Biológia: Rastliny

Stavba a funkcie tela rastlín, koreň

Stavba a funkcie tela rastlín, koreň

Rozhodovačka: stredné

Stavba a funkcie tela rastlín, koreň

Rozhodovačka: ťažké

Stavba a funkcie tela rastlín, koreň

Príbehy: stredné

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Príbehy: stredné

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Rozhodovačka: stredné

Kvet a kvetenstvo, opelenie a oplodenie

Kvet a kvetenstvo, opelenie a oplodenie

Príbehy: stredné

Kvet a kvetenstvo, opelenie a oplodenie

Rozhodovačka: stredné

Kvet a kvetenstvo, opelenie a oplodenie

Rozhodovačka: ťažké

Plody, semená a ich šírenie

Plody, semená a ich šírenie

Príbehy: stredné

Plody, semená a ich šírenie

Rozhodovačka: stredné

Plody, semená a ich šírenie

Rozhodovačka: ťažké

Stavba a funkcie rastlinného tela: mix

Stavba a funkcie rastlinného tela: mix

Príbehy: stredné

Stavba a funkcie rastlinného tela: mix

Rozhodovačka: ľahké

Stavba a funkcie rastlinného tela: mix

Rozhodovačka: stredné

Stavba a funkcie rastlinného tela: mix

Rozhodovačka: ťažké

Machorasty

Machorasty

Presúvanie: stredné

Machorasty

Rozhodovačka: stredné

Plavúňorasty, papraďorasty a prasličky

Plavúňorasty, papraďorasty a prasličky

Presúvanie: stredné

Plavúňorasty, papraďorasty a prasličky

Rozhodovačka: stredné

Nahosemenné rastliny

Nahosemenné rastliny

Poznávačka: ťažké

Nahosemenné rastliny

Pexeso: ťažké

Nahosemenné rastliny

Presúvanie: stredné

Nahosemenné rastliny

Poznávačka: stredné

Nahosemenné rastliny

Otázky: stredné

Nahosemenné rastliny

Pexeso: stredné

Nahosemenné rastliny

Príbehy: stredné

Nahosemenné rastliny

Rozhodovačka: ľahké

Nahosemenné rastliny

Rozhodovačka: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Iskerníkovité, kapustovité

Poznávačka: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Pexeso: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Otázky: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Rozhodovačka: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Príbehy: stredné

Ružovité, bôbovité

Ružovité, bôbovité

Poznávačka: stredné

Ružovité, bôbovité

Rozhodovačka: stredné

Ružovité, bôbovité

Pexeso: stredné

Ružovité, bôbovité

Otázky: stredné

Ružovité, bôbovité

Príbehy: stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Mrkvovité, hluchavkovité

Príbehy: stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Poznávačka: stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Pexeso: stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Otázky: stredné

Ľuľkovité, astrovité

Ľuľkovité, astrovité

Príbehy: stredné

Ľuľkovité, astrovité

Poznávačka: stredné

Ľuľkovité, astrovité

Pexeso: stredné

Ľuľkovité, astrovité

Otázky: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Príbehy: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Poznávačka: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Pexeso: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Otázky: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Poznávačka: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Otázky: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Pexeso: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Poznávačka: ľahké

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Pexeso: ľahké

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Otázky: ľahké

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Príbehy: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Roboti: stredné
0

Stromy a kry

Stromy a kry

Poznávačka: stredné

Stromy a kry

Otázky: stredné

Stromy a kry

Pexeso: stredné

Stromy a kry

Príbehy: stredné

Stromy a kry

Roboti: ľahké
0

Byliny v lese, kríkové poschodie

Byliny v lese, kríkové poschodie

Poznávačka: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Pexeso: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Otázky: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Príbehy: stredné

Vodné rastliny

Vodné rastliny

Príbehy: stredné

Vodné rastliny

Poznávačka: stredné

Vodné rastliny

Otázky: stredné

Vodné rastliny

Pexeso: stredné

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Poznávačka: stredné

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Pexeso: stredné

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Otázky: stredné

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Príbehy: stredné

Okrasné a izbové rastliny

Okrasné a izbové rastliny

Pexeso: stredné

Okrasné a izbové rastliny

Otázky: stredné

Okrasné a izbové rastliny

Príbehy: stredné

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Poznávačka: stredné

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Pexeso: stredné

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Otázky: stredné

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Príbehy: stredné

Poľné plodiny a buriny

Poľné plodiny a buriny

Poznávačka: stredné

Poľné plodiny a buriny

Pexeso: stredné

Poľné plodiny a buriny

Otázky: stredné

Poľné plodiny a buriny

Príbehy: stredné

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Poznávačka: stredné

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Pexeso: stredné

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Otázky: stredné

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Príbehy: stredné

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Poznávačka: stredné

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Pexeso: stredné

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Otázky: stredné

Sukulenty, paraziti, invazní rostliny

Príbehy: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Jedovaté a liečivé rastliny

Otázky: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Pexeso: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Poznávačka: stredné

Biológia: Živočíchy

Živočíchy všeobecne, časti tela

Živočíchy všeobecne, časti tela

Presúvanie: ľahké

Pŕhlivce

Pŕhlivce

Rozhodovačka: stredné

Pŕhlivce

Príbehy: stredné

Ploskavce a hlístovce

Ploskavce a hlístovce

Rozhodovačka: stredné

Hlístovce

Hlístovce

Rozhodovačka: stredné

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Rozhodovačka: stredné

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Poznávačka: stredné

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Pexeso: stredné

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Otázky: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Lastúrniky, hlavonožce

Rozhodovačka: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Poznávačka: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Pexeso: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Otázky: stredné

Mäkkýše: mix

Mäkkýše: mix

Príbehy: stredné

Mäkkýše: mix

Rozraďovačka: stredné

Mäkkýše: mix

Rozhodovačka: stredné

Mäkkýše: mix

Poznávačka: stredné

Mäkkýše: mix

Pexeso: stredné

Mäkkýše: mix

Otázky: stredné

Mäkkýše: mix

Krok po kroku: stredné

Obrúčkavce

Obrúčkavce

Pojmy vo vetách: stredné

Pavúkovce

Pavúkovce

Rozhodovačka: stredné

Pavúkovce

Poznávačka: stredné

Pavúkovce

Príbehy: stredné

Pavúkovce

Krok po kroku: stredné

Pavúkovce

Pexeso: stredné

Pavúkovce

Otázky: stredné

Kôrovce

Kôrovce

Poznávačka: stredné

Kôrovce

Pojmy vo vetách: stredné

Kôrovce

Rozhodovačka: stredné

Kôrovce

Krok po kroku: stredné

Kôrovce

Pexeso: stredné

Kôrovce

Otázky: stredné

Hmyz všeobecne

Hmyz všeobecne

Pojmy vo vetách: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Hmyz s premenou nedokonalou

Rozhodovačka: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Príbehy: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Poznávačka: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Otázky: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Pexeso: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Hmyz s premenou dokonalou

Príbehy: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Poznávačka: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Otázky: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Pexeso: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Rozhodovačka: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Poznávačka: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Otázky: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Pexeso: stredné

Hmyz: mix

Hmyz: mix

Rozhodovačka: stredné

Hmyz: mix

Pexeso: ľahké

Hmyz: mix

Pexeso: stredné

Hmyz: mix

Otázky: ľahké

Hmyz: mix

Otázky: stredné

Hmyz: mix

Poznávačka: ľahké

Hmyz: mix

Poznávačka: stredné

Hmyz: mix

Krok po kroku: stredné

Bezstavovce

Bezstavovce

Rozraďovačka: stredné

Bezstavovce

Otázky: stredné

Bezstavovce

Poznávačka: stredné

Bezstavovce

Pexeso: stredné

Paryby

Paryby

Pojmy vo vetách: stredné

Paryby

Poznávačka: stredné

Paryby

Otázky: stredné

Paryby

Pexeso: stredné

Naše ryby

Naše ryby

Poznávačka: stredné

Naše ryby

Otázky: stredné

Naše ryby

Pexeso: stredné

Naše ryby

Príbehy: stredné

Naše ryby

Roboti: ľahké
0

Exotické zvieratá: ryby a paryby

Exotické zvieratá: ryby a paryby

Pexeso: ľahké

Exotické zvieratá: ryby a paryby

Poznávačka: ľahké

Exotické zvieratá: ryby a paryby

Otázky: ľahké

Obojživelníky

Obojživelníky

Rozhodovačka: stredné

Obojživelníky

Krok po kroku: stredné

Obojživelníky

Pojmy vo vetách: stredné

Obojživelníky

Poznávačka: stredné

Obojživelníky

Otázky: stredné

Obojživelníky

Pexeso: stredné

Plazy

Plazy

Rozhodovačka: ťažké

Plazy

Krok po kroku: stredné

Plazy

Rozhodovačka: stredné

Plazy

Poznávačka: stredné

Plazy

Poznávačka: ťažké

Plazy

Otázky: stredné

Plazy

Otázky: ťažké

Plazy

Pexeso: stredné

Plazy

Pexeso: ťažké

Plazy

Roboti: ľahké
0

Vtáky všeobecne

Vtáky všeobecne

Pojmy vo vetách: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Príbehy: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Poznávačka: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Otázky: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Pexeso: stredné

Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie

Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie

Poznávačka: stredné

Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie

Príbehy: stredné

Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie

Otázky: stredné

Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie

Pexeso: stredné

Spevavce

Spevavce

Poznávačka: ľahké

Spevavce

Otázky: ľahké

Spevavce

Pexeso: ľahké

Spevavce

Poznávačka: stredné

Spevavce

Príbehy: stredné

Spevavce

Otázky: stredné

Spevavce

Pexeso: stredné

Vtáky: mix

Vtáky: mix

Poznávačka: ľahké

Vtáky: mix

Poznávačka: stredné

Vtáky: mix

Otázky: ľahké

Vtáky: mix

Otázky: stredné

Vtáky: mix

Otázky: ťažké

Vtáky: mix

Pexeso: ľahké

Vtáky: mix

Pexeso: stredné

Vtáky: mix

Pexeso: ťažké

Vtáky: mix

Krok po kroku: stredné

Vtáky: mix

Krok po kroku: ľahké

Vtáky: mix

Príbehy: stredné

Exotické zvieratá: vtáky

Exotické zvieratá: vtáky

Pexeso: ľahké

Exotické zvieratá: vtáky

Poznávačka: ľahké

Exotické zvieratá: vtáky

Otázky: ľahké

Vtáčie siluety

Vtáčie siluety

Otázky: stredné

Vtáčie siluety

Pexeso: stredné

Hlasy vtákov

Hlasy vtákov

Poznávanie zvukov: ľahké

Hlasy vtákov

Poznávanie zvukov: stredné

Cicavci všeobecne, vajcorodé, vačkovce

Cicavci všeobecne, vajcorodé, vačkovce

Rozhodovačka: ľahké

Cicavci všeobecne, vajcorodé, vačkovce

Rozhodovačka: stredné

Šelmy

Šelmy

Príbehy: stredné

Šelmy

Rozhodovačka: stredné

Šelmy

Rozhodovačka: ťažké

Šelmy

Pexeso: stredné

Šelmy

Pexeso: ťažké

Šelmy

Otázky: stredné

Šelmy

Otázky: ťažké

Šelmy

Poznávačka: stredné

Šelmy

Poznávačka: ťažké

Hlodavce a zajacovce

Hlodavce a zajacovce

Príbehy: stredné

Hlodavce a zajacovce

Rozhodovačka: ľahké

Hlodavce a zajacovce

Rozhodovačka: stredné

Hlodavce a zajacovce

Pexeso: stredné

Hlodavce a zajacovce

Pexeso: ťažké

Hlodavce a zajacovce

Otázky: stredné

Hlodavce a zajacovce

Otázky: ťažké

Hlodavce a zajacovce

Poznávačka: stredné

Hlodavce a zajacovce

Poznávačka: ťažké

Párnokopytníky, veľryby

Párnokopytníky, veľryby

Príbehy: stredné

Párnokopytníky, veľryby

Rozhodovačka: ľahké

Párnokopytníky, veľryby

Rozhodovačka: stredné

Párnokopytníky, veľryby

Pexeso: stredné

Párnokopytníky, veľryby

Otázky: stredné

Párnokopytníky, veľryby

Poznávačka: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Rozhodovačka: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Príbehy: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Pexeso: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Otázky: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Poznávačka: stredné

Cicavce: mix

Cicavce: mix

Poznávačka: ľahké

Cicavce: mix

Otázky: ľahké

Cicavce: mix

Otázky: stredné

Cicavce: mix

Otázky: ťažké

Cicavce: mix

Pexeso: ľahké

Cicavce: mix

Pexeso: stredné

Cicavce: mix

Pexeso: ťažké

Cicavce: mix

Rozhodovačka: ľahké

Cicavce: mix

Rozhodovačka: stredné

Cicavce: mix

Príbehy: stredné

Stopy cicavcov

Stopy cicavcov

Poznávačka: stredné

Stopy cicavcov

Otázky: stredné

Stopy cicavcov

Pexeso: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Exotické zvieratá: cicavce

Poznávačka: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Poznávačka: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Poznávačka: ťažké

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: ťažké

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: ťažké

Biológia: Člověk

Úvod do biológie človeka, tkanivá

Úvod do biológie človeka, tkanivá

Rozhodovačka: stredné

Kostra všeobecne

Kostra všeobecne

Rozhodovačka: stredné

Kosti v tele

Kosti v tele

Rozhodovačka: ľahké

Kosti v tele

Rozhodovačka: stredné

Kosti v tele

Slepé mapy: stredné

Kosti v tele

Pexeso: stredné

Kosti v tele

Slepé mapy: ťažké

Kosti v tele

Poznávačka: ľahké

Kosti v tele

Pexeso: ľahké

Kosti v tele

Slepé mapy: ľahké

Kostra a kĺby: mix

Kostra a kĺby: mix

Rozhodovačka: ľahké

Kostra a kĺby: mix

Rozhodovačka: stredné

Kostra a kĺby: mix

Pojmy vo vetách: ľahké

Kostra a kĺby: mix

Príbehy: stredné

Svalstvo

Svalstvo

Rozhodovačka: ľahké

Svalstvo

Rozhodovačka: stredné

Svalstvo

Poznávačka: stredné

Svalstvo

Slepé mapy: stredné

Svalstvo

Pexeso: stredné

Svalstvo

Pojmy vo vetách: stredné

Krv

Krv

Rozhodovačka: stredné

Srdce, cievy, krvný obeh

Srdce, cievy, krvný obeh

Rozhodovačka: stredné

Srdce, cievy, krvný obeh

Radenie: stredné

Obehová sústava: mix

Obehová sústava: mix

Rozhodovačka: stredné

Obehová sústava: mix

Rozhodovačka: ľahké

Obehová sústava: mix

Slepé mapy: stredné

Dýchacia sústava

Dýchacia sústava

Poznávačka: stredné

Dýchacia sústava

Slepé mapy: stredné

Dýchacia sústava

Rozhodovačka: ľahké

Dýchacia sústava

Rozhodovačka: stredné

Tráviaca sústava

Tráviaca sústava

Radenie: ľahké

Tráviaca sústava

Radenie: stredné

Tráviaca sústava

Rozhodovačka: ľahké

Tráviaca sústava

Rozhodovačka: ťažké

Tráviaca sústava

Rozhodovačka: stredné

Tráviaca sústava

Slepé mapy: stredné

Vylučovacia sústava

Vylučovacia sústava

Slepé mapy: stredné

Vývoj človeka

Vývoj človeka

Rozhodovačka: ľahké

Nervová sústava

Nervová sústava

Slepé mapy: stredné

Nervová sústava

Radenie: stredné

Nervová soustava obecně

Príbehy: ľahké

Zrak

Zrak

Rozhodovačka: stredné

Zrak

Rozhodovačka: ťažké

Sluch a ďalšie zmysly

Sluch a ďalšie zmysly

Príbehy: stredné

Zmysly: mix

Zmysly: mix

Slepé mapy: stredné

Zmysly: mix

Pexeso: stredné

Zmysly: mix

Rozhodovačka: stredné

Zmysly: mix

Príbehy: stredné

Zmysly: mix

Radenie: stredné

Zmysly: mix

Rozhodovačka: ľahké

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Pexeso: stredné

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Slepé mapy: stredné

Pohlavní soustava muže a ženy: mix

Rozhodovačka: ľahké

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Rozhodovačka: ľahké

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Príbehy: stredné

Pohlavná sústava: mix

Pohlavná sústava: mix

Radenie: stredné

Pohlavná sústava: mix

Rozhodovačka: ľahké

Pohlavná sústava: mix

Rozhodovačka: stredné

Pohlavná sústava: mix

Príbehy: stredné

Ľudské telo: mix

Ľudské telo: mix

Rozraďovačka: stredné

Ľudské telo: mix

Rozhodovačka: ľahké

Ľudské telo: mix

Rozhodovačka: stredné

Ontogenéza človeka

Ontogenéza človeka

Rozhodovačka: stredné

Fylogenéza človeka

Fylogenéza človeka

Čítanie máp: stredné
0/2

Biológia: Genetika

Dedičnosť a rozmnožovania, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy

Dedičnosť a rozmnožovania, nukleové kyseliny, základy proteosyntézy

Príbehy: stredné

Typy znakov, dedičné choroby

Typy znakov, dedičné choroby

Príbehy: stredné

Praktické využitie genetiky

Praktické využitie genetiky

Príbehy: stredné

Genetika: mix

Genetika: mix

Príbehy: stredné

Biológia: Ekológia (vzťahy v prírode)

Potravové reťazce a vzťahy

Potravové reťazce a vzťahy

Presúvanie: ľahké

Potravové reťazce a vzťahy

Presúvanie: stredné

Biológia: Ochrana životného prostredia

Ovzdušie a klíma

Ovzdušie a klíma

Rozhodovačka: stredné

Odpady, životné prostredie a zdravie človeka

Odpady, životné prostredie a zdravie človeka

Rozhodovačka: stredné

Zemepis: Svet

Štáty a kontinenty

Štáty a kontinenty

Rozraďovačka: stredné

Štáty a kontinenty

Otázky: stredné

Štáty a kontinenty

Otázky: ľahké

Štáty a kontinenty

Rozraďovačka: ľahké

Štáty a kontinenty

Tetris: stredné
0

Svet mestá

Svet mestá

Slepé mapy: ľahké

Svet mestá

Slepé mapy: stredné

Svet mestá

Slepé mapy: ťažké

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Najvyššie hory štátov sveta

Pexeso: ľahké

Najvyššie hory štátov sveta

Pexeso: stredné

Najvyššie hory štátov sveta

Pexeso: ťažké

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Slepé mapy: ľahké

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Slepé mapy: stredné

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Slepé mapy: ťažké

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Pexeso: ľahké

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Pexeso: stredné

Populace států světa

Rozhodovačka: ľahké

Populace států světa

Rozhodovačka: stredné

Populace států světa

Rozhodovačka: ťažké

Zaměstnanost v odvětvích

Rozhodovačka: ľahké

Svet štáty vlajky

Svet štáty vlajky

Poznávačka: ľahké

Svet štáty vlajky

Poznávačka: stredné

Svet štáty vlajky

Poznávačka: ťažké

Svet štáty vlajky

Otázky: ľahké

Svet štáty vlajky

Otázky: stredné

Svet štáty vlajky

Otázky: ťažké

Svet štáty vlajky

Pexeso: ľahké

Svet štáty vlajky

Pexeso: stredné

Svet štáty vlajky

Pexeso: ťažké

Svet rieky

Svet rieky

Slepé mapy: ľahké

Svet rieky

Slepé mapy: stredné

Svet rieky

Slepé mapy: ťažké

Svet pohoria

Svet pohoria

Slepé mapy: stredné

Svet: mix

Pamätihodnosti (fotky)

Pexeso: stredné

Pamätihodnosti (fotky)

Otázky: stredné

Zemepis: Európa

Európa štáty

Európa štáty

Poznávačka: ťažké

Európa štáty

Poznávačka: ľahké

Európa štáty

Poznávačka: stredné

Európa štáty

Pexeso: ťažké

Európa štáty

Slepé mapy: ľahké

Európa štáty

Slepé mapy: stredné

Európa štáty

Slepé mapy: ťažké

Európa štáty

Pexeso: ľahké

Európa štáty

Pexeso: stredné

Európa hlavné mestá

Európa hlavné mestá

Pexeso: stredné

Európa mestá

Evropská města a státy

Otázky: ľahké

Evropská města a státy

Otázky: stredné

Európa mestá

Poznávačka: ľahké

Európa mestá

Slepé mapy: ľahké

Európa mestá

Slepé mapy: stredné

Európa mestá

Slepé mapy: ťažké

Európa mestá

Pexeso: stredné

Európa mestá

Pexeso: ľahké

Európa mestá

Pexeso: ťažké

Európa štáty vlajky

Európa štáty vlajky

Poznávačka: ľahké

Európa štáty vlajky

Poznávačka: stredné

Európa štáty vlajky

Otázky: ľahké

Európa štáty vlajky

Otázky: stredné

Európa štáty vlajky

Pexeso: ľahké

Európa štáty vlajky

Pexeso: stredné

Európa rieky

Európa rieky

Poznávačka: stredné

Európa rieky

Poznávačka: ťažké

Európa rieky

Slepé mapy: stredné

Európa rieky

Slepé mapy: ťažké

Európa rieky

Pexeso: stredné

Európa moria

Európa moria

Poznávačka: stredné

Európa moria

Slepé mapy: stredné

Európa moria

Pexeso: stredné

Európa hory

Európa hory

Poznávačka: stredné

Európa hory

Slepé mapy: stredné

Európa hory

Pexeso: stredné

Európske jazyky

Európske jazyky

Rozhodovačka: stredné

Európske jazyky

Pexeso: stredné

Európa: mix

Regiony evropských států

Otázky: stredné

Zemepis: Rakúsko

Rakúsko spolkové krajiny

Rakúsko spolkové krajiny

Slepé mapy: stredné
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia