Biológia: Podľa prostredia (ekologický prírodopis)

Hospodárske zvieratá

Hospodárske zvieratá

Rozhodovačka: stredné

Biológia: Rastliny

Rastliny všeobecne, koreň

Rastliny všeobecne, koreň

Rozhodovačka: stredné

Rastliny všeobecne, koreň

Rozhodovačka: ťažké

Rastliny všeobecne, koreň

Príbehy: stredné

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Príbehy: stredné

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Rozhodovačka: stredné

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Rozhodovačka: ťažké

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Príbehy: stredné

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Rozhodovačka: stredné

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Rozhodovačka: ťažké

Plody, semená a ich šírenie

Plody, semená a ich šírenie

Príbehy: stredné

Plody, semená a ich šírenie

Rozhodovačka: stredné

Plody, semená a ich šírenie

Rozhodovačka: ťažké

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Príbehy: stredné

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Rozhodovačka: stredné

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Rozhodovačka: ťažké

Machorasty

Machorasty

Rozhodovačka: stredné

Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty

Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty

Rozhodovačka: stredné

Nahosemenné rastliny

Nahosemenné rastliny

Príbehy: stredné

Nahosemenné rastliny

Rozhodovačka: stredné

Nahosemenné rastliny

Rozhodovačka: ťažké

Listnaté stromy a kry

Listnaté stromy a kry

Príbehy: stredné

Listnaté stromy a kry

Rozhodovačka: ľahké

Listnaté stromy a kry

Rozhodovačka: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Byliny v lese, kríkové poschodie

Poznávačka: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Pexeso: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Otázky: stredné

Byliny v lese, kríkové poschodie

Príbehy: stredné

Vodné rastliny

Vodné rastliny

Príbehy: stredné

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Príbehy: stredné

Okrasné a izbové rastliny

Okrasné a izbové rastliny

Príbehy: stredné

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Príbehy: stredné

Poľné plodiny a buriny

Poľné plodiny a buriny

Rozhodovačka: ľahké

Poľné plodiny a buriny

Rozhodovačka: stredné

Poľné plodiny a buriny

Príbehy: stredné

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Príbehy: stredné

Mäsožravé rastliny

Mäsožravé rastliny

Rozhodovačka: stredné

Mäsožravé rastliny

Rozhodovačka: ťažké

Sukulenty, parazity, invazívne rastliny

Sukulenty, parazity, invazívne rastliny

Príbehy: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Jedovaté a liečivé rastliny

Otázky: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Pexeso: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Poznávačka: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Iskerníkovité, kapustovité

Poznávačka: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Pexeso: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Otázky: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Rozhodovačka: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Príbehy: stredné

Ružovité, bôbovité

Ružovité, bôbovité

Rozhodovačka: stredné

Ružovité, bôbovité

Príbehy: stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Mrkvovité, hluchavkovité

Príbehy: stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Rozhodovačka: stredné

Ľuľkovité, astrovité

Ľuľkovité, astrovité

Príbehy: stredné

Ľuľkovité, astrovité

Rozhodovačka: stredné

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Rozhodovačka: stredné

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Rozhodovačka: ťažké

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Príbehy: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Rozhodovačka: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Poznávačka: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Pexeso: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Otázky: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Rozhodovačka: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Príbehy: stredné

Biológia: Živočíchy

Správanie sa živočíchov

Správanie sa živočíchov

Rozhodovačka: stredné

Pŕhlivce

Pŕhlivce

Príbehy: stredné

Ploskavce

Ploskavce

Rozhodovačka: stredné

Hlístovce

Hlístovce

Rozhodovačka: stredné

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Rozhodovačka: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Lastúrniky, hlavonožce

Rozhodovačka: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Poznávačka: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Pexeso: stredné

Lastúrniky, hlavonožce

Otázky: stredné

Mäkkýše: mix

Mäkkýše: mix

Príbehy: stredné

Mäkkýše: mix

Rozhodovačka: stredné

Mäkkýše: mix

Poznávačka: stredné

Mäkkýše: mix

Pexeso: stredné

Mäkkýše: mix

Otázky: stredné

Pavúkovce

Pavúkovce

Príbehy: stredné

Viacnôžky

Viacnôžky

Rozhodovačka: stredné

Kôrovce

Kôrovce

Poznávačka: stredné

Kôrovce

Pexeso: stredné

Kôrovce

Otázky: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Hmyz s premenou nedokonalou

Príbehy: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Poznávačka: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Otázky: stredné

Hmyz s premenou nedokonalou

Pexeso: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Hmyz s premenou dokonalou

Príbehy: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Poznávačka: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Otázky: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Pexeso: ľahké

Hmyz s premenou dokonalou

Rozhodovačka: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Poznávačka: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Otázky: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Pexeso: stredné

Hmyz: mix

Hmyz: mix

Rozhodovačka: stredné

Hmyz: mix

Pexeso: stredné

Hmyz: mix

Príbehy: stredné

Hmyz: mix

Otázky: stredné

Hmyz: mix

Poznávačka: stredné

Bezstavovce: mix

Bezstavovce: mix

Otázky: stredné

Bezstavovce: mix

Poznávačka: stredné

Bezstavovce: mix

Pexeso: stredné

Paryby

Paryby

Poznávačka: stredné

Paryby

Otázky: stredné

Paryby

Pexeso: stredné

Lúčoplutvovce

Lúčoplutvovce

Príbehy: stredné

Exotické ryby

Pexeso: ľahké

Exotické ryby

Otázky: ľahké

Exotické ryby

Poznávačka: ľahké

Obojživelníky

Obojživelníky

Rozhodovačka: stredné

Obojživelníky

Poznávačka: stredné

Obojživelníky

Otázky: stredné

Obojživelníky

Pexeso: stredné

Plazy

Plazy

Rozhodovačka: ťažké

Plazy

Rozhodovačka: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Príbehy: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Poznávačka: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Otázky: stredné

Bežce, kurotvaré, holubotvaré a vodné vtáky

Pexeso: stredné

Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie

Sovy, dravce, sokolotvaré, ďatľotvaré a ďalšie

Príbehy: stredné

Spevavce

Spevavce

Príbehy: stredné

Vtáky: mix

Vtáky: mix

Príbehy: stredné

Exotické zvieratá: vtáky

Exotické zvieratá: vtáky

Pexeso: ľahké

Exotické zvieratá: vtáky

Poznávačka: ľahké

Exotické zvieratá: vtáky

Otázky: ľahké

Čím sa živia exotické vtáky

Čím sa živia exotické vtáky

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia vtáky Slovenska

Čím sa živia vtáky Slovenska

Rozhodovačka: stredné

Čím sa živia vtáky Slovenska

Rozhodovačka: ťažké

Cicavce všeobecne, vajcorodé, vačkovce

Cicavce všeobecne, vajcorodé, vačkovce

Rozhodovačka: ľahké

Cicavce všeobecne, vajcorodé, vačkovce

Rozhodovačka: stredné

Šelmy

Šelmy

Príbehy: stredné

Šelmy

Rozhodovačka: stredné

Šelmy

Rozhodovačka: ťažké

Hlodavce a dvojitozubce

Hlodavce a dvojitozubce

Príbehy: stredné

Hlodavce a dvojitozubce

Rozhodovačka: ľahké

Hlodavce a dvojitozubce

Rozhodovačka: stredné

Hlodavce a dvojitozubce

Pexeso: stredné

Hlodavce a dvojitozubce

Pexeso: ťažké

Hlodavce a dvojitozubce

Otázky: stredné

Hlodavce a dvojitozubce

Otázky: ťažké

Hlodavce a dvojitozubce

Poznávačka: stredné

Hlodavce a dvojitozubce

Poznávačka: ťažké

Párnokopytníky, veľryby

Párnokopytníky, veľryby

Príbehy: stredné

Párnokopytníky, veľryby

Rozhodovačka: ľahké

Párnokopytníky, veľryby

Rozhodovačka: stredné

Párnokopytníky, veľryby

Rozhodovačka: ťažké

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Rozhodovačka: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Príbehy: stredné

Cicavce: mix

Cicavce: mix

Rozhodovačka: ľahké

Cicavce: mix

Rozhodovačka: stredné

Cicavce: mix

Príbehy: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Exotické zvieratá: cicavce

Poznávačka: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: ľahké

Exotické zvieratá: cicavce

Poznávačka: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Poznávačka: ťažké

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: ťažké

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: ťažké

Čím sa živia exotické cicavce

Čím sa živia exotické cicavce

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia cicavce Slovenska

Čím sa živia cicavce Slovenska

Rozhodovačka: ľahké

Čím sa živia cicavce Slovenska

Rozhodovačka: stredné

Kde žijú cicavce Slovenska

Kde žijú cicavce Slovenska

Rozhodovačka: ľahké

Biológia: Človek

Úvod do biológie človeka, tkanivá

Úvod do biológie človeka, tkanivá

Rozhodovačka: stredné

Kostra všeobecne

Kostra všeobecne

Rozhodovačka: stredné

Kosti v tele

Kosti v tele

Rozhodovačka: ľahké

Kosti v tele

Rozhodovačka: stredné

Kosti v tele

Poznávačka: stredné

Kosti v tele

Slepé mapy: stredné

Kosti v tele

Pexeso: stredné

Kosti v tele

Poznávačka: ťažké

Kosti v tele

Slepé mapy: ťažké

Kosti v tele

Pexeso: ťažké

Kosti v tele

Poznávačka: ľahké

Kosti v tele

Pexeso: ľahké

Kosti v tele

Slepé mapy: ľahké

Kostra a kĺby: mix

Kostra a kĺby: mix

Rozhodovačka: ľahké

Kostra a kĺby: mix

Rozhodovačka: stredné

Kostra a kĺby: mix

Príbehy: stredné

Svalstvo

Svalstvo

Rozhodovačka: ľahké

Svalstvo

Rozhodovačka: stredné

Krv

Krv

Rozhodovačka: stredné

Srdce, cievy, krvný obeh

Srdce, cievy, krvný obeh

Rozhodovačka: stredné

Srdce, cievy, krvný obeh

Príbehy: stredné

Obehová sústava: mix

Obehová sústava: mix

Rozhodovačka: stredné

Obehová sústava: mix

Rozhodovačka: ľahké

Obehová sústava: mix

Príbehy: stredné

Dýchacia sústava

Dýchacia sústava

Poznávačka: stredné

Dýchacia sústava

Slepé mapy: stredné

Dýchacia sústava

Pexeso: stredné

Dýchacia sústava

Príbehy: stredné

Dýchacia sústava

Rozhodovačka: ľahké

Dýchacia sústava

Rozhodovačka: stredné

Dýchacia sústava

Rozhodovačka: ťažké

Tráviaca sústava

Tráviaca sústava

Príbehy: stredné

Tráviaca sústava

Rozhodovačka: ľahké

Tráviaca sústava

Rozhodovačka: ťažké

Tráviaca sústava

Rozhodovačka: stredné

Tráviaca sústava

Poznávačka: stredné

Tráviaca sústava

Slepé mapy: stredné

Tráviaca sústava

Pexeso: stredné

Vylučovacia sústava

Vylučovacia sústava

Príbehy: stredné

Vylučovacia sústava

Poznávačka: stredné

Vylučovacia sústava

Slepé mapy: stredné

Vylučovacia sústava

Pexeso: stredné

Vylučovacia sústava

Rozhodovačka: stredné

Koža

Koža

Príbehy: stredné

Koža

Rozhodovačka: ľahké

Koža

Rozhodovačka: stredné

Lymfatická sústava a imunita

Lymfatická sústava a imunita

Rozhodovačka: stredné

Lymfatická sústava a imunita

Rozhodovačka: ťažké

Lymfatická sústava a imunita

Príbehy: stredné

Hormonálna sústava

Hormonálna sústava

Rozhodovačka: stredné

Hormonálna sústava

Príbehy: stredné

Nervová sústava

Nervová sústava

Poznávačka: stredné

Nervová sústava

Pexeso: stredné

Nervová sústava

Slepé mapy: stredné

Nervová sústava vo všeobecnosti

Príbehy: ľahké

Súčasti nervovej sústavy, ochorenia

Príbehy: stredné

Nervová sústava

Rozhodovačka: ľahké

Nervová sústava

Rozhodovačka: stredné

Zrak

Zrak

Rozhodovačka: ľahké

Zrak

Príbehy: stredné

Zrak

Rozhodovačka: stredné

Sluch a ďalšie zmysly

Sluch a ďalšie zmysly

Rozhodovačka: ľahké

Sluch a ďalšie zmysly

Príbehy: stredné

Sluch a ďalšie zmysly

Rozhodovačka: stredné

Zmysly: mix

Zmysly: mix

Rozhodovačka: stredné

Zmysly: mix

Príbehy: stredné

Zmysly: mix

Rozhodovačka: ľahké

Pohlavná sústava mužov

Pohlavná sústava mužov

Rozhodovačka: stredné

Pohlavná sústava žien

Pohlavná sústava žien

Rozhodovačka: stredné

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Rozhodovačka: stredné

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Poznávačka: stredné

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Pexeso: stredné

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Slepé mapy: stredné

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Rozhodovačka: ľahké

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Rozhodovačka: ťažké

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Príbehy: stredné

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Rozhodovačka: stredné

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Rozhodovačka: ľahké

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Rozhodovačka: ťažké

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Príbehy: stredné

Rozmnožovanie človeka: mix

Rozmnožovanie človeka: mix

Rozhodovačka: ľahké

Rozmnožovanie človeka: mix

Rozhodovačka: stredné

Rozmnožovanie človeka: mix

Príbehy: stredné

Ľudské telo: mix

Ľudské telo: mix

Príbehy: stredné

Ľudské telo: mix

Rozhodovačka: ľahké

Ľudské telo: mix

Rozhodovačka: stredné

Ľudské telo: mix

Rozhodovačka: ťažké

Ontogenéza človeka

Ontogenéza človeka

Rozhodovačka: stredné

Chémia: Anorganická chémia

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Príbehy: stredné

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Otázky: stredné

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Pexeso: stredné

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka: stredné

Vzácne plyny, halogény

Vzácne plyny, halogény

Rozhodovačka: stredné

Dusík, síra, fosfor, uhlík

Dusík, síra, fosfor, uhlík

Rozhodovačka: stredné

Alkalické kovy

Alkalické kovy

Rozhodovačka: stredné

Alkalické kovy

Rozhodovačka: ťažké

Kovy alkalických zemín

Kovy alkalických zemín

Rozhodovačka: stredné

Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix

Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix

Rozhodovačka: stredné

Prechodné a ďalšie kovy: mix

Prechodné a ďalšie kovy: mix

Príbehy: stredné

Halogenidy

Halogenidy

Pexeso: ťažké

Halogenidy

Otázky: ľahké

Halogenidy

Otázky: stredné

Halogenidy

Otázky: ťažké

Halogenidy

Rozhodovačka: stredné

Halogenidy

Poznávačka: ľahké

Halogenidy

Poznávačka: stredné

Halogenidy

Poznávačka: ťažké

Halogenidy

Pexeso: ľahké

Halogenidy

Pexeso: stredné

Oxidy

Oxidy

Rozhodovačka: stredné

Oxidy

Poznávačka: ľahké

Oxidy

Poznávačka: stredné

Oxidy

Otázky: ľahké

Oxidy

Otázky: stredné

Oxidy

Pexeso: ľahké

Oxidy

Pexeso: stredné

Sulfidy

Sulfidy

Otázky: stredné

Sulfidy

Pexeso: stredné

Sulfidy

Poznávačka: stredné

Kyseliny a hydroxidy

Kyseliny a hydroxidy

Poznávačka: stredné

Kyseliny a hydroxidy

Pexeso: stredné

Kyseliny a hydroxidy

Otázky: stredné

Kyseliny a hydroxidy

Rozhodovačka: stredné

Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH

Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH

Rozhodovačka: stredné

Soli

Soli

Poznávačka: stredné

Soli

Pexeso: stredné

Soli

Otázky: stredné
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia