Biológia: Rastliny

Rastliny všeobecne, koreň

Rastliny všeobecne, koreň

Rozhodovačka: stredné

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Príbehy: stredné

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Rozhodovačka: stredné

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Príbehy: stredné

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Rozhodovačka: stredné

Plody, semená a ich šírenie

Plody, semená a ich šírenie

Príbehy: stredné

Plody, semená a ich šírenie

Rozhodovačka: stredné

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Príbehy: stredné

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Rozhodovačka: ľahké

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Rozhodovačka: stredné

Riasy

Riasy

Rozhodovačka: stredné

Machorasty

Machorasty

Rozhodovačka: stredné

Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty

Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty

Rozhodovačka: stredné

Nahosemenné rastliny

Nahosemenné rastliny

Príbehy: stredné

Nahosemenné rastliny

Rozhodovačka: ľahké

Nahosemenné rastliny

Rozhodovačka: stredné

Listnaté stromy a kry

Listnaté stromy a kry

Príbehy: stredné

Listnaté stromy a kry

Rozhodovačka: ľahké

Byliny v lese, kríkové poschodie

Byliny v lese, kríkové poschodie

Poznávačka: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Pexeso: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Otázky: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Poznávačka: ľahké

Byliny v lese, kríkové poschodie

Pexeso: ľahké

Byliny v lese, kríkové poschodie

Otázky: ľahké

Byliny v lese, kríkové poschodie

Príbehy: stredné

Vodné rastliny

Vodné rastliny

Príbehy: stredné

Poľné plodiny a buriny

Poľné plodiny a buriny

Rozhodovačka: ľahké

Poľné plodiny a buriny

Rozhodovačka: stredné

Poľné plodiny a buriny

Príbehy: stredné

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Príbehy: stredné

Mäsožravé rastliny

Mäsožravé rastliny

Rozhodovačka: stredné

Sukulenty, parazity, invazívne rastliny

Sukulenty, parazity, invazívne rastliny

Príbehy: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Jedovaté a liečivé rastliny

Otázky: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Pexeso: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Iskerníkovité, kapustovité

Poznávačka: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Pexeso: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Otázky: stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Mrkvovité, hluchavkovité

Príbehy: stredné

Ľuľkovité, astrovité

Ľuľkovité, astrovité

Príbehy: stredné

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Rozhodovačka: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Príbehy: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Rozhodovačka: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Poznávačka: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Pexeso: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Otázky: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Rozhodovačka: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Príbehy: stredné

Biológia: Živočíchy

Časti tela živočíchov

Časti tela živočíchov

Rozhodovačka: ľahké

Správanie sa živočíchov

Správanie sa živočíchov

Rozhodovačka: stredné

Pŕhlivce

Pŕhlivce

Rozhodovačka: stredné

Pŕhlivce

Príbehy: stredné

Ploskavce

Ploskavce

Rozhodovačka: stredné

Hlístovce

Hlístovce

Rozhodovačka: stredné

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Rozhodovačka: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Lastúrniky, hlavonožce

Rozhodovačka: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Poznávačka: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Pexeso: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Otázky: stredné

Mäkkýše: mix

Mäkkýše: mix

Príbehy: stredné

Mäkkýše: mix

Rozhodovačka: stredné

Mäkkýše: mix

Poznávačka: stredné

Mäkkýše: mix

Pexeso: stredné

Mäkkýše: mix

Otázky: stredné

Pavúkovce

Pavúkovce

Rozhodovačka: stredné

Pavúkovce

Príbehy: stredné

Viacnôžky

Viacnôžky

Rozhodovačka: stredné

Kôrovce

Kôrovce

Poznávačka: stredné

Kôrovce

Rozhodovačka: stredné

Kôrovce

Pexeso: stredné

Kôrovce

Otázky: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Hmyz s premenou nedokonalou

Rozhodovačka: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Príbehy: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Poznávačka: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Otázky: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Pexeso: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Hmyz s premenou dokonalou

Príbehy: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Poznávačka: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Otázky: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Pexeso: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Rozhodovačka: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Poznávačka: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Otázky: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Pexeso: stredné

Hmyz: mix

Hmyz: mix

Rozhodovačka: stredné

Hmyz: mix

Pexeso: ľahké

Hmyz: mix

Pexeso: stredné

Hmyz: mix

Otázky: ľahké

Hmyz: mix

Príbehy: stredné

Hmyz: mix

Otázky: stredné

Hmyz: mix

Poznávačka: ľahké

Hmyz: mix

Poznávačka: stredné

Čím sa živia bezstavovce

Čím sa živia bezstavovce

Rozhodovačka: stredné

Bezstavovce: mix

Bezstavovce: mix

Otázky: stredné

Bezstavovce: mix

Poznávačka: stredné

Bezstavovce: mix

Pexeso: stredné

Paryby

Paryby

Poznávačka: stredné

Paryby

Otázky: stredné

Paryby

Pexeso: stredné

Lúčoplutvovce

Lúčoplutvovce

Príbehy: stredné

Exotické ryby

Pexeso: ľahké

Exotické ryby

Otázky: ľahké

Exotické ryby

Poznávačka: ľahké

Obojživelníky

Obojživelníky

Rozhodovačka: stredné

Obojživelníky

Poznávačka: stredné

Obojživelníky

Otázky: stredné

Obojživelníky

Pexeso: stredné

Plazy

Plazy

Rozhodovačka: ťažké

Plazy

Rozhodovačka: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Príbehy: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Poznávačka: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Otázky: stredné

Vtáky: mix

Vtáky: mix

Príbehy: stredné

Exotické zvieratá: vtáky

Exotické zvieratá: vtáky

Pexeso: ľahké

Exotické zvieratá: vtáky

Poznávačka: ľahké

Exotické zvieratá: vtáky

Otázky: ľahké

Čím sa živia exotické vtáky

Čím sa živia exotické vtáky

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia vtáky Slovenska

Čím sa živia vtáky Slovenska

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia vtáky Slovenska

Rozhodovačka: stredné

Čím sa živia vtáky Slovenska

Rozhodovačka: ťažké

Cicavce všeobecne, vajcorodé, vačkovce

Cicavce všeobecne, vajcorodé, vačkovce

Rozhodovačka: ľahké

Šelmy

Šelmy

Rozhodovačka: ľahké

Šelmy

Rozhodovačka: stredné

Hlodavce a dvojitozubce

Hlodavce a dvojitozubce

Rozhodovačka: ľahké

Hlodavce a dvojitozubce

Pexeso: stredné

Hlodavce a dvojitozubce

Otázky: stredné

Hlodavce a dvojitozubce

Poznávačka: stredné

Párnokopytníky, veľryby

Párnokopytníky, veľryby

Rozhodovačka: ľahké

Párnokopytníky, veľryby

Rozhodovačka: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Rozhodovačka: stredné

Cicavce: mix

Cicavce: mix

Rozhodovačka: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Exotické zvieratá: cicavce

Poznávačka: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Poznávačka: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Poznávačka: ťažké

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: ťažké

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: ťažké

Čím sa živia exotické cicavce

Čím sa živia exotické cicavce

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia cicavce Slovenska

Čím sa živia cicavce Slovenska

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia cicavce Slovenska

Rozhodovačka: stredné

Kde žijú cicavce Slovenska

Kde žijú cicavce Slovenska

Rozhodovačka: ľahké

Biológia: Ekológia a ochrana životného prostredia

Podmienky života: neživá príroda

Podmienky života: neživá príroda

Rozhodovačka: ľahké

Biológia: Geológia (neživá príroda)

Pôdy

Pôdy

Rozhodovačka: ľahké

Geologické obdobia

Geologické obdobia

Rozhodovačka: ľahké

Zemepis: Afrika

Afrika štáty

Afrika štáty

Pexeso: ľahké

Zemepis: Severná Amerika

Severná Amerika štáty

Severná Amerika štáty

Poznávačka: stredné

Zemepis: Nemecko

Nemecko mestá

Nemecko mestá

Slepé mapy: stredné

Chémia: Bezpečnosť, laboratórne vybavenie

Laboratórne vybavenie

Laboratórne vybavenie: foto

Otázky: stredné

Laboratórne vybavenie: foto

Pexeso: stredné

Chémia: Všeobecná chémia

Vlastnosti látok, skupenstvá

Vlastnosti látok, skupenstvá

Rozhodovačka: stredné
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia