Biológia: Rastliny

Rastliny všeobecne, koreň

Rastliny všeobecne, koreň

Rozhodovačka: stredné

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Príbehy: stredné

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Rozhodovačka: stredné

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Príbehy: stredné

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Rozhodovačka: stredné

Plody, semená a ich šírenie

Plody, semená a ich šírenie

Príbehy: stredné

Plody, semená a ich šírenie

Rozhodovačka: stredné

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Príbehy: stredné

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Rozhodovačka: ľahké

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Rozhodovačka: stredné

Machorasty

Machorasty

Rozhodovačka: stredné

Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty

Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty

Rozhodovačka: stredné

Nahosemenné rastliny

Nahosemenné rastliny

Poznávačka: stredné

Nahosemenné rastliny

Otázky: stredné

Nahosemenné rastliny

Pexeso: stredné

Nahosemenné rastliny

Príbehy: stredné

Nahosemenné rastliny

Rozhodovačka: ľahké

Nahosemenné rastliny

Rozhodovačka: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Iskerníkovité, kapustovité

Poznávačka: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Pexeso: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Otázky: stredné

Ružovité, bôbovité

Ružovité, bôbovité

Poznávačka: stredné

Ružovité, bôbovité

Pexeso: stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Mrkvovité, hluchavkovité

Príbehy: stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Poznávačka: stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Pexeso: stredné

Ľuľkovité, astrovité

Ľuľkovité, astrovité

Príbehy: stredné

Ľuľkovité, astrovité

Poznávačka: stredné

Ľuľkovité, astrovité

Pexeso: stredné

Ľuľkovité, astrovité

Otázky: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Príbehy: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Poznávačka: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Pexeso: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Otázky: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Poznávačka: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Otázky: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Pexeso: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Poznávačka: ľahké

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Pexeso: ľahké

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Otázky: ľahké

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Príbehy: stredné

Stromy a kry

Stromy a kry

Poznávačka: stredné

Stromy a kry

Otázky: stredné

Stromy a kry

Pexeso: stredné

Stromy a kry

Príbehy: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Byliny v lese, kríkové poschodie

Poznávačka: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Pexeso: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Otázky: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Príbehy: stredné

Vodné rastliny

Vodné rastliny

Príbehy: stredné

Vodné rastliny

Poznávačka: stredné

Vodné rastliny

Otázky: stredné

Vodné rastliny

Pexeso: stredné

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Poznávačka: stredné

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Pexeso: stredné

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Otázky: stredné

Okrasné a izbové rastliny

Okrasné a izbové rastliny

Pexeso: stredné

Okrasné a izbové rastliny

Otázky: stredné

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Poznávačka: stredné

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Pexeso: stredné

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Otázky: stredné

Poľné plodiny a buriny

Poľné plodiny a buriny

Poznávačka: stredné

Poľné plodiny a buriny

Pexeso: stredné

Poľné plodiny a buriny

Otázky: stredné

Poľné plodiny a buriny

Príbehy: stredné

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Pexeso: stredné

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Otázky: stredné

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Príbehy: stredné

Sukulenty, parazity, invazívne rastliny

Sukulenty, parazity, invazívne rastliny

Pexeso: stredné

Sukulenty, parazity, invazívne rastliny

Otázky: stredné

Sukulenty, parazity, invazívne rastliny

Príbehy: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Jedovaté a liečivé rastliny

Otázky: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Pexeso: stredné

Biológia: Živočíchy

Pŕhlivce

Pŕhlivce

Rozhodovačka: stredné

Pŕhlivce

Príbehy: stredné

Ploskavce

Ploskavce

Rozhodovačka: stredné

Hlístovce

Hlístovce

Rozhodovačka: stredné

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Rozhodovačka: stredné

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Poznávačka: stredné

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Pexeso: stredné

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Otázky: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Lastúrniky, hlavonožce

Rozhodovačka: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Poznávačka: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Pexeso: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Otázky: stredné

Mäkkýše: mix

Mäkkýše: mix

Príbehy: stredné

Mäkkýše: mix

Rozhodovačka: ľahké

Mäkkýše: mix

Rozhodovačka: stredné

Mäkkýše: mix

Poznávačka: stredné

Mäkkýše: mix

Pexeso: stredné

Mäkkýše: mix

Otázky: stredné

Obrúčkavce

Obrúčkavce

Pojmy vo vetách: stredné

Pavúkovce

Pavúkovce

Rozhodovačka: stredné

Pavúkovce

Poznávačka: stredné

Pavúkovce

Príbehy: stredné

Pavúkovce

Pexeso: stredné

Pavúkovce

Otázky: stredné

Kôrovce

Kôrovce

Poznávačka: stredné

Kôrovce

Pojmy vo vetách: stredné

Kôrovce

Rozhodovačka: stredné

Kôrovce

Pexeso: stredné

Kôrovce

Otázky: stredné

Hmyz všeobecne

Hmyz všeobecne

Pojmy vo vetách: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Hmyz s premenou nedokonalou

Rozhodovačka: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Príbehy: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Poznávačka: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Otázky: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Pexeso: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Hmyz s premenou dokonalou

Príbehy: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Poznávačka: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Otázky: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Pexeso: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Rozhodovačka: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Poznávačka: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Otázky: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Pexeso: stredné

Hmyz: mix

Hmyz: mix

Rozhodovačka: stredné

Hmyz: mix

Pexeso: ľahké

Hmyz: mix

Pexeso: stredné

Hmyz: mix

Otázky: ľahké

Hmyz: mix

Otázky: stredné

Hmyz: mix

Poznávačka: ľahké

Hmyz: mix

Poznávačka: stredné

Čím sa živia bezstavovce

Čím sa živia bezstavovce

Rozhodovačka: stredné

Bezstavovce: mix

Bezstavovce: mix

Otázky: stredné

Bezstavovce: mix

Poznávačka: stredné

Bezstavovce: mix

Pexeso: stredné

Paryby

Paryby

Poznávačka: stredné

Paryby

Otázky: stredné

Paryby

Pexeso: stredné

Ryby

Ryby

Príbehy: stredné

Exotické ryby

Pexeso: ľahké

Exotické ryby

Otázky: ľahké

Exotické ryby

Poznávačka: ľahké

Obojživelníky

Obojživelníky

Rozhodovačka: stredné

Obojživelníky

Poznávačka: stredné

Obojživelníky

Otázky: stredné

Obojživelníky

Pexeso: stredné

Plazy

Plazy

Rozhodovačka: ťažké

Plazy

Rozhodovačka: stredné

Plazy

Poznávačka: stredné

Plazy

Poznávačka: ťažké

Plazy

Otázky: stredné

Plazy

Otázky: ťažké

Plazy

Pexeso: stredné

Plazy

Pexeso: ťažké

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Príbehy: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Poznávačka: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Otázky: stredné

Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie

Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie

Poznávačka: stredné

Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie

Otázky: stredné

Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie

Pexeso: stredné

Spevavce

Spevavce

Poznávačka: ľahké

Spevavce

Otázky: ľahké

Spevavce

Pexeso: ľahké

Spevavce

Otázky: stredné

Spevavce

Pexeso: stredné

Vtáky: mix

Vtáky: mix

Poznávačka: ľahké

Vtáky: mix

Otázky: ľahké

Vtáky: mix

Otázky: stredné

Vtáky: mix

Otázky: ťažké

Vtáky: mix

Pexeso: ľahké

Vtáky: mix

Pexeso: stredné

Vtáky: mix

Pexeso: ťažké

Vtáky: mix

Príbehy: stredné

Exotické zvieratá: vtáky

Exotické zvieratá: vtáky

Pexeso: ľahké

Exotické zvieratá: vtáky

Poznávačka: ľahké

Exotické zvieratá: vtáky

Otázky: ľahké

Čím sa živia exotické vtáky

Čím sa živia exotické vtáky

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia vtáky Českej republiky

Čím sa živia vtáky Českej republiky

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia vtáky Českej republiky

Rozhodovačka: stredné

Čím sa živia vtáky Českej republiky

Rozhodovačka: ťažké

Vtáčie siluety

Vtáčie siluety

Otázky: stredné

Vtáčie siluety

Pexeso: stredné

Cicavci všeobecne, vajcorodé, vačkovce

Cicavci všeobecne, vajcorodé, vačkovce

Rozhodovačka: ľahké

Šelmy

Šelmy

Rozhodovačka: ľahké

Šelmy

Rozhodovačka: stredné

Šelmy

Pexeso: stredné

Šelmy

Otázky: stredné

Šelmy

Poznávačka: stredné

Hlodavce a zajacovce

Hlodavce a zajacovce

Rozhodovačka: ľahké

Hlodavce a zajacovce

Pexeso: stredné

Hlodavce a zajacovce

Otázky: stredné

Hlodavce a zajacovce

Poznávačka: stredné

Párnokopytníky, veľryby

Párnokopytníky, veľryby

Rozhodovačka: ľahké

Párnokopytníky, veľryby

Rozhodovačka: stredné

Párnokopytníky, veľryby

Pexeso: stredné

Párnokopytníky, veľryby

Otázky: stredné

Párnokopytníky, veľryby

Poznávačka: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Rozhodovačka: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Pexeso: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Otázky: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Poznávačka: stredné

Cicavce: mix

Cicavce: mix

Poznávačka: ľahké

Cicavce: mix

Otázky: ľahké

Cicavce: mix

Otázky: stredné

Cicavce: mix

Otázky: ťažké

Cicavce: mix

Pexeso: ľahké

Cicavce: mix

Pexeso: stredné

Cicavce: mix

Pexeso: ťažké

Cicavce: mix

Rozhodovačka: ľahké

Stopy cicavcov

Stopy cicavcov

Poznávačka: stredné

Stopy cicavcov

Otázky: stredné

Stopy cicavcov

Pexeso: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Exotické zvieratá: cicavce

Poznávačka: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Poznávačka: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Poznávačka: ťažké

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: ťažké

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: ťažké

Čím sa živia exotické cicavce

Čím sa živia exotické cicavce

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia cicavce Českej republiky

Čím sa živia cicavce Českej republiky

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia cicavce Českej republiky

Rozhodovačka: stredné

Kde žijú cicavce Českej republiky

Kde žijú cicavce Českej republiky

Rozhodovačka: ľahké

Biológia: Ekológia a ochrana životného prostredia

Abiotické faktory (podmienky života na Zemi – neživá príroda)

Abiotické faktory (podmienky života na Zemi – neživá príroda)

Rozhodovačka: ľahké

Biológia: Geológia (neživá príroda)

Vonkajšie geologické deje

Vonkajšie geologické deje

Slepé mapy: stredné

Vnútorné geologické deje

Vnútorné geologické deje

Slepé mapy: stredné

Pôdy

Pôdy

Rozhodovačka: ľahké

Geologické obdobia

Geologické obdobia

Rozhodovačka: ľahké

Zemepis: Afrika

Afrika štáty

Afrika štáty

Pexeso: ľahké

Zemepis: Severná Amerika

Severná Amerika štáty

Severná Amerika štáty

Poznávačka: stredné

Zemepis: Nemecko

Nemecko mestá

Nemecko mestá

Slepé mapy: stredné

Chémia: Všeobecná chémia

Vlastnosti látok, skupenstvá

Vlastnosti látok, skupenstvá

Rozhodovačka: stredné

Chémia: Chémia v bežnom živote

Kuchyňa, potravinárstvo

Kuchyňa, potravinárstvo

Rozhodovačka: ľahké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia