Biológia: Huby a lišajníky

Huby všeobecne

Huby všeobecne

Rozhodovačka: ťažké

Huby a lišajníky: mix

Huby a lišajníky: mix

Rozhodovačka: stredné

Biológia: Rastliny

Rastliny všeobecne, koreň

Rastliny všeobecne, koreň

Rozhodovačka: ťažké

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Stonka, list, vegetatívne rozmnožovanie

Rozhodovačka: ťažké

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Kvet a súkvetie, opelenie a oplodnenie

Rozhodovačka: ťažké

Plody, semená a ich šírenie

Plody, semená a ich šírenie

Rozhodovačka: ťažké

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Stavba a funkcia rastlinného tela: mix

Rozhodovačka: ťažké

Riasy

Riasy

Rozhodovačka: ťažké

Machorasty

Machorasty

Rozhodovačka: ťažké

Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty

Plavúne, papraďorasty, prasličkorasty

Rozhodovačka: ťažké

Nahosemenné rastliny

Nahosemenné rastliny

Rozhodovačka: stredné

Nahosemenné rastliny

Rozhodovačka: ťažké

Listnaté stromy a kry

Listnaté stromy a kry

Rozhodovačka: stredné

Listnaté stromy a kry

Rozhodovačka: ťažké

Mäsožravé rastliny

Mäsožravé rastliny

Rozhodovačka: stredné

Mäsožravé rastliny

Rozhodovačka: ťažké

Jedovaté a liečivé rastliny

Jedovaté a liečivé rastliny

Otázky: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Pexeso: stredné

Jedovaté a liečivé rastliny

Poznávačka: stredné

Iskerníkovité, kapustovité

Iskerníkovité, kapustovité

Rozhodovačka: ťažké

Ružovité, bôbovité

Ružovité, bôbovité

Rozhodovačka: ťažké

Mrkvovité, hluchavkovité

Mrkvovité, hluchavkovité

Príbehy: stredné

Mrkvovité, hluchavkovité

Rozhodovačka: ťažké

Ľuľkovité, astrovité

Ľuľkovité, astrovité

Rozhodovačka: ťažké

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Vyššie dvojklíčnolisté: mix

Rozhodovačka: ťažké

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Príbehy: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Rozhodovačka: stredné

Čeľade jednoklíčnolistových rastlín

Rozhodovačka: ťažké

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Rozhodovačka: stredné

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Rozhodovačka: ťažké

Krytosemenné rastliny – čeľade: mix

Príbehy: stredné

Biológia: Človek

Kostra všeobecne

Kostra všeobecne

Rozhodovačka: stredné

Kostra všeobecne

Rozhodovačka: ťažké

Kosti v tele

Kosti v tele

Rozhodovačka: stredné

Kosti v tele

Rozhodovačka: ťažké

Kosti v tele

Poznávačka: stredné

Kosti v tele

Pexeso: stredné

Kosti v tele

Poznávačka: ťažké

Kosti v tele

Slepé mapy: ťažké

Kosti v tele

Pexeso: ťažké

Kostra a kĺby: mix

Kostra a kĺby: mix

Rozhodovačka: stredné

Kostra a kĺby: mix

Rozhodovačka: ťažké

Svalstvo

Svalstvo

Rozhodovačka: stredné

Svalstvo

Rozhodovačka: ťažké

Krv

Krv

Rozhodovačka: stredné

Srdce, cievy, krvný obeh

Srdce, cievy, krvný obeh

Rozhodovačka: stredné

Srdce, cievy, krvný obeh

Rozhodovačka: ťažké

Obehová sústava: mix

Obehová sústava: mix

Rozhodovačka: stredné

Obehová sústava: mix

Rozhodovačka: ťažké

Obehová sústava: mix

Príbehy: stredné

Dýchacia sústava

Dýchacia sústava

Poznávačka: stredné

Dýchacia sústava

Slepé mapy: stredné

Dýchacia sústava

Pexeso: stredné

Dýchacia sústava

Rozhodovačka: stredné

Dýchacia sústava

Rozhodovačka: ťažké

Tráviaca sústava

Tráviaca sústava

Rozhodovačka: ťažké

Tráviaca sústava

Rozhodovačka: stredné

Tráviaca sústava

Slepé mapy: stredné

Tráviaca sústava

Pexeso: stredné

Vylučovacia sústava

Vylučovacia sústava

Slepé mapy: stredné

Vylučovacia sústava

Pexeso: stredné

Koža

Koža

Rozhodovačka: stredné

Lymfatická sústava a imunita

Lymfatická sústava a imunita

Rozhodovačka: ťažké

Nervová sústava

Nervová sústava

Pexeso: stredné

Nervová sústava

Slepé mapy: stredné

Súčasti nervovej sústavy, ochorenia

Príbehy: stredné

Nervová sústava

Rozhodovačka: stredné

Nervová sústava

Rozhodovačka: ťažké

Zrak

Zrak

Rozhodovačka: stredné

Zrak

Rozhodovačka: ťažké

Zmysly: mix

Zmysly: mix

Rozhodovačka: stredné

Zmysly: mix

Rozhodovačka: ťažké

Zmysly: mix

Príbehy: stredné

Pohlavná sústava mužov

Pohlavná sústava mužov

Rozhodovačka: ťažké

Pohlavná sústava žien

Pohlavná sústava žien

Rozhodovačka: ťažké

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Rozhodovačka: stredné

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Poznávačka: stredné

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Pexeso: stredné

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Slepé mapy: stredné

Pohlavná sústava muža a ženy: mix

Rozhodovačka: ťažké

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Rozhodovačka: stredné

Tehotenstvo, ľudská sexualita, pohlavne prenosné choroby

Rozhodovačka: ťažké

Rozmnožovanie človeka: mix

Rozmnožovanie človeka: mix

Rozhodovačka: stredné

Rozmnožovanie človeka: mix

Rozhodovačka: ťažké

Rozmnožovanie človeka: mix

Príbehy: stredné

Ľudské telo: mix

Ľudské telo: mix

Príbehy: stredné

Ľudské telo: mix

Otázky: ťažké

Ľudské telo: mix

Rozhodovačka: ťažké

Chémia: Všeobecná chémia

Atóm, prvky

Atóm, prvky

Rozhodovačka: stredné

Atóm, prvky

Rozhodovačka: ťažké

Rádioaktivita

Rádioaktivita

Rozhodovačka: stredné

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Rozhodovačka: stredné

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Rozhodovačka: ťažké

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Otázky: ľahké

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Otázky: stredné

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Otázky: ťažké

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Pexeso: ľahké

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Pexeso: stredné

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Pexeso: ťažké

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Poznávačka: ľahké

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Poznávačka: stredné

Elektrónová konfigurácia, kvantové čísla

Poznávačka: ťažké

Chemická väzba, molekuly, ióny

Chemická väzba, molekuly, ióny

Rozhodovačka: ťažké

Chemická väzba, molekuly, ióny

Rozhodovačka: stredné

Prvky, molekuly a počet častíc

Prvky, molekuly a počet častíc

Otázky: stredné

Prvky, molekuly a počet častíc

Rozhodovačka: stredné

Úvod do chemických reakcií

Úvod do chemických reakcií

Rozhodovačka: stredné

Vyčíslovanie rovníc

Vyčíslovanie rovníc

Rozhodovačka: stredné

Redoxné reakcie

Redoxné reakcie

Rozhodovačka: ľahké

Redoxné reakcie

Rozhodovačka: stredné

Chemické reakcie: mix

Chemické reakcie: mix

Rozhodovačka: ľahké

Chemické reakcie: mix

Rozhodovačka: stredné

Elektrochémia

Elektrochémia

Rozhodovačka: stredné

Chémia: Anorganická chémia

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Voda, vzduch, kyslík, vodík

Rozhodovačka: stredné

Alkalické kovy

Alkalické kovy

Rozhodovačka: stredné

Alkalické kovy

Rozhodovačka: ťažké

Kovy alkalických zemín

Kovy alkalických zemín

Rozhodovačka: stredné

Kovy alkalických zemín

Rozhodovačka: ťažké

Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix

Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix

Príbehy: ťažké

Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix

Rozhodovačka: stredné

Alkalické kovy, kovy alkalických zemín: mix

Rozhodovačka: ťažké

Prechodné kovy 3.–7. skupiny

Prechodné kovy 3.–7. skupiny

Rozhodovačka: stredné

Prechodné kovy 8.–12. skupiny

Prechodné kovy 8.–12. skupiny

Rozhodovačka: stredné

Prechodné kovy: mix

Prechodné kovy: mix

Rozhodovačka: stredné

Prechodné a ďalšie kovy: mix

Prechodné a ďalšie kovy: mix

Príbehy: stredné

Halogenidy

Halogenidy

Pexeso: ťažké

Halogenidy

Otázky: ťažké

Halogenidy

Poznávačka: ťažké

Oxidy

Oxidy

Poznávačka: ťažké

Oxidy

Otázky: ťažké

Oxidy

Pexeso: ťažké

Sulfidy

Sulfidy

Otázky: stredné

Sulfidy

Otázky: ťažké

Sulfidy

Pexeso: stredné

Sulfidy

Pexeso: ťažké

Sulfidy

Poznávačka: stredné

Sulfidy

Poznávačka: ťažké

Kyseliny a hydroxidy

Kyseliny a hydroxidy

Poznávačka: ťažké

Kyseliny a hydroxidy

Pexeso: ťažké

Kyseliny a hydroxidy

Otázky: ťažké

Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH

Kyslosť a zásaditosť roztokov, pH

Rozhodovačka: ťažké

Soli

Soli

Poznávačka: ťažké

Soli

Pexeso: ťažké

Soli

Otázky: ťažké
NAPÍŠTE NÁM

Neviete si rady?

Najprv sa, prosím, pozrite na časté otázky:

Časté otázky Návody pre rodičov Návody pre učiteľov

Čoho sa správa týka?

Odkaz Obsah Ovládanie Prihlásenie Licencia