Biológia: Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika

Úvod do biológie, znaky živých sústav

Úvod do biológie, znaky živých sústav

Rozhodovačka: ľahké

Vírusy

Vírusy

Rozhodovačka: stredné

Biológia: Huby a lišajníky

Huby: mix

Huby: mix

Rozhodovačka: ľahké

Biológia: Živočíchy

Časti tela živočíchov

Časti tela živočíchov

Rozhodovačka: ľahké

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Rozhodovačka: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Lastúrniky, hlavonožce

Rozhodovačka: stredné

Mäkkýše: mix

Mäkkýše: mix

Rozhodovačka: stredné

Pavúkovce

Pavúkovce

Rozhodovačka: stredné

Kôrovce

Kôrovce

Poznávačka: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Hmyz s premenou nedokonalou

Rozhodovačka: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Poznávačka: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Hmyz s premenou dokonalou

Poznávačka: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Pexeso: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Rozhodovačka: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Poznávačka: stredné

Hmyz: mix

Hmyz: mix

Rozhodovačka: stredné

Hmyz: mix

Pexeso: ľahké

Hmyz: mix

Pexeso: stredné

Hmyz: mix

Otázky: ľahké

Hmyz: mix

Otázky: stredné

Hmyz: mix

Poznávačka: ľahké

Hmyz: mix

Poznávačka: stredné

Čím sa živia bezstavovce

Čím sa živia bezstavovce

Rozhodovačka: stredné

Bezstavovce: mix

Bezstavovce: mix

Poznávačka: stredné

Paryby

Paryby

Pexeso: stredné

Lúčoplutvovce

Exotické ryby

Pexeso: ľahké

Obojživelníky

Obojživelníky

Pexeso: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Poznávačka: stredné

Exotické zvieratá: vtáky

Exotické zvieratá: vtáky

Pexeso: ľahké

Exotické zvieratá: vtáky

Poznávačka: ľahké

Exotické zvieratá: vtáky

Otázky: ľahké

Čím sa živia vtáky Slovenska

Čím sa živia vtáky Slovenska

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia vtáky Slovenska

Rozhodovačka: ťažké

Šelmy

Šelmy

Rozhodovačka: ľahké

Šelmy

Rozhodovačka: stredné

Cicavce: mix

Cicavce: mix

Rozhodovačka: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Exotické zvieratá: cicavce

Poznávačka: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: ťažké

Čím sa živia exotické cicavce

Čím sa živia exotické cicavce

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia cicavce Slovenska

Čím sa živia cicavce Slovenska

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia cicavce Slovenska

Rozhodovačka: stredné

Biológia: Ekológia a ochrana životného prostredia

Živá a neživá príroda, ekosystémy

Živá a neživá príroda, ekosystémy

Rozhodovačka: ľahké

Potravinové reťazce a vzťahy

Potravinové reťazce a vzťahy

Rozhodovačka: ľahké

Úvod do ekológie: mix

Úvod do ekológie: mix

Rozhodovačka: ľahké

Podmienky života: neživá príroda

Podmienky života: neživá príroda

Rozhodovačka: ľahké

Ekológia: mix

Ekológia: mix

Rozhodovačka: ľahké

Biológia: Geológia (neživá príroda)

Minerály a horniny: mix

Minerály a horniny: mix

Rozhodovačka: ľahké

Geologické obdobia

Geologické obdobia

Rozhodovačka: ľahké

Zemepis: Slovensko

Slovensko mestá

Slovensko mestá

Slepé mapy: ľahké

Slovensko rieky

Slovensko rieky

Slepé mapy: stredné

Zemepis: USA

USA štáty

USA štáty

Slepé mapy: ľahké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia