Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika

Úvod do biologie, znaky živých soustav

Viry

Podľa prostredia (ekologický prírodopis)

Les všeobecne

Huby a rastliny v lese

Živočíchy v lese

Les: mix

Lúka, pastvina

Pole

Mesto, parky a mestská zeleň

Hospodárske zvieratá

Ľudské obydlia: ďalšie živočíchy

Ľudské obydlia a okolie: rastliny

Ľudské obydlia a okolie: mix

Rybník, rieka, potok

More a oceány

Podnebné pásy a biómy

Živočíchy

Časti tela živočíchov

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Lastúrniky, hlavonožce

Mäkkýše: mix

Pavúkovce

Kôrovce

Hmyz s premenou nedokonalou

Hmyz s premenou dokonalou

Hmyz: mix

Čím sa živia bezstavovce

Bezstavovce: mix

Lúčoplutvovce

Obojživelníky

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Exotické zvieratá: vtáky

Čím sa živia exotické vtáky

Čím sa živia vtáky Slovenska

Šelmy

Cicavce: mix

Exotické zvieratá: cicavce

Čím sa živia exotické cicavce

Čím sa živia cicavce Slovenska

Ekológia a ochrana životného prostredia

Živá a neživá príroda, ekosystémy

Potravinové reťazce a vzťahy

Úvod do ekológie: mix

Podmienky života: neživá príroda

Ekológia: mix

Geológia (neživá príroda)

Minerály a horniny: mix

NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia