba zeme
       Minerály a horniny
          Premenené horniny
Chémia
    Biochémia
       Prírodné látky
          Sacharidy
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia