Biológia: Všeobecná biológia, mikrobiológia, genetika

Úvod do biológie, znaky živých sústav

Úvod do biológie, znaky živých sústav

Rozhodovačka: stredné

Úvod do biológie, znaky živých sústav

Rozhodovačka: ťažké

Biológia: pojmy

Biológia: pojmy

Poznávačka: stredné

Biológia: pojmy

Poznávačka: ťažké

Biológia: pojmy

Pexeso: stredné

Biológia: pojmy

Pexeso: ťažké

Biológia: pojmy

Otázky: stredné

Biológia: pojmy

Otázky: ťažké

Biologické odbory

Biologické odbory

Rozhodovačka: stredné

Biologické odbory

Pexeso: stredné

Biologické odbory

Otázky: stredné

Astrobiológia

Astrobiológia

Rozhodovačka: stredné

Bunka všeobecne

Bunka všeobecne

Príbehy: stredné

Bunka všeobecne

Rozhodovačka: stredné

Bunka všeobecne

Rozhodovačka: ťažké

Bunka: pojmy

Bunka: pojmy

Poznávačka: stredné

Bunka: pojmy

Poznávačka: ťažké

Bunka: pojmy

Otázky: stredné

Bunka: pojmy

Pexeso: stredné

Bunka: pojmy

Pexeso: ťažké

Bunka: pojmy

Otázky: ťažké

Súčasti bunky na schémach

Súčasti bunky na schémach

Poznávačka: stredné

Súčasti bunky na schémach

Otázky: stredné

Súčasti bunky na schémach

Pexeso: stredné

Bunkový cyklus, delenie buniek

Bunkový cyklus, delenie buniek

Rozhodovačka: stredné

Bunkový cyklus, delenie buniek

Rozhodovačka: ťažké

Vírusy

Vírusy

Príbehy: stredné

Vírusy

Rozhodovačka: ťažké

Baktérie

Baktérie

Príbehy: stredné

Baktérie

Rozhodovačka: ťažké

Bakteriálne a vírusové onemocnenia

Bakteriálne a vírusové onemocnenia

Poznávačka: stredné

Bakteriálne a vírusové onemocnenia

Otázky: stredné

Bakteriálne a vírusové onemocnenia

Pexeso: stredné

Prvoky, protisty

Prvoky, protisty

Príbehy: stredné

Dedičnosť a rozmnožovanie

Dedičnosť a rozmnožovanie

Príbehy: stredné

Dedičnosť a rozmnožovanie

Rozhodovačka: stredné

Nukleové kyseliny, proteosyntéza

Nukleové kyseliny, proteosyntéza

Rozhodovačka: ľahké

Nukleové kyseliny, proteosyntéza

Príbehy: stredné

Nukleové kyseliny, proteosyntéza

Rozhodovačka: ťažké

Nukleové kyseliny, proteosyntéza

Rozhodovačka: stredné

Prejavy a dedičnosť znakov, kríženie

Prejavy a dedičnosť znakov, kríženie

Rozhodovačka: stredné

Prejavy a dedičnosť znakov, kríženie

Rozhodovačka: ťažké

Typy znakov, dedičné choroby

Typy znakov, dedičné choroby

Rozhodovačka: stredné

Typy znakov, dedičné choroby

Príbehy: stredné

Typy znakov, dedičné choroby

Rozhodovačka: ťažké

Praktické využitie genetiky

Praktické využitie genetiky

Príbehy: stredné

Genetika: mix

Genetika: mix

Príbehy: stredné

Genetika: mix

Poznávačka: ťažké

Genetika: mix

Otázky: ťažké

Biológia: Rastliny

Rastliny všeobecne, koreň

Rastliny všeobecne, koreň

Rozhodovačka: ťažké

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Rozhodovačka: ťažké

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Rozhodovačka: stredné

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Rozhodovačka: ťažké

Plody, semená a ich šírenie

Plody, semená a ich šírenie

Rozhodovačka: ťažké

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Poznávačka: ťažké

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Pexeso: ťažké

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Otázky: ťažké

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Poznávačka: stredné

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Otázky: stredné

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Rozhodovačka: ťažké

Riasy

Riasy

Rozhodovačka: ťažké

Machorasty

Machorasty

Rozhodovačka: ťažké

Machorasty

Poznávačka: ťažké

Machorasty

Pexeso: ťažké

Machorasty

Otázky: ťažké

Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty

Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty

Rozhodovačka: ťažké

Nahosemenné rastliny

Nahosemenné rastliny

Poznávačka: ťažké

Nahosemenné rastliny

Pexeso: ťažké

Nahosemenné rastliny

Otázky: ťažké

Nahosemenné rastliny

Rozhodovačka: stredné

Nahosemenné rastliny

Rozhodovačka: ťažké

Listnaté stromy a kry

Listnaté stromy a kry

Rozhodovačka: stredné

Listnaté stromy a kry

Rozhodovačka: ťažké

Vodné rastliny

Vodné rastliny

Pexeso: stredné

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Lúky, stepi, pastviny, kroviny, rumiská

Pexeso: stredné

Okrasné a izbové rastliny

Okrasné a izbové rastliny

Pexeso: stredné

Okrasné a izbové rastliny

Poznávačka: stredné

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Ovocie a zelenina, aromatické rastliny

Poznávačka: stredné

Poľné plodiny a buriny

Poľné plodiny a buriny

Pexeso: stredné

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Poznávačka: stredné

Úžitkové rastliny (sub)trópov

Otázky: stredné

Mäsožravé rastliny

Mäsožravé rastliny

Poznávačka: stredné

Mäsožravé rastliny

Pexeso: stredné

Mäsožravé rastliny

Otázky: stredné

Mäsožravé rastliny

Rozhodovačka: stredné

Mäsožravé rastliny

Rozhodovačka: ťažké

Sukulenty, parazity, invazívne rastliny

Sukulenty, parazity, invazívne rastliny

Poznávačka: stredné

Sukulenty, parazity, invazívne rastliny

Pexeso: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Jedovaté a liečivé rastliny

Otázky: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Pexeso: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Poznávačka: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Iskerníkovité, kapustovité

Rozhodovačka: ťažké

Ružovité, bôbovité

Ružovité, bôbovité

Rozhodovačka: ťažké

Mrkvovité, hluchavkovité

Mrkvovité, hluchavkovité

Príbehy: stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Rozhodovačka: ťažké

Ľuľkovité, astrovité

Ľuľkovité, astrovité

Rozhodovačka: ťažké

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Rozhodovačka: ťažké

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Príbehy: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Rozhodovačka: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Rozhodovačka: ťažké

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Rozhodovačka: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Rozhodovačka: ťažké

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Príbehy: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Pojmy vo vetách: stredné

Biológia: Živočíchy

Živočíchy: pojmy

Živočíchy: pojmy

Poznávačka: stredné

Živočíchy: pojmy

Pexeso: stredné

Živočíchy: pojmy

Otázky: stredné

Pŕhlivce

Pŕhlivce

Rozhodovačka: ťažké

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Mäkkýše všeobecne, ulitníky

Rozhodovačka: ťažké

Lastúrniky, hlavonožce

Lastúrniky, hlavonožce

Rozhodovačka: ťažké

Mäkkýše: mix

Mäkkýše: mix

Rozhodovačka: ťažké

Pavúkovce

Pavúkovce

Rozhodovačka: ťažké

Viacnôžky

Viacnôžky

Rozhodovačka: stredné

Kôrovce

Kôrovce

Rozhodovačka: ťažké

Hmyz s premenou dokonalou

Hmyz s premenou dokonalou

Rozhodovačka: stredné

Hmyz s premenou dokonalou

Pexeso: ťažké

Hmyz s premenou dokonalou

Otázky: ťažké

Hmyz s premenou dokonalou

Poznávačka: ťažké

Hmyz: mix

Hmyz: mix

Príbehy: stredné

Lúčoplutvovce

Lúčoplutvovce

Rozhodovačka: ťažké

Lúčoplutvovce

Otázky: stredné

Lúčoplutvovce

Pexeso: stredné

Lúčoplutvovce

Poznávačka: stredné

Obojživelníky

Obojživelníky

Rozhodovačka: ťažké

Plazy

Plazy

Rozhodovačka: ťažké

Plazy

Pexeso: ťažké

Vtáky: mix

Vtáky: mix

Poznávačka: ťažké

Vtáky: mix

Otázky: stredné

Vtáky: mix

Otázky: ťažké

Vtáky: mix

Pexeso: stredné

Vtáky: mix

Pexeso: ťažké

Vtáky: mix

Príbehy: stredné

Čím sa živia vtáky Slovenska

Čím sa živia vtáky Slovenska

Rozhodovačka: ťažké

Vtáčie siluety

Vtáčie siluety

Otázky: stredné

Vtáčie siluety

Pexeso: stredné

Cicavce všeobecne, vajcorodé, vačkovce

Cicavce všeobecne, vajcorodé, vačkovce

Rozhodovačka: ťažké

Šelmy

Šelmy

Rozhodovačka: ťažké

Šelmy

Pexeso: ťažké

Šelmy

Otázky: ťažké

Šelmy

Poznávačka: ťažké

Hlodavce a dvojitozubce

Hlodavce a dvojitozubce

Rozhodovačka: stredné

Hlodavce a dvojitozubce

Pexeso: ťažké

Hlodavce a dvojitozubce

Otázky: ťažké

Hlodavce a dvojitozubce

Poznávačka: ťažké

Párnokopytníky, veľryby

Párnokopytníky, veľryby

Rozhodovačka: stredné

Párnokopytníky, veľryby

Rozhodovačka: ťažké

Párnokopytníky, veľryby

Pexeso: stredné

Párnokopytníky, veľryby

Otázky: stredné

Párnokopytníky, veľryby

Poznávačka: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Rozhodovačka: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Pexeso: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Otázky: stredné

Nepárnokopytníky, chobotnáče, netopiere, hmyzožravce, primáty

Poznávačka: stredné

Cicavce: mix

Cicavce: mix

Poznávačka: stredné

Cicavce: mix

Poznávačka: ťažké

Cicavce: mix

Otázky: ťažké

Cicavce: mix

Pexeso: stredné

Cicavce: mix

Pexeso: ťažké

Cicavce: mix

Príbehy: stredné

Stopy cicavcov

Stopy cicavcov

Poznávačka: stredné

Stopy cicavcov

Otázky: stredné

Stopy cicavcov

Pexeso: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Exotické zvieratá: cicavce

Poznávačka: ťažké

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: stredné

Exotické zvieratá: cicavce

Pexeso: ťažké

Exotické zvieratá: cicavce

Otázky: ťažké

Biológia: Človek

Kostra všeobecne

Kostra všeobecne

Rozhodovačka: stredné

Kostra všeobecne

Rozhodovačka: ťažké

Kosti v tele

Kosti v tele

Rozhodovačka: stredné

Kosti v tele

Rozhodovačka: ťažké

Kosti v tele

Poznávačka: stredné

Kosti v tele

Slepé mapy: stredné

Kosti v tele

Pexeso: stredné

Kosti v tele

Poznávačka: ťažké

Kosti v tele

Slepé mapy: ťažké

Kosti v tele

Pexeso: ťažké

Kosti v tele

Poznávačka: ľahké

Kosti v tele

Pexeso: ľahké

Latinské názvy kostí

Latinské názvy kostí

Poznávačka: stredné

Latinské názvy kostí

Pexeso: stredné

Latinské názvy kostí

Otázky: stredné

Kostra a kĺby: mix

Kostra a kĺby: mix

Rozhodovačka: stredné

Kostra a kĺby: mix

Rozhodovačka: ťažké

Kostra a kĺby: mix

Príbehy: stredné

Svalstvo

Svalstvo

Poznávačka: ťažké

Svalstvo

Slepé mapy: ťažké

Svalstvo

Pexeso: ťažké

Svalstvo

Rozhodovačka: stredné

Svalstvo

Rozhodovačka: ťažké

Svalstvo

Poznávačka: stredné

Svalstvo

Slepé mapy: stredné

Svalstvo

Pexeso: stredné

Krv

Krv

Rozhodovačka: stredné

Srdce, cievy, krvný obeh

Srdce, cievy, krvný obeh

Rozhodovačka: stredné

Srdce, cievy, krvný obeh

Príbehy: stredné

Obehová sústava: mix

Obehová sústava: mix

Rozhodovačka: stredné

Obehová sústava: mix

Rozhodovačka: ťažké

Obehová sústava: mix

Slepé mapy: stredné

Obehová sústava: mix

Pexeso: stredné

Obehová sústava: mix

Príbehy: stredné

Dýchacia sústava

Dýchacia sústava

Poznávačka: stredné

Dýchacia sústava

Slepé mapy: stredné

Dýchacia sústava

Pexeso: stredné

Dýchacia sústava

Príbehy: stredné

Dýchacia sústava

Rozhodovačka: stredné

Dýchacia sústava

Rozhodovačka: ťažké

Tráviaca sústava

Tráviaca sústava

Príbehy: stredné

Tráviaca sústava

Rozhodovačka: ťažké

Tráviaca sústava

Rozhodovačka: stredné

Tráviaca sústava

Poznávačka: stredné

Tráviaca sústava

Slepé mapy: stredné

Tráviaca sústava

Pexeso: stredné

Vylučovacia sústava

Vylučovacia sústava

Príbehy: stredné

Vylučovacia sústava

Poznávačka: stredné

Vylučovacia sústava

Slepé mapy: stredné

Vylučovacia sústava

Pexeso: stredné

Vylučovacia sústava

Rozhodovačka: stredné

Koža

Koža

Príbehy: stredné

Koža

Rozhodovačka: stredné

Lymfatická sústava a imunita

Lymfatická sústava a imunita

Rozhodovačka: stredné

Lymfatická sústava a imunita

Rozhodovačka: ťažké

Lymfatická sústava a imunita

Príbehy: stredné

Hormonálna sústava

Hormonálna sústava

Rozhodovačka: stredné

Hormonálna sústava

Príbehy: stredné

Nervová sústava

Nervová sústava

Poznávačka: stredné

Nervová sústava

Pexeso: stredné

Nervová sústava

Slepé mapy: stredné

Nervová sústava vo všeobecnosti

Príbehy: ľahké

Súčasti nervovej sústavy, ochorenia

Príbehy: stredné

Nervová sústava

Rozhodovačka: stredné

Nervová sústava

Rozhodovačka: ťažké

Zrak

Zrak

Príbehy: stredné

Zrak

Rozhodovačka: stredné

Zrak

Rozhodovačka: ťažké

Sluch a ďalšie zmysly

Sluch a ďalšie zmysly

Príbehy: stredné

Sluch a ďalšie zmysly

Rozhodovačka: stredné

Zmysly: mix

Zmysly: mix

Slepé mapy: stredné

Zmysly: mix

Pexeso: stredné

Zmysly: mix

Poznávačka: stredné

Zmysly: mix

Rozhodovačka: stredné

Zmysly: mix

Rozhodovačka: ťažké

Zmysly: mix

Príbehy: stredné

Pohlavná sústava mužov

Pohlavná sústava mužov

Rozhodovačka: stredné

Pohlavná sústava mužov

Rozhodovačka: ťažké

Pohlavná sústava žien

Pohlavná sústava žien

Rozhodovačka: stredné

Pohlavná sústava žien

Rozhodovačka: ťažké

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Rozhodovačka: stredné

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Poznávačka: stredné

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Pexeso: stredné

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Slepé mapy: stredné

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Rozhodovačka: ľahké

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Rozhodovačka: ťažké

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Príbehy: stredné

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Rozhodovačka: stredné

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Rozhodovačka: ťažké

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Príbehy: stredné

Rozmnožovanie človeka: mix

Rozmnožovanie človeka: mix

Rozhodovačka: stredné

Rozmnožovanie človeka: mix

Rozhodovačka: ťažké

Rozmnožovanie človeka: mix

Príbehy: stredné

Ľudské telo: mix

Ľudské telo: mix

Príbehy: stredné

Ľudské telo: mix

Otázky: ťažké

Ľudské telo: mix

Rozhodovačka: ťažké

Ľudské telo: pojmy

Ľudské telo: pojmy

Poznávačka: ťažké

Ľudské telo: pojmy

Otázky: ťažké

Ľudské telo: pojmy

Poznávačka: stredné

Ľudské telo: pojmy

Otázky: stredné

Biológia: Geológia (neživá príroda)

Stavba zeme

Stavba zeme

Rozhodovačka: stredné

Minerály a ich vlastnosti

Minerály a ich vlastnosti

Rozhodovačka: stredné

Minerály a ich vlastnosti

Pojmy vo vetách: stredné

Systém a príklady minerálov

Systém a príklady minerálov

Rozhodovačka: stredné

Systém a príklady minerálov

Príbehy: stredné

Usadené horniny

Usadené horniny

Príbehy: stredné

Usadené horniny

Rozhodovačka: stredné

Vyvreté horniny

Vyvreté horniny

Pojmy vo vetách: ťažké

Premenené horniny

Premenené horniny

Rozhodovačka: stredné

Horniny: mix

Horniny: mix

Rozhodovačka: stredné

Minerály a horniny: mix

Minerály a horniny: mix

Rozhodovačka: stredné

Minerály a horniny: mix

Otázky: stredné

Vonkajšie geologické deje

Vonkajšie geologické deje

Rozhodovačka: stredné

Vonkajšie geologické deje

Príbehy: stredné

Vonkajšie geologické deje

Poznávačka: stredné

Vonkajšie geologické deje

Pexeso: stredné

Vonkajšie geologické deje

Slepé mapy: stredné

Vonkajšie geologické deje: príklady

Poznávačka: stredné

Vonkajšie geologické deje: pôvodcovia

Otázky: ľahké

Vonkajšie geologické deje: príklady

Pexeso: stredné

Vonkajšie geologické deje: príklady

Otázky: stredné

Vnútorné geologické deje

Vnútorné geologické deje

Príbehy: stredné

Vnútorné geologické deje

Slepé mapy: stredné

Vnútorné geologické deje

Pexeso: stredné

Pôdy

Pôdy

Pojmy vo vetách: stredné

Pôdy

Rozhodovačka: ľahké

Pôdy

Rozhodovačka: stredné

Geologické obdobia

Geologické obdobia

Príbehy: stredné

Geologické obdobia

Rozhodovačka: ľahké

Geologické obdobia

Rozhodovačka: stredné

Geológia: mix

Geológia: mix

Poznávačka: stredné

Geológia: mix

Otázky: stredné

Geológia: mix

Rozhodovačka: stredné

Zemepis: Svet

Štáty a kontinenty

Štáty a kontinenty

Otázky: stredné

Svet mestá

Svet mestá

Slepé mapy: stredné

Svet mestá

Slepé mapy: ťažké

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Vekové pyramídy

Pexeso: ťažké

Najvyššie hory štátov sveta

Pexeso: ľahké

Najvyššie hory štátov sveta

Pexeso: stredné

Najvyššie hory štátov sveta

Pexeso: ťažké

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Slepé mapy: stredné

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Slepé mapy: ťažké

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Pexeso: stredné

Populácie štátov sveta

Rozhodovačka: ľahké

Populácie štátov sveta

Rozhodovačka: stredné

Populácie štátov sveta

Rozhodovačka: ťažké

Náboženstvá vo svete

Rozhodovačka: ľahké

Náboženstvo vo svete

Rozhodovačka: stredné

Náboženstvá vo svete

Rozhodovačka: ťažké

Zamestnanosť v odvetviach

Rozhodovačka: ľahké

Zamestnanosť v odvetviach

Rozhodovačka: stredné

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Rozhodovačka: ľahké

Svet štáty (najvýznamnejšie)

Rozhodovačka: stredné

Svet štáty vlajky

Svet štáty vlajky

Rozhodovačka: stredné

Svet štáty vlajky

Rozhodovačka: ťažké

Svet štáty vlajky

Poznávačka: stredné

Svet štáty vlajky

Poznávačka: ťažké

Svet štáty vlajky

Otázky: stredné

Svet štáty vlajky

Otázky: ťažké

Svet štáty vlajky

Rozhodovačka: ľahké

Svet štáty vlajky

Pexeso: stredné

Svet štáty vlajky

Pexeso: ťažké

Svet rieky

Svet rieky

Slepé mapy: stredné

Svet rieky

Slepé mapy: ťažké

Svet: mix

Pamätihodnosti (fotky)

Pexeso: stredné

Pamätihodnosti (fotky)

Otázky: stredné

Svet: mix

Rozhodovačka: ľahké

Svet: mix

Rozhodovačka: stredné

Chémia: Všeobecná chémia

Atóm, prvky

Atóm, prvky

Rozhodovačka: stredné

Atóm, prvky

Rozhodovačka: ťažké

Rádioaktivita

Rádioaktivita

Rozhodovačka: stredné

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Rozhodovačka: stredné

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Rozhodovačka: ťažké

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Otázky: ľahké

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Otázky: stredné

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Otázky: ťažké

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Pexeso: ľahké

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Pexeso: stredné

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Pexeso: ťažké

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Poznávačka: ľahké

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Poznávačka: stredné

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Poznávačka: ťažké

Chemická väzba, molekuly, ióny

Chemická väzba, molekuly, ióny

Rozhodovačka: ťažké

Chemická väzba, molekuly, ióny

Rozhodovačka: stredné

Prvky, molekuly a počet častíc

Prvky, molekuly a počet častíc

Otázky: stredné

Prvky, molekuly a počet častíc

Rozhodovačka: stredné

Príklady iónov

Príklady iónov

Otázky: stredné

Príklady iónov

Otázky: ťažké

Príklady iónov

Poznávačka: stredné

Príklady iónov

Poznávačka: ťažké

Príklady iónov

Pexeso: stredné

Príklady iónov

Pexeso: ťažké

Úvod do chemických reakcií

Úvod do chemických reakcií

Rozhodovačka: stredné

Vyčíslovanie rovníc

Vyčíslovanie rovníc

Rozhodovačka: stredné

Redoxné reakcie

Redoxné reakcie

Rozhodovačka: ľahké

Redoxné reakcie

Rozhodovačka: stredné

Chemické reakcie: mix

Chemické reakcie: mix

Rozhodovačka: ľahké

Chemické reakcie: mix

Rozhodovačka: stredné

Elektrochémia

Elektrochémia

Rozhodovačka: stredné

Chémia: Anorganická chémia

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka: stredné

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Pojmy vo vetách: stredné

Dusík, síra, fosfor, uhlík

Dusík, síra, fosfor, uhlík

Rozhodovačka: stredné

Alkalické kovy

Alkalické kovy

Rozhodovačka: stredné

Alkalické kovy

Rozhodovačka: ťažké

Kovy alkalických zemín

Kovy alkalických zemín

Rozhodovačka: stredné

Kovy alkalických zemín

Rozhodovačka: ťažké

Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix

Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix

Príbehy: ťažké

Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix

Rozhodovačka: stredné

Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix

Rozhodovačka: ťažké

Prechodné kovy 3.–7. skupiny

Prechodné kovy 3.–7. skupiny

Rozhodovačka: stredné

Prechodné kovy 8.–12. skupiny

Prechodné kovy 8.–12. skupiny

Rozhodovačka: stredné

Prechodné kovy: mix

Prechodné kovy: mix

Rozhodovačka: stredné

Prechodné a ďalšie kovy: mix

Prechodné a ďalšie kovy: mix

Príbehy: stredné

Dvojprvkové zlúčeniny vodíka

Dvojprvkové zlúčeniny vodíka

Poznávačka: stredné

Dvojprvkové zlúčeniny vodíka

Pexeso: stredné

Dvojprvkové zlúčeniny vodíka

Otázky: stredné

Halogenidy

Halogenidy

Pexeso: ťažké

Halogenidy

Otázky: ťažké

Halogenidy

Poznávačka: ťažké

Oxidy

Oxidy

Poznávačka: ťažké

Oxidy

Otázky: stredné

Oxidy

Otázky: ťažké

Oxidy

Pexeso: stredné

Oxidy

Pexeso: ťažké

Oxidy

Pojmy vo vetách: stredné

Sulfidy

Sulfidy

Otázky: stredné

Sulfidy

Otázky: ťažké

Sulfidy

Pexeso: stredné

Sulfidy

Pexeso: ťažké

Sulfidy

Poznávačka: stredné

Sulfidy

Poznávačka: ťažké

Kyseliny a hydroxidy

Kyseliny a hydroxidy

Poznávačka: ťažké

Kyseliny a hydroxidy

Pexeso: ťažké

Kyseliny a hydroxidy

Otázky: ťažké

Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH

Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH

Rozhodovačka: ťažké

Soli

Soli

Poznávačka: ťažké

Soli

Pexeso: ťažké

Soli

Otázky: ťažké

Chémia: Organická chémia

Úvod do organickej chémie

Úvod do organickej chémie

Rozhodovačka: stredné

Zdroje organických látok (ropa, uhlie, zemný plyn)

Zdroje organických látok (ropa, uhlie, zemný plyn)

Rozhodovačka: stredné

Reakcie v organickej chémii, indukční a mezomérny efekt

Reakcie v organickej chémii, indukční a mezomérny efekt

Rozhodovačka: stredné

Uhlovodíky: (cyklo)alkány/alkény/alkýny

Uhlovodíky: (cyklo)alkány/alkény/alkýny

Rozhodovačka: stredné

Uhlovodíky: (cyklo)alkány/alkény/alkýny

Rozhodovačka: ťažké

Uhlovodíky: (cyklo)alkány/alkény/alkýny

Rozhodovačka: ľahké

Aromatické uhlovodíky

Aromatické uhlovodíky

Rozhodovačka: stredné

Aromatické uhlovodíky

Rozhodovačka: ťažké

Uhlovodíky: mix

Uhlovodíky: mix

Rozhodovačka: stredné

Uhlovodíky: mix

Rozhodovačka: ťažké

Uhlovodíky: mix

Poznávačka: ľahké

Uhlovodíky: mix

Poznávačka: stredné

Uhlovodíky: mix

Otázky: ľahké

Uhlovodíky: mix

Otázky: stredné

Uhlovodíky: mix

Pexeso: ľahké

Uhlovodíky: mix

Pexeso: stredné

Pohonné látky

Pohonné látky

Rozhodovačka: stredné

Halogénderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíkov

Halogénderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíkov

Rozhodovačka: ťažké

Halogénderiváty a dusíkaté deriváty uhlovodíkov

Rozhodovačka: stredné

Alkoholy, fenoly, étery

Alkoholy, fenoly, étery

Rozhodovačka: ťažké

Alkoholy, fenoly, étery

Rozhodovačka: stredné

Aldehydy, ketóny

Aldehydy, ketóny

Rozhodovačka: ťažké

Aldehydy, ketóny

Rozhodovačka: stredné

Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny

Rozhodovačka: ťažké

Karboxylové kyseliny

Rozhodovačka: stredné

Deriváty karboxylových kyselín

Deriváty karboxylových kyselín

Rozhodovačka: stredné

Deriváty karboxylových kyselín

Rozhodovačka: ťažké

Deriváty uhlovodíkov: mix

Deriváty uhlovodíkov: mix

Poznávačka: ľahké

Deriváty uhlovodíkov: mix

Poznávačka: stredné

Deriváty uhlovodíkov: mix

Otázky: ľahké

Deriváty uhlovodíkov: mix

Otázky: stredné

Deriváty uhlovodíkov: mix

Otázky: ťažké

Deriváty uhlovodíkov: mix

Pexeso: ľahké

Deriváty uhlovodíkov: mix

Pexeso: stredné

Deriváty uhlovodíkov: mix

Pexeso: ťažké

Deriváty uhlovodíkov: mix

Rozhodovačka: stredné

Deriváty uhlovodíkov: mix

Rozhodovačka: ťažké

Plasty

Plasty

Rozhodovačka: ľahké

Plasty

Rozhodovačka: stredné

Chémia: Názvoslovie

Triviálne názvy

Triviálne názvy

Pexeso: stredné
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia