Biológia: Rastliny

Rastliny všeobecne, koreň

Rastliny všeobecne, koreň

Rozhodovačka: stredné

Rastliny všeobecne, koreň

Rozhodovačka: ťažké

Rastliny všeobecne, koreň

Príbehy: stredné

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Príbehy: stredné

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Rozhodovačka: stredné

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Rozhodovačka: ťažké

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Príbehy: stredné

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Rozhodovačka: stredné

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Rozhodovačka: ťažké

Plody, semená a ich šírenie

Plody, semená a ich šírenie

Príbehy: stredné

Plody, semená a ich šírenie

Rozhodovačka: stredné

Plody, semená a ich šírenie

Rozhodovačka: ťažké

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Príbehy: stredné

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Rozhodovačka: stredné

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Rozhodovačka: ťažké

Machorasty

Machorasty

Rozhodovačka: stredné

Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty

Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty

Rozhodovačka: stredné

Nahosemenné rastliny

Nahosemenné rastliny

Poznávačka: ťažké

Nahosemenné rastliny

Pexeso: ťažké

Nahosemenné rastliny

Otázky: ťažké

Nahosemenné rastliny

Poznávačka: stredné

Nahosemenné rastliny

Otázky: stredné

Nahosemenné rastliny

Pexeso: stredné

Nahosemenné rastliny

Príbehy: stredné

Nahosemenné rastliny

Rozhodovačka: stredné

Nahosemenné rastliny

Rozhodovačka: ťažké

Iskerníkovité, kapustovité

Iskerníkovité, kapustovité

Poznávačka: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Pexeso: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Otázky: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Rozhodovačka: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Príbehy: stredné

Ružovité, bôbovité

Ružovité, bôbovité

Poznávačka: stredné

Ružovité, bôbovité

Rozhodovačka: stredné

Ružovité, bôbovité

Pexeso: stredné

Ružovité, bôbovité

Otázky: stredné

Ružovité, bôbovité

Príbehy: stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Mrkvovité, hluchavkovité

Príbehy: stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Poznávačka: stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Pexeso: stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Otázky: stredné

Ľuľkovité, astrovité

Ľuľkovité, astrovité

Príbehy: stredné

Ľuľkovité, astrovité

Poznávačka: stredné

Ľuľkovité, astrovité

Pexeso: stredné

Ľuľkovité, astrovité

Otázky: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Príbehy: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Poznávačka: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Pexeso: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Otázky: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Otázky: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Príbehy: stredné

Stromy a kry

Stromy a kry

Poznávačka: stredné

Stromy a kry

Otázky: stredné

Stromy a kry

Pexeso: stredné

Stromy a kry

Príbehy: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Byliny v lese, kríkové poschodie

Poznávačka: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Pexeso: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Otázky: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Príbehy: stredné

Vodné rastliny

Vodné rastliny

Príbehy: stredné

Vodné rastliny

Poznávačka: stredné

Vodné rastliny

Otázky: stredné

Vodné rastliny

Pexeso: stredné

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Poznávačka: stredné

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Pexeso: stredné

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Otázky: stredné

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Príbehy: stredné

Okrasné a izbové rastliny

Okrasné a izbové rastliny

Pexeso: stredné

Okrasné a izbové rastliny

Otázky: stredné

Okrasné a izbové rastliny

Príbehy: stredné

Okrasné a izbové rastliny

Poznávačka: stredné

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Poznávačka: stredné

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Pexeso: stredné

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Otázky: stredné

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Príbehy: stredné

Poľné plodiny a buriny

Poľné plodiny a buriny

Poznávačka: stredné

Poľné plodiny a buriny

Pexeso: stredné

Poľné plodiny a buriny

Otázky: stredné

Poľné plodiny a buriny

Príbehy: stredné

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Poznávačka: stredné

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Pexeso: stredné

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Otázky: stredné

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Príbehy: stredné

Sukulenty, parazity, invazívne rastliny

Sukulenty, parazity, invazívne rastliny

Poznávačka: stredné

Sukulenty, parazity, invazívne rastliny

Pexeso: stredné

Sukulenty, parazity, invazívne rastliny

Otázky: stredné

Sukulenty, parazity, invazívne rastliny

Príbehy: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Jedovaté a liečivé rastliny

Otázky: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Pexeso: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Poznávačka: stredné

Biológia: Živočíchy

Pŕhlivce

Pŕhlivce

Príbehy: stredné

Ploskavce

Ploskavce

Rozhodovačka: stredné

Hlístovce

Hlístovce

Rozhodovačka: stredné

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Rozhodovačka: stredné

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Poznávačka: stredné

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Pexeso: stredné

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Otázky: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Lastúrniky, hlavonožce

Rozhodovačka: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Poznávačka: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Pexeso: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Otázky: stredné

Mäkkýše: mix

Mäkkýše: mix

Príbehy: stredné

Mäkkýše: mix

Rozhodovačka: stredné

Mäkkýše: mix

Poznávačka: stredné

Mäkkýše: mix

Pexeso: stredné

Mäkkýše: mix

Otázky: stredné

Obrúčkavce

Obrúčkavce

Pojmy vo vetách: stredné

Pavúkovce

Pavúkovce

Poznávačka: stredné

Pavúkovce

Príbehy: stredné

Pavúkovce

Pexeso: stredné

Pavúkovce

Otázky: stredné

Kôrovce

Kôrovce

Poznávačka: stredné

Kôrovce

Pojmy vo vetách: stredné

Kôrovce

Pexeso: stredné

Kôrovce

Otázky: stredné

Hmyz všeobecne

Hmyz všeobecne

Pojmy vo vetách: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Hmyz s premenou nedokonalou

Príbehy: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Poznávačka: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Otázky: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Pexeso: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Hmyz s premenou dokonalou

Príbehy: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Poznávačka: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Otázky: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Pexeso: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Rozhodovačka: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Poznávačka: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Otázky: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Pexeso: stredné

Hmyz: mix

Hmyz: mix

Rozhodovačka: stredné

Hmyz: mix

Pexeso: stredné

Hmyz: mix

Otázky: stredné

Hmyz: mix

Poznávačka: stredné

Bezstavovce: mix

Bezstavovce: mix

Otázky: stredné

Bezstavovce: mix

Poznávačka: stredné

Bezstavovce: mix

Pexeso: stredné

Paryby

Paryby

Pojmy vo vetách: stredné

Paryby

Poznávačka: stredné

Paryby

Otázky: stredné

Paryby

Pexeso: stredné

Ryby

Ryby

Príbehy: stredné

Ryby

Otázky: stredné

Ryby

Pexeso: stredné

Exotické ryby

Pexeso: ľahké

Exotické ryby

Otázky: ľahké

Ryby

Poznávačka: stredné

Exotické ryby

Poznávačka: ľahké

Obojživelníky

Obojživelníky

Rozhodovačka: stredné

Obojživelníky

Pojmy vo vetách: stredné

Obojživelníky

Poznávačka: stredné

Obojživelníky

Otázky: stredné

Obojživelníky

Pexeso: stredné

Plazy

Plazy

Rozhodovačka: ťažké

Plazy

Rozhodovačka: stredné

Plazy

Poznávačka: stredné

Plazy

Poznávačka: ťažké

Plazy

Otázky: stredné

Plazy

Otázky: ťažké

Plazy

Pexeso: stredné

Plazy

Pexeso: ťažké

Vtáky všeobecne

Vtáky všeobecne

Pojmy vo vetách: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Príbehy: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Poznávačka: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Otázky: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Pexeso: stredné

Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie

Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie

Poznávačka: stredné

Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie

Príbehy: stredné

Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie

Otázky: stredné

Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie

Pexeso: stredné

Spevavce

Spevavce

Poznávačka: ľahké

Spevavce

Otázky: ľahké

Spevavce

Pexeso: ľahké

Spevavce

Poznávačka: stredné

Spevavce

Príbehy: stredné

Spevavce

Otázky: stredné

Spevavce

Pexeso: stredné

Vtáky: mix

Vtáky: mix

Poznávačka: ľahké

Vtáky: mix

Poznávačka: stredné

Vtáky: mix

Poznávačka: ťažké

Vtáky: mix

Otázky: ľahké

Vtáky: mix

Otázky: stredné

Vtáky: mix

Otázky: ťažké

Vtáky: mix

Pexeso: ľahké

Vtáky: mix

Pexeso: stredné

Vtáky: mix

Pexeso: ťažké

Vtáky: mix

Príbehy: stredné

Exotické zvieratá: vtáky

Exotické zvieratá: vtáky

Pexeso: ľahké

Exotické zvieratá: vtáky

Poznávačka: ľahké

Exotické zvieratá: vtáky

Otázky: ľahké

Čím sa živia exotické vtáky

Čím sa živia exotické vtáky

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia vtáky Českej republiky

Čím sa živia vtáky Českej republiky

Rozhodovačka: stredné

Čím sa živia vtáky Českej republiky

Rozhodovačka: ťažké

Vtáčie siluety

Vtáčie siluety

Otázky: stredné

Vtáčie siluety

Pexeso: stredné

Cicavci všeobecne, vajcorodé, vačkovce

Cicavci všeobecne, vajcorodé, vačkovce

Rozhodovačka: ľahké

Cicavci všeobecne, vajcorodé, vačkovce

Rozhodovačka: stredné

Šelmy

Šelmy

Príbehy: stredné

Šelmy

Rozhodovačka: stredné

Šelmy

Rozhodovačka: ťažké

Šelmy

Pexeso: stredné

Šelmy

Pexeso: ťažké

Šelmy

Otázky: stredné

Šelmy

Otázky: ťažké

Šelmy

Poznávačka: stredné

Šelmy

Poznávačka: ťažké

Hlodavce a zajacovce

Hlodavce a zajacovce

Príbehy: stredné

Hlodavce a zajacovce

Rozhodovačka: ľahké

Hlodavce a zajacovce

Rozhodovačka: stredné

Hlodavce a zajacovce

Pexeso: stredné

Hlodavce a zajacovce

Pexeso: ťažké

Hlodavce a zajacovce

Otázky: stredné

Hlodavce a zajacovce

Otázky: ťažké

Hlodavce a zajacovce

Poznávačka: stredné

Hlodavce a zajacovce

Poznávačka: ťažké

Párnokopytníky, veľryby

Párnokopytníky, veľryby

Príbehy: stredné

Párnokopytníky, veľryby

Rozhodovačka: ľahké

Párnokopytníky, veľryby

Rozhodovačka: stredné

Párnokopytníky, veľryby

Rozhodovačka: ťažké

Párnokopytníky, veľryby

Pexeso: stredné

Párnokopytníky, veľryby

Otázky: stredné

Párnokopytníky, veľryby

Poznávačka: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Rozhodovačka: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Príbehy: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Pexeso: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Otázky: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Poznávačka: stredné

Cicavce: mix

Cicavce: mix

Poznávačka: ľahké

Cicavce: mix

Otázky: ľahké

Cicavce: mix

Poznávačka: stredné

Cicavce: mix

Poznávačka: ťažké

Cicavce: mix

Otázky: stredné

Cicavce: mix

Otázky: ťažké

Cicavce: mix

Pexeso: ľahké

Cicavce: mix

Pexeso: stredné

Cicavce: mix

Pexeso: ťažké

Cicavce: mix

Rozhodovačka: ľahké

Cicavce: mix

Rozhodovačka: stredné

Cicavce: mix

Príbehy: stredné

Stopy cicavcov

Stopy cicavcov

Poznávačka: stredné

Stopy cicavcov

Otázky: stredné

Stopy cicavcov

Pexeso: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Exotické zvieratá: cicavce

Poznávačka: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Poznávačka: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Poznávačka: ťažké

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: ťažké

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: ťažké

Čím sa živia exotické cicavce

Čím sa živia exotické cicavce

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia cicavce Českej republiky

Čím sa živia cicavce Českej republiky

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia cicavce Českej republiky

Rozhodovačka: stredné

Kde žijú cicavce Českej republiky

Kde žijú cicavce Českej republiky

Rozhodovačka: ľahké

Biológia: Človek

Úvod do biológie človeka, tkanivá

Úvod do biológie človeka, tkanivá

Rozhodovačka: stredné

Kostra všeobecne

Kostra všeobecne

Rozhodovačka: stredné

Kosti v tele

Kosti v tele

Rozhodovačka: ľahké

Kosti v tele

Rozhodovačka: stredné

Kosti v tele

Poznávačka: stredné

Kosti v tele

Slepé mapy: stredné

Kosti v tele

Pexeso: stredné

Kosti v tele

Poznávačka: ťažké

Kosti v tele

Slepé mapy: ťažké

Kosti v tele

Pexeso: ťažké

Kosti v tele

Poznávačka: ľahké

Kosti v tele

Pexeso: ľahké

Kosti v tele

Slepé mapy: ľahké

Latinské názvy kostí

Latinské názvy kostí

Poznávačka: stredné

Latinské názvy kostí

Pexeso: stredné

Latinské názvy kostí

Otázky: stredné

Kostra a kĺby: mix

Kostra a kĺby: mix

Rozhodovačka: ľahké

Kostra a kĺby: mix

Rozhodovačka: stredné

Kostra a kĺby: mix

Pojmy vo vetách: ľahké

Kostra a kĺby: mix

Príbehy: stredné

Svalstvo

Svalstvo

Poznávačka: ťažké

Svalstvo

Slepé mapy: ťažké

Svalstvo

Pexeso: ťažké

Svalstvo

Rozhodovačka: ľahké

Svalstvo

Rozhodovačka: stredné

Svalstvo

Poznávačka: stredné

Svalstvo

Slepé mapy: stredné

Svalstvo

Pexeso: stredné

Svalstvo

Pojmy vo vetách: stredné

Krv

Krv

Rozhodovačka: stredné

Srdce, cievy, krvný obeh

Srdce, cievy, krvný obeh

Rozhodovačka: stredné

Srdce, cievy, krvný obeh

Príbehy: stredné

Obehová sústava: mix

Obehová sústava: mix

Rozhodovačka: stredné

Obehová sústava: mix

Rozhodovačka: ľahké

Obehová sústava: mix

Slepé mapy: stredné

Obehová sústava: mix

Pexeso: stredné

Dýchacia sústava

Dýchacia sústava

Poznávačka: stredné

Dýchacia sústava

Slepé mapy: stredné

Dýchacia sústava

Pexeso: stredné

Dýchacia sústava

Príbehy: stredné

Dýchacia sústava

Rozhodovačka: ľahké

Dýchacia sústava

Rozhodovačka: stredné

Dýchacia sústava

Rozhodovačka: ťažké

Tráviaca sústava

Tráviaca sústava

Príbehy: stredné

Tráviaca sústava

Rozhodovačka: ľahké

Tráviaca sústava

Rozhodovačka: ťažké

Tráviaca sústava

Rozhodovačka: stredné

Tráviaca sústava

Poznávačka: stredné

Tráviaca sústava

Slepé mapy: stredné

Tráviaca sústava

Pexeso: stredné

Vylučovacia sústava

Vylučovacia sústava

Príbehy: stredné

Vylučovacia sústava

Poznávačka: stredné

Vylučovacia sústava

Slepé mapy: stredné

Vylučovacia sústava

Pexeso: stredné

Vylučovacia sústava

Rozhodovačka: stredné

Koža

Koža

Príbehy: stredné

Koža

Rozhodovačka: ľahké

Koža

Rozhodovačka: stredné

Lymfatická sústava a imunita

Lymfatická sústava a imunita

Rozhodovačka: stredné

Lymfatická sústava a imunita

Rozhodovačka: ťažké

Lymfatická sústava a imunita

Príbehy: stredné

Hormonálna sústava

Hormonálna sústava

Rozhodovačka: stredné

Hormonálna sústava

Príbehy: stredné

Nervová sústava

Nervová sústava

Poznávačka: stredné

Nervová sústava

Pexeso: stredné

Nervová sústava

Slepé mapy: stredné

Nervová soustava obecně

Príbehy: ľahké

Součásti nervové soustavy, onemocnění

Príbehy: stredné

Nervová sústava

Rozhodovačka: stredné

Zrak

Zrak

Príbehy: stredné

Zrak

Rozhodovačka: stredné

Sluch a ďalšie zmysly

Sluch a ďalšie zmysly

Príbehy: stredné

Sluch a ďalšie zmysly

Rozhodovačka: stredné

Zmysly: mix

Zmysly: mix

Slepé mapy: stredné

Zmysly: mix

Pexeso: stredné

Zmysly: mix

Poznávačka: stredné

Zmysly: mix

Rozhodovačka: stredné

Zmysly: mix

Príbehy: stredné

Zmysly: mix

Rozhodovačka: ľahké

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Rozhodovačka: stredné

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Poznávačka: stredné

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Pexeso: stredné

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Slepé mapy: stredné

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Rozhodovačka: ľahké

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Rozhodovačka: ťažké

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Príbehy: stredné

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Rozhodovačka: stredné

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Rozhodovačka: ľahké

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Rozhodovačka: ťažké

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Príbehy: stredné

Pohlavná sústava: mix

Pohlavná sústava: mix

Rozhodovačka: ľahké

Pohlavná sústava: mix

Rozhodovačka: stredné

Pohlavná sústava: mix

Príbehy: stredné

Ľudské telo: mix

Ľudské telo: mix

Rozhodovačka: ľahké

Ľudské telo: mix

Rozhodovačka: stredné

Ľudské telo: mix

Rozhodovačka: ťažké

Ontogenéza človeka

Ontogenéza človeka

Rozhodovačka: stredné

Biológia: Ekológia a ochrana životného prostredia

Abiotické faktory (podmienky života na Zemi – neživá príroda)

Abiotické faktory (podmienky života na Zemi – neživá príroda)

Rozhodovačka: stredné

Biotické faktory

Biotické faktory

Príbehy: stredné

Ekológia: mix

Ekológia: mix

Príbehy: stredné

Ochrana území a druhov

Ochrana území a druhov

Rozhodovačka: stredné

Ovzdušie a klíma

Ovzdušie a klíma

Rozhodovačka: stredné

Voda, krajina, produkcia potravín

Voda, krajina, produkcia potravín

Rozhodovačka: stredné

Odpady, životné prostredie a zdravie človeka

Odpady, životné prostredie a zdravie človeka

Rozhodovačka: stredné

Ochrana životného prostredia: mix

Ochrana životného prostredia: mix

Rozhodovačka: stredné

Biológia: Geológia (neživá príroda)

Stavba zeme

Stavba zeme

Rozhodovačka: stredné

Minerály a ich vlastnosti

Minerály a ich vlastnosti

Rozhodovačka: stredné

Minerály a ich vlastnosti

Pojmy vo vetách: stredné

Systém a príklady minerálov

Systém a príklady minerálov

Rozhodovačka: stredné

Systém a príklady minerálov

Príbehy: stredné

Usadené horniny

Usadené horniny

Príbehy: stredné

Usadené horniny

Rozhodovačka: stredné

Vyvreté horniny

Vyvreté horniny

Pojmy vo vetách: stredné

Vyvreté horniny

Rozhodovačka: stredné

Premenené horniny

Premenené horniny

Rozhodovačka: stredné

Horniny: mix

Horniny: mix

Rozhodovačka: stredné

Minerály a horniny: mix

Minerály a horniny: mix

Rozhodovačka: stredné

Minerály a horniny: mix

Otázky: stredné

Vonkajšie geologické deje

Vonkajšie geologické deje

Rozhodovačka: stredné

Vonkajšie geologické deje

Príbehy: stredné

Vonkajšie geologické deje

Poznávačka: stredné

Vonkajšie geologické deje

Pexeso: stredné

Vonkajšie geologické deje

Slepé mapy: stredné

Vnější geologické děje: příklady

Poznávačka: stredné

Vnější geologické děje: původci

Otázky: ľahké

Vnější geologické děje: příklady

Pexeso: stredné

Vnější geologické děje: příklady

Otázky: stredné

Vnútorné geologické deje

Vnútorné geologické deje

Rozhodovačka: stredné

Vnútorné geologické deje

Príbehy: stredné

Vnútorné geologické deje

Slepé mapy: stredné

Vnútorné geologické deje

Pexeso: stredné

Pôdy

Pôdy

Pojmy vo vetách: stredné

Pôdy

Rozhodovačka: ľahké

Pôdy

Rozhodovačka: stredné

Geologické obdobia

Geologické obdobia

Príbehy: stredné

Geologické obdobia

Rozhodovačka: ľahké

Geologické obdobia

Rozhodovačka: stredné

Geológia: mix

Geológia: mix

Rozhodovačka: stredné

Zemepis: Svet

Štáty a kontinenty

Štáty a kontinenty

Otázky: stredné

Štáty a kontinenty

Otázky: ľahké

Svet mestá

Svet mestá

Slepé mapy: ľahké

Svet mestá

Slepé mapy: stredné

Svet mestá

Slepé mapy: ťažké

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Vekové pyramídy

Pexeso: ťažké

Najvyššie hory štátov sveta

Pexeso: ľahké

Najvyššie hory štátov sveta

Pexeso: stredné

Najvyššie hory štátov sveta

Pexeso: ťažké

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Slepé mapy: ľahké

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Slepé mapy: stredné

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Slepé mapy: ťažké

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Pexeso: ľahké

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Pexeso: stredné

Populace států světa

Rozhodovačka: ľahké

Populace států světa

Rozhodovačka: stredné

Populace států světa

Rozhodovačka: ťažké

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Rozhodovačka: ľahké

Náboženství ve světě

Rozhodovačka: stredné

Zaměstnanost v odvětvích

Rozhodovačka: ľahké

Svet štáty vlajky

Svet štáty vlajky

Poznávačka: ľahké

Svet štáty vlajky

Poznávačka: stredné

Svet štáty vlajky

Poznávačka: ťažké

Svet štáty vlajky

Otázky: ľahké

Svet štáty vlajky

Otázky: stredné

Svet štáty vlajky

Otázky: ťažké

Svet štáty vlajky

Pexeso: ľahké

Svet štáty vlajky

Pexeso: stredné

Svet štáty vlajky

Pexeso: ťažké

Svet rieky

Svet rieky

Slepé mapy: ľahké

Svet rieky

Slepé mapy: stredné

Svet rieky

Slepé mapy: ťažké

Svet pohoria

Svet pohoria

Slepé mapy: stredné

Svet: mix

Pamätihodnosti (fotky)

Pexeso: stredné

Pamätihodnosti (fotky)

Otázky: stredné

Zemepis: Európa

Európa štáty

Európa štáty

Poznávačka: ťažké

Európa štáty

Poznávačka: ľahké

Európa štáty

Poznávačka: stredné

Európa štáty

Pexeso: ťažké

Európa štáty

Slepé mapy: ľahké

Európa štáty

Slepé mapy: stredné

Európa štáty

Slepé mapy: ťažké

Európa štáty

Pexeso: ľahké

Európa štáty

Pexeso: stredné

Európa hlavné mestá

Európa hlavné mestá

Pexeso: stredné

Európa mestá

Evropská města a státy

Otázky: ľahké

Evropská města a státy

Otázky: stredné

Európa mestá

Poznávačka: stredné

Európa mestá

Poznávačka: ľahké

Európa mestá

Slepé mapy: ľahké

Európa mestá

Slepé mapy: stredné

Európa mestá

Slepé mapy: ťažké

Európa mestá

Pexeso: stredné

Európa mestá

Pexeso: ľahké

Európa mestá

Pexeso: ťažké

Európa štáty vlajky

Európa štáty vlajky

Poznávačka: ľahké

Európa štáty vlajky

Poznávačka: stredné

Európa štáty vlajky

Otázky: ľahké

Európa štáty vlajky

Otázky: stredné

Európa štáty vlajky

Pexeso: ľahké

Európa štáty vlajky

Pexeso: stredné

Európa rieky

Európa rieky

Poznávačka: stredné

Európa rieky

Poznávačka: ťažké

Európa rieky

Slepé mapy: stredné

Európa rieky

Slepé mapy: ťažké

Európa rieky

Pexeso: ťažké

Európa rieky

Pexeso: stredné

Európa moria

Európa moria

Poznávačka: stredné

Európa moria

Slepé mapy: stredné

Európa moria

Pexeso: stredné

Európa hory

Európa hory

Poznávačka: stredné

Európa hory

Slepé mapy: stredné

Európa hory

Pexeso: stredné

Európske jazyky

Európske jazyky

Rozhodovačka: stredné

Európske jazyky

Pexeso: stredné

Európa: mix

Regiony evropských států

Otázky: stredné

Chémia: Základné chemické výpočty

Látkové množstvo, molárna hmotnosť

Látkové množstvo, molárna hmotnosť

Rozhodovačka: stredné

Látková koncentrácia

Látková koncentrácia

Rozhodovačka: stredné

Hmotnostný zlomok

Hmotnostný zlomok

Rozhodovačka: stredné

Chémia: Anorganická chémia

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Príbehy: stredné

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Otázky: stredné

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Pexeso: stredné

Vzácné plyny, halogény

Vzácné plyny, halogény

Rozhodovačka: stredné

Dusík, síra, fosfor, uhlík

Dusík, síra, fosfor, uhlík

Rozhodovačka: stredné

Alkalické kovy

Alkalické kovy

Rozhodovačka: stredné

Alkalické kovy

Rozhodovačka: ťažké

Kovy alkalických zemín

Kovy alkalických zemín

Rozhodovačka: stredné

Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix

Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix

Rozhodovačka: stredné

Ďalšie kovy

Ďalšie kovy

Príbehy: stredné

Halogenidy

Halogenidy

Pexeso: ťažké

Halogenidy

Otázky: ľahké

Halogenidy

Otázky: stredné

Halogenidy

Otázky: ťažké

Halogenidy

Rozhodovačka: stredné

Halogenidy

Poznávačka: ľahké

Halogenidy

Poznávačka: stredné

Halogenidy

Poznávačka: ťažké

Halogenidy

Pexeso: ľahké

Halogenidy

Pexeso: stredné

Oxidy

Oxidy

Rozhodovačka: stredné

Oxidy

Poznávačka: ľahké

Oxidy

Poznávačka: stredné

Oxidy

Otázky: ľahké

Oxidy

Otázky: stredné

Oxidy

Pexeso: ľahké

Oxidy

Pexeso: stredné

Oxidy

Pojmy vo vetách: stredné

Sulfidy

Sulfidy

Otázky: stredné

Sulfidy

Pexeso: stredné

Sulfidy

Poznávačka: stredné

Kyseliny a hydroxidy

Kyseliny a hydroxidy

Poznávačka: stredné

Kyseliny a hydroxidy

Pexeso: stredné

Kyseliny a hydroxidy

Otázky: stredné

Kyseliny a hydroxidy

Rozhodovačka: stredné

Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH

Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH

Rozhodovačka: stredné

Soli

Soli

Poznávačka: stredné

Soli

Pexeso: stredné

Soli

Otázky: stredné
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia